www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันจันทร์ปี C เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 182
บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ปี C เขียนโดย Super User 325
สัญลักษณ์น่าสนใจเกี่ยวกับวันอีสเตอร์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 750
ความรู้เกี่ยวกับอีสเตอร์ หรือ สมโภชปัสกา เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 437
ภาคนมัสการกางเขน เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมากจากตรีวารปัสกาวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 320
พิธีแสงสว่าง เสกไฟ และ เทียนปัสกา เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 380
การเสกน้ำ และ การรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมาจากตรีวารปัสกาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 197
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 275
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 282
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 220
ความหมายของการตั้งศีลมหาสนิท เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 325
พิธีล้างเท้าวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 447
ความหมายของน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 330
ความหมายของใบลาน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 406
ความหมายของเถ้า เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 432
จิตตารมณ์มหาพรต 40 วัน เขียนโดย โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล 413
คริสตชนเตรียมฉลองปัสกาด้วยเทศกาลถือพรตนี้อย่างไรบ้าง เขียนโดย โดย : คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม 193
พิธีกรรม และ การเดินรูป 14 ภาค เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 606
เทศกาลมหาพรต ทำไมต้อง 40 วัน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 549
การจำศีลอดอาหาร เขียนโดย เกร็ดความรู้คำสอน 331
มหาพรต เขียนโดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 539
มหาพรตวาระแห่งการระลึกถึงศีลล้างบาป เขียนโดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 233
เส้นทางแห่งไม้กางเขน เขียนโดย โดย.....คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม 443
บทสรุป เส้นทางมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 422
คริสตชนควรปฏิบัติตนอย่างไร ในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 289
วันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจ้า เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 293
การจัดพิธีกรรมและบทอ่านในวันอาทิตย์เทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 288
วันพุธรับเถ้า วันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 315
พิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 425
สัญลักษณ์ 40 วันของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 301
ระยะเวลาของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 372
ความหมายของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 534
วันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต เขียนโดย บทความจาก : คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส 639
ข้อกำหนดพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่อง การจำศีลในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 327
ประวัติความเป็นมาของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย ขียนโดย.....คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 239
มหาพรตคิดถึงอะไร เขียนโดย itbkk 511
กางเขน ( The Cross ) 1422