www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันจันทร์ปี C เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 255
บทอ่านสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ปี C เขียนโดย Super User 444
สัญลักษณ์น่าสนใจเกี่ยวกับวันอีสเตอร์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 834
ความรู้เกี่ยวกับอีสเตอร์ หรือ สมโภชปัสกา เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 580
ภาคนมัสการกางเขน เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมากจากตรีวารปัสกาวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 393
พิธีแสงสว่าง เสกไฟ และ เทียนปัสกา เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 484
การเสกน้ำ และ การรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช คัดมาจากตรีวารปัสกาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 260
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 379
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 370
ความหมาย ขั้นตอน พิธีกรรม วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 296
ความหมายของการตั้งศีลมหาสนิท เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 437
พิธีล้างเท้าวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชเดช คัดมาจากตรีวารปัสกา วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ 563
ความหมายของน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 414
ความหมายของใบลาน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 507
ความหมายของเถ้า เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 542
จิตตารมณ์มหาพรต 40 วัน เขียนโดย โดย คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล 516
คริสตชนเตรียมฉลองปัสกาด้วยเทศกาลถือพรตนี้อย่างไรบ้าง เขียนโดย โดย : คุณพ่อสำราญ วงศ์เสงี่ยม 273
พิธีกรรม และ การเดินรูป 14 ภาค เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 735
เทศกาลมหาพรต ทำไมต้อง 40 วัน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 626
การจำศีลอดอาหาร เขียนโดย เกร็ดความรู้คำสอน 405
มหาพรต เขียนโดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 637
มหาพรตวาระแห่งการระลึกถึงศีลล้างบาป เขียนโดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 304
เส้นทางแห่งไม้กางเขน เขียนโดย โดย.....คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม 530
บทสรุป เส้นทางมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 558
คริสตชนควรปฏิบัติตนอย่างไร ในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 379
วันอาทิตย์ (ใบลาน) พระทรมานของพระคริสตเจ้า เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 404
การจัดพิธีกรรมและบทอ่านในวันอาทิตย์เทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 354
วันพุธรับเถ้า วันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 384
พิธีกรรมในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 495
สัญลักษณ์ 40 วันของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 393
ระยะเวลาของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 439
ความหมายของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย โดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 621
วันพุธรับเถ้า เริ่มต้นเทศกาลมหาพรต เขียนโดย บทความจาก : คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส 765
ข้อกำหนดพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่อง การจำศีลในเทศกาลมหาพรต เขียนโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 401
ประวัติความเป็นมาของเทศกาลมหาพรต เขียนโดย ขียนโดย.....คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช 317
มหาพรตคิดถึงอะไร เขียนโดย itbkk 619
กางเขน ( The Cross ) 1643