www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทภาวนาแด่ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เขียนโดย คริสต์สร้างสรรค์ 122
บทภาวนาต่อท่านนักบุญยูดา เขียนโดย Anucha Chaowpraeknoi 16
บทภาวนาวอนขอพระเยซูเจ้าเพื่อผู้สิ้นหวัง เขียนโดย เพจอัศจรรย์แห่งพระวาจา 36
บทภาวนาต่อนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส เขียนโดย Super User 57
บทภาวนานักบุญเบเนดิกต์ เขียนโดย วัดคาทอลิกน.เบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ 62
บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญเปโตร เขียนโดย Super User 71
บทภาวนาต่อนักบุญอันตน องค์อุปถัมป์ของผู้สูญหายสิ่งของต่างๆ เขียนโดย itbkk 3772
บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญอันนา เขียนโดย itbkk 605
บทอ้อนวอนนักบุญยอแซฟ เขียนโดย itbkk 472
วิงวอนนักบุญยอแซฟ เขียนโดย itbkk 493