www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันจันทร์ปี C เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 236
บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ปี C เขียนโดย Super User 419
สัญลักษณ์น่าสนใจเกี่ยวกับวันอีสเตอร์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 809
ความรู้เกี่ยวกับอีสเตอร์ หรือ สมโภชปัสกา เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 541
ภาคนมัสการกางเขน เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมากจากตรีวารปัสกาวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 368
พิธีแสงสว่าง เสกไฟ และ เทียนปัสกา เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 447
การเสกน้ำ และ การรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมาจากตรีวารปัสกาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 244
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 358
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 344
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 274
ความหมายของการตั้งศีลมหาสนิท เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 408
พิธีล้างเท้าวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 533
ความหมายของน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 392
ความหมายของใบลาน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 485
ความหมายของเถ้า เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 515
จิตตารมณ์มหาพรต 40 วัน เขียนโดย โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล 500
คริสตชนเตรียมฉลองปัสกาด้วยเทศกาลถือพรตนี้อย่างไรบ้าง เขียนโดย โดย : คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม 252
พิธีกรรม และ การเดินรูป 14 ภาค เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 703
เทศกาลมหาพรต ทำไมต้อง 40 วัน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 610
การจำศีลอดอาหาร เขียนโดย เกร็ดความรู้คำสอน 392
มหาพรต เขียนโดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 618
มหาพรตวาระแห่งการระลึกถึงศีลล้างบาป เขียนโดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 285
เส้นทางแห่งไม้กางเขน เขียนโดย โดย.....คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม 520
บทสรุป เส้นทางมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 536
คริสตชนควรปฏิบัติตนอย่างไร ในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 354
วันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจ้า เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 368
การจัดพิธีกรรมและบทอ่านในวันอาทิตย์เทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 333
วันพุธรับเถ้า วันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 361
พิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 479
สัญลักษณ์ 40 วันของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 368
ระยะเวลาของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 429
ความหมายของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 601
วันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต เขียนโดย บทความจาก : คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส 717
ข้อกำหนดพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่อง การจำศีลในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 381
ประวัติความเป็นมาของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย ขียนโดย.....คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 298
มหาพรตคิดถึงอะไร เขียนโดย itbkk 595
กางเขน ( The Cross ) 1577