www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมพฤษภาคม

ปฏิทินกิจกรรมพฤษภาคม

1 พฤษภาคม          ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น.ฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกําลัง

3 พฤษภาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาประชุมและเก็บเงินออมทรัพย์ประจำเดือน พื้นที่เขตบางบอน

3 พฤษภาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1 ณ วัดราชินีแห่งสันติสุข (สุขุมวิท 101)

3 พฤษภาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกเครดิตยูเนี่ยนอบรมจิตตารมณ์กลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่เขตบางบอน

3-4 พฤษภาคม      ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาประชุมเกษตรระดับชาติ บ้านผู้หว่าน สามพราน

4-6 พฤษภาคม      อบรม Animator พี่เลี้ยงยุวธรรมทูต บ้านผู้หว่าน

5 พฤษภาคม          พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฏิญาณตนตลอดชีพ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ณ หอประชุมตรีนิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์

5 พฤษภาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาประชุมและเก็บเงินออมทรัพย์ประจำเดือน พื้นที่หนองงูเหลือม / พื้นที่บางขุนเทียน

5 พฤษภาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 4 ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

6 พฤษภาคม          มิสซาตรีวารฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เวลา 09.00 น. คุณพ่อสํารวย กิจสําเร็จ เป็นประธาน

7-8-9 พฤษภาคม ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ครูพักผ่อนร่วมกันที่ศูนย์ผึ้งราชบุรี

8 พฤษภาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาพบอาจารย์เนตรชนก นุ้ยสีรุ้ง ที่ ม.เกษตรกำแพงแสน ประสานเตรียมเนื้อหาอบรมเมล็ดพันธุ์

8 พฤษภาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดนักบุญอันนา

9 พฤษภาคม          แผนกวิถีชุมชนวัด และแผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาล เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

9 พฤษภาคม          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาประชุมแกนนำเครือข่ายเรื่องกิจกรรม “คนสู้ชีวิต” พื้นที่หนองแขม

10 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาพาแกนนำเกษตรจากหนองงูเหลือมไปพบกลุ่มเกษตรที่ อ.ดอนเจดีย์ เรื่องการดำเนินกิจกรรม “ธนาคารน้ำ”

10 พฤษภาคม ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น  ศูนย์มาริสต์ประชุมเพื่อส่งมอบงาน

11 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)เข้าทำกิจกรรมศิลปะบำบัดที่บ้านปรานี(เช้า) และสอนโยคะ(บ่าย)

11 - 13 พฤษภาคม แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต จัดโครงการสร้างทีมวิทยากรครูผู้นำยุวธรรมทูต       บ้านผู้หว่าน   

12 พฤษภาคม        อบรมศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนสัมพันธ์ 6 ครั้งณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

12 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุร่วมประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 2ณ วัดเซนต์จอห์น (ลาดพร้าว)

12 พฤษภาคม  คณะอูร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย โมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองพัชรสมโภช ของซิสเตอร์มาลินี กอหะสุวรรณ โอกาสฉลองสุวรรณสมโภช ซิสเตอร์บุญสม นฤมิตรจิตสกุล ซิสเตอร์ พวงเพชร ฮวดศิริ ซิสเตอร์รัชนี ดีสุดจิต ซิสเตอร์วันทนา สาทิสสะรัต โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธาน เวลา 10.00น. ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเซลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

12-13 พฤษภาคม    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์  สมาชิกกลับเข้าศูนย์และเตรียมอุปกรณ์การเรียน

13 พฤษภาคม       ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. คุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช เป็นประธาน เวลา 19.00 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

13 พฤษภาคม       ฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน  เวลา10.00 น.         

13 พฤษภาคม       ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง เวลา 10.30น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน

14 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำกลางจังหลัดนครปฐม

14 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์เปิดเรียนปีการศึกษา 2561

16 พฤษภาคม        อบรมศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนสัมพันธ์ 6 ครั้งณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

16พฤษภาคม        แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

16 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาอบรมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่หนองงูเหลือม

18 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกเครดิตยูเนี่ยนติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ประจำเดือน บ้านดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

18 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)สอนโยคะให้เยาวชนบ้านปรานี

19 พฤษภาคม        อบรมศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนสัมพันธ์ 6 ครั้งณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม

19 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์น้องพี่หทัยการุณย์

19 พฤษภาคม       แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ฝ่ายงานธรรมทูต ประชุม PMG BKK ครั้งที่ 3/6    บ้านพักพระสงฆ์ บางรัก

19-20 พฤษภาคม แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชุมนุมฟื้นฟูจิตใจและ

เพิ่มพูนความรู้คริสตชน บ้านผู้หว่าน

22 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาพาอาจารย์เนตรชนก นุ้ยสีรุ้ง จาก ม.เกษตรกำแพงแสน ลงพื้นที่บางเลน หมู่ 7 ดู สถานที่อบรมและพบแกนนำเกษตร

22 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

23พฤษภาคม        ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

23 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) เข้าทำกิจกรรมที่ทัณฑสถานหญิง ธนบุรี

24 พฤษภาคม        ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพฯกรีฑา เวลา 19.00น. พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธาน

24-26 พฤษภาคม ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ สัมมนาบุคลากร ผู้ทำงานผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน

25 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่นเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำคลองเปรม

25 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)เข้าทำกิจกรรมที่เรือนจำพิเศษ ธนบุรี (เช้า) และสอนโยคะให้เยาวชนที่บ้านปรานี

26 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์กิจกรรมคัดสรรความถนัดเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพ

26 พฤษภาคม       คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย พิธีบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกรยอห์น ก่อเกียรติ ดีศรี, CSs.R. โดยพระสังฆราชฟิลิปบรรจงไชยรา, CSs.R.และฉลองครบรอบการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อแอนโทนีศิริชัย เล้ากอบกุล, CSs.R.(50ปี) คุณพ่อเจมส์ ธนู กระทอง, CSs.R.  (50ปี) คุณพ่อออกัสติน เดวิดเจียง เกษสุรินทร์, CSs.R.  (25ปี) และคุณพ่อไมเกิ้ล วัฒนา วัฒนา ศรีวรกุล, CSs.R. (25ปี)เวลา 10.00น. วัดนักบุญโทมัสอไควนัส มีนบุรี

29 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯงานบ้านหทัยการุณย์หยุดเรียนวันวิสาฆบูชา

29 พฤษภาคม       ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนาอบรมการเก็บเมล็ดพันธุ์