www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา                                            บสร 6:5-17
     ปากหวานทวีจำนวนมิตรสหายวาจาสุภาพส่งเสริมอัธยาศัยไมตรีมีมิตรมากไว้เป็นการดีแต่จงมีที่ปรึกษาเพียงคนเดียวในพันคนถ้าท่านต้องการมีเพื่อน จงลองใจเขาก่อนอย่าด่วนไว้ใจเขาบางคนเป็นเพื่อนเมื่อได้ประโยชน์แต่เมื่อท่านลำบาก เขาก็หายหน้าไปมิตรบางคนกลายเป็นศัตรูและนำการวิวาทกับท่านไปโพนทะนาให้ท่านต้องอับอายบางคนเป็นเพื่อนกินแต่เมื่อท่านลำบาก เขาก็หายหน้าไปเมื่อทุกอย่างราบรื่น เขาก็เป็นเพื่อนคู่ใจทำตนเป็นนาย บังอาจสั่งผู้รับใช้ของท่านแต่เมื่อท่านตกอับ เขาก็จะลุกขึ้นมาเป็นศัตรูกับท่านคอยหลีกเลี่ยงไม่พบหน้าท่านจงอยู่ห่างจากศัตรูของท่านและจงคอยระวังเพื่อนของท่านเพื่อนซื่อสัตย์เป็นที่ปกป้องแข็งแรงใครพบมิตรเช่นนี้ก็เหมือนได้พบสมบัติเพื่อนซื่อสัตย์หาค่ามิได้ไม่มีมาตรใดวัดค่าของเขาได้เพื่อนซื่อสัตย์เป็นเสมือนยาอายุวัฒนะผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจะพบเขาได้ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมรักษามิตรภาพอย่างมั่นคงเขาเป็นเช่นใด เพื่อนของเขาก็เป็นเช่นนั้น

 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                                 มก 10:1-12
   เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นเข้าไปในเขตแคว้นยูเดียและอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนประชาชนมาเฝ้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองค์จึงทรงสอนเขาอีกเช่นเคยชาวฟาริสีบางคนทูลถามหวังจะจับผิดพระองค์ว่า “เป็นการถูกต้องหรือไม่ที่ชายจะหย่ากับภรรยา” พระองค์ตรัสตอบว่า “โมเสสได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร”เขาทูลตอบว่า “โมเสสอนุญาตให้ทำหนังสือหย่าร้างและหย่ากันได้” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เพราะใจดื้อแข็งกระด้างของท่านโมเสสจึงได้เขียนบัญญัติข้อนี้ไว้แต่เมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงดังนั้นชายจะละบิดามารดาและชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนี้เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้มนุษย์อย่าแยกเลย” เมื่อกลับเข้าไปในบ้านแล้วบรรดาศิษย์ทูลถามถึงเรื่องนี้อีกพระองค์จึงตรัสตอบว่า “ผู้ใดหย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ทำผิดประเวณีต่อภรรยาคนเดิมและถ้าหญิงคนหนึ่งหย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ทำผิดประเวณีเช่นเดียวกัน”

 

ข้อคิด
    ปัจจุบันนี้ในแทบทุกประเทศสถิติการหย่าร้างของคู่สมรสพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นเรื่องปรกติ แม้แต่ในแวดวงคาทอลิกของเรา ในฐานะศิษย์ของพระเยซูเจ้าเราควรยอมรับเรื่องปรกติสำหรับคนทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่? แน่นอน ไม่ จำไว้เสมอคือ ไม่มีคำว่า “การหย่าร้าง” อยู่ในพจนานุกรมของพระเจ้าสำหรับคาทอลิกที่แต่งงานอย่างถูกต้อง พระศาสนจักรอนุญาตให้บางคนแต่งงานใหม่ได้เฉพาะในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าการแต่งงานของเขาที่ผ่านมาไม่ถูกต้องหรือเป็นโมฆะเท่านั้น พระศาสนจักรถือว่าการแต่งงานของคาทอลิกเป็นการแสดงออกแบบมนุษย์ของความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราผู้ซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ ซึ่งเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขและไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ความรักที่สามีและภรรยามีต่อกันจึงต้องเป็นความรักแท้ที่ปราศจากเงื่อนไขและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน แม้ว่าพวกเขาอาจต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหามากมายในชีวิตก็ตาม