www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์


ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนกสังคมพัฒนา    คุณพ่อยอดชาย เล็กประเสริฐ
2 กุมภาพันธ์ 2564    ติดตามรายงานคนสู้ชีวิต/หลักฐานการเบิกงบประมาณ พื้นที่เขตบางขุนเทียน
3-4 กุมภาพันธ์ 2564    เตรียมแปลง/วางระบบส่งน้ำ พื้นที่สวนอันเดร
5 กุมภาพันธ์ 2564    เยี่ยมกลุ่มเกษตร ติดตามความก้าวหน้าการขยายเกษตรครัวเรือน
9 กุมภาพันธ์ 2564    ติดตามงานระดมทุนสิ่งของ โครงการบุญต่อบุญ พื้นที่เขนบางบอน
10-11 กุมภาพันธ์ 2564    เตรียมแปลง ปรับสภาพดินเพื่อรอปลูกต้นไม้ พื้นที่สวนอันเดร
12 กุมภาพันธ์ 2564    เยี่ยมกลุ่มเกษตร ติดตามงานการขยายศูนย์การเรียนรู้ พื้นที่หนองงูเหลือม
15 กุมภาพันธ์ 2564    มอบถุงยังชีพ พื้นที่เขตบางขุนเทียน
16-18 กุมภาพันธ์ 2564    ปรับสภาพดิน เตรียมความพร้อมระบบน้ำ ไฟฟ้า พื้นที่สวนอันเดร
19 กุมภาพันธ์ 2564    เตรียมความพร้อมการปลูกต้นไม้ พื้นที่สวนอันเดร
23-25 กุมภาพันธ์ 2564    เตรียมความพร้อมการปลูกต้นไม้ให้เรียบร้อย เพื่อรอการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป พื้นที่สวนอันเดร

แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ        คุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร
การประชุมและกิจกรรมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว/แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
เยี่ยมชุมชน /สอนภาษา/ ฝึกอาชีพ/เข้าร่วมประชุม IDC
เยี่ยมลูกเรือเดินทะเล /มิสซาสำโรง/เรียนภาษาอังกฤษ
ฝึกอาชีพ/สอนภาษาไทย/มิสซาประชาอุทิศ/แจกเบเกอร์รี่
สรุปงานแต่ละอาทิตย์/ทำบัญชี/เยี่ยมผู้ต้องกัก/ประชุมแผนกทั้ง 2 แผนก ทุกวันจันทร์

แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น    คุณพ่อวิทยา ลัดลอย
การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น
1 กุมภาพันธ์ 2564    ประชุมครู 3 ศูนย์ฯ ติดตามสถานการณ์โรคโควิดในจังหวัดสมุทรสาครและของครอบครัวเด็กๆ และการแจกถุงยังชีพที่ผ่านมา และจะแจกรอบ 2 ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์
2-15 กุมภาพันธ์ 2564    ให้ครูแต่ละคนจัดทำแฟ้มเอกสารเตรียมการสอนของแต่ละระดับที่ทำการสอนในรูปแบบของตนเอง
8-12 กุมภาพันธ์ 2564    จัดเตรียมของเพื่อนจัดถุงยังชีพรอบ 2 จำนวน 300 ชุด
17-19 กุมภาพันธ์ 2564     คุณพ่อซอสเตอร์ครูจัดชุดถุงยังชีพ 300 ชุดสำหรับ เด็ก 3 ศูนย์
24 กุมภาพันธ์ 2564    แจกชุดถุงยังชีพให้กับเด็กๆ 3 ศูนย์

แผนกเครดิตยูเนี่ยน
การประชุมเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แผนกสตรีคาทอลิก    ซิสเตอร์กฤษดา สาตร์พันธ์
(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)
-
(สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)
19 กุมภาพันธ์ 2564    กิจกรรมติดตามผลการอภิบาลและพัฒนาผู้ต้องขังที่ได้รับการปลดปล่อยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21 กุมภาพันธ์ 2564    มอบของใช้ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์
25 กุมภาพันธ์ 2564    มอบของใช้ให้กับศูนย์คอมมูนนิต้าฯ และประชุมเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
27 กุมภาพันธ์ 2564    ประชุมใหญ่สมาคมสตรีไทยคาทอลิก

แผนกสุขภาพอนามัย    คุณพ่อโชคชัย คูรัตนสุวรรณ
- ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง

แผนกผู้ยากไร้และด้อยโอกาส    งานชุมชนคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร
- คณะทีมงานได้ลงชุมชนโรงหมู ชุมชนล็อคเพื่อไปเยี่ยม คนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กๆในชุมชน พูดคุยกันเเละสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชน
- มีการเรียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการแต่งประโยค เกมภาษาอังกฤษ และมีการแบ่งปัน ไตร่ตรองชีวิต ของปีที่ผ่านมา

งานบ้านหทัยการุณย์  
 
4 - 8 มกราคม  2564    ไถพรวนปรับปรุงดินเพื่อเตรียมแปลงปลูกผัก
11-15 มกราคม  2564    ลงเมล็ดผัก
18-22 มกราคม 2564    เตรียมทำแปลงสำหรับโครงการแตงกวาลอยฟ้า
25 มกราคม 2564    เด็กกลับเข้าบ้านหทัยการุณย์
25 - 29 มกราคม 2564    เตรียมความพร้อมในการเรียน /เตรียมดินและลงเมล็ดแตงกวา