www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันจันทร์ปี C เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 194
บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ปี C เขียนโดย Super User 362
สัญลักษณ์น่าสนใจเกี่ยวกับวันอีสเตอร์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 765
ความรู้เกี่ยวกับอีสเตอร์ หรือ สมโภชปัสกา เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 463
ภาคนมัสการกางเขน เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมากจากตรีวารปัสกาวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 328
พิธีแสงสว่าง เสกไฟ และ เทียนปัสกา เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 397
การเสกน้ำ และ การรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมาจากตรีวารปัสกาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 207
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 295
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 288
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 235
ความหมายของการตั้งศีลมหาสนิท เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 342
พิธีล้างเท้าวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 472
ความหมายของน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 342
ความหมายของใบลาน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 417
ความหมายของเถ้า เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 459
จิตตารมณ์มหาพรต 40 วัน เขียนโดย โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล 426
คริสตชนเตรียมฉลองปัสกาด้วยเทศกาลถือพรตนี้อย่างไรบ้าง เขียนโดย โดย : คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม 206
พิธีกรรม และ การเดินรูป 14 ภาค เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 638
เทศกาลมหาพรต ทำไมต้อง 40 วัน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 558
การจำศีลอดอาหาร เขียนโดย เกร็ดความรู้คำสอน 348
มหาพรต เขียนโดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 563
มหาพรตวาระแห่งการระลึกถึงศีลล้างบาป เขียนโดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 247
เส้นทางแห่งไม้กางเขน เขียนโดย โดย.....คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม 460
บทสรุป เส้นทางมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 481
คริสตชนควรปฏิบัติตนอย่างไร ในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 302
วันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจ้า เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 307
การจัดพิธีกรรมและบทอ่านในวันอาทิตย์เทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 296
วันพุธรับเถ้า วันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 324
พิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 437
สัญลักษณ์ 40 วันของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 314
ระยะเวลาของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 384
ความหมายของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 554
วันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต เขียนโดย บทความจาก : คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส 669
ข้อกำหนดพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่อง การจำศีลในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 346
ประวัติความเป็นมาของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย ขียนโดย.....คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 256
มหาพรตคิดถึงอะไร เขียนโดย itbkk 529
กางเขน ( The Cross ) 1478