www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018 ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 154
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขี เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 158
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 202
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 157
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2018 ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 136
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2018 น.นอร์เบิร์ต พระสังฆราช เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 161
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 156
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 173
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 141
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 237