www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันจันทร์ปี C เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 284
บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ปี C เขียนโดย Super User 473
สัญลักษณ์น่าสนใจเกี่ยวกับวันอีสเตอร์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 859
ความรู้เกี่ยวกับอีสเตอร์ หรือ สมโภชปัสกา เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 614
ภาคนมัสการกางเขน เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมากจากตรีวารปัสกาวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 413
พิธีแสงสว่าง เสกไฟ และ เทียนปัสกา เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 519
การเสกน้ำ และ การรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมาจากตรีวารปัสกาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 274
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 402
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 400
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 329
ความหมายของการตั้งศีลมหาสนิท เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 459
พิธีล้างเท้าวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 607
ความหมายของน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 433
ความหมายของใบลาน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 527
ความหมายของเถ้า เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 579
จิตตารมณ์มหาพรต 40 วัน เขียนโดย โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล 535
คริสตชนเตรียมฉลองปัสกาด้วยเทศกาลถือพรตนี้อย่างไรบ้าง เขียนโดย โดย : คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม 313
พิธีกรรม และ การเดินรูป 14 ภาค เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 756
เทศกาลมหาพรต ทำไมต้อง 40 วัน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 645
การจำศีลอดอาหาร เขียนโดย เกร็ดความรู้คำสอน 423
มหาพรต เขียนโดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 664
มหาพรตวาระแห่งการระลึกถึงศีลล้างบาป เขียนโดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 340
เส้นทางแห่งไม้กางเขน เขียนโดย โดย.....คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม 540
บทสรุป เส้นทางมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 579
คริสตชนควรปฏิบัติตนอย่างไร ในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 411
วันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจ้า เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 449
การจัดพิธีกรรมและบทอ่านในวันอาทิตย์เทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 373
วันพุธรับเถ้า วันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 407
พิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 509
สัญลักษณ์ 40 วันของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 411
ระยะเวลาของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 468
ความหมายของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 639
วันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต เขียนโดย บทความจาก : คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส 840
ข้อกำหนดพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่อง การจำศีลในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 412
ประวัติความเป็นมาของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย ขียนโดย.....คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 349
มหาพรตคิดถึงอะไร เขียนโดย itbkk 672
กางเขน ( The Cross ) 1769