www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

เตรียมพร้อมสำหรับดนตรีในพิธีกรรมของงาน 350 ปีมิสซังสยาม

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2019 คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการแผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ฯ นำตัวแทนคณะกรรมการด้านดนตรีในพิธีกรรมงาน 350 ปีมิสซังสยามเข้าเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาแก่วงขับร้องประสานเสียงและวงออร์เคสตราของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับดนตรีในพิธีกรรมของงาน 350 ปีมิสซังสยามในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 นี้