www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทภาวนาวอนขอพระเยซูเจ้าเพื่อผู้สิ้นหวัง เขียนโดย เพจอัศจรรย์แห่งพระวาจา 7
บทภาวนาต่อนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส เขียนโดย Super User 31
บทภาวนานักบุญเบเนดิกต์ เขียนโดย วัดคาทอลิกน.เบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ 37
บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญเปโตร เขียนโดย Super User 44
บทภาวนาต่อนักบุญอันตน องค์อุปถัมป์ของผู้สูญหายสิ่งของต่างๆ เขียนโดย itbkk 3729
บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญอันนา เขียนโดย itbkk 570
บทอ้อนวอนนักบุญยอแซฟ เขียนโดย itbkk 429
วิงวอนนักบุญยอแซฟ เขียนโดย itbkk 457
บทภาวนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขียนโดย itbkk 615
บทภาวนาวอนขอนักบุญอิสิโดโร แห่งซีวิลล์ องค์อุปถัมภ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เขียนโดย itbkk 473