www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทภาวนาแด่ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เขียนโดย คริสต์สร้างสรรค์ 163
บทภาวนาต่อท่านนักบุญยูดา เขียนโดย Anucha Chaowpraeknoi 43
บทภาวนาวอนขอพระเยซูเจ้าเพื่อผู้สิ้นหวัง เขียนโดย เพจอัศจรรย์แห่งพระวาจา 44
บทภาวนาต่อนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส เขียนโดย Super User 77
บทภาวนานักบุญเบเนดิกต์ เขียนโดย วัดคาทอลิกน.เบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ 74
บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญเปโตร เขียนโดย Super User 112
บทภาวนาต่อนักบุญอันตน องค์อุปถัมป์ของผู้สูญหายสิ่งของต่างๆ เขียนโดย itbkk 3806
บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญอันนา เขียนโดย itbkk 630
บทอ้อนวอนนักบุญยอแซฟ เขียนโดย itbkk 493
วิงวอนนักบุญยอแซฟ เขียนโดย itbkk 512