www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทภาวนาวอนขอพระเยซูเจ้าเพื่อผู้สิ้นหวัง เขียนโดย เพจอัศจรรย์แห่งพระวาจา 16
บทภาวนาต่อนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส เขียนโดย Super User 42
บทภาวนานักบุญเบเนดิกต์ เขียนโดย วัดคาทอลิกน.เบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ 48
บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญเปโตร เขียนโดย Super User 55
บทภาวนาต่อนักบุญอันตน องค์อุปถัมป์ของผู้สูญหายสิ่งของต่างๆ เขียนโดย itbkk 3758
บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญอันนา เขียนโดย itbkk 585
บทอ้อนวอนนักบุญยอแซฟ เขียนโดย itbkk 450
วิงวอนนักบุญยอแซฟ เขียนโดย itbkk 480
บทภาวนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขียนโดย itbkk 630
บทภาวนาวอนขอนักบุญอิสิโดโร แห่งซีวิลล์ องค์อุปถัมภ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เขียนโดย itbkk 492