www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2020

 

 

5 กุมภาพันธ์   ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเมินผู้ช่วย / ครูดีเด่น (ระดับโล่ทอง) ณ อาคารแม่พระรับเกียรติ ฝ่ายการศึกษาฯ
7 กุมภาพันธ์   ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเมินผู้ช่วย / ครูดีเด่น (ระดับโล่ทอง) ณ อาคารแม่พระรับเกียรติ ฝ่ายการศึกษาฯ
8 กุมภาพันธ์ ฉลองวัดแม่ประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้  เวลา 10.30 น.
9 กุมภาพันธ์     ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก กรุงเทพมหานคร  เวลา 10.00 น. คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ไชยเดช เป็นประธาน
(ตรีวารและฉลองภายในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 19.00 น. คุณพ่ออันตน ทูน ประภาสสันต์ พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธาน)
11-13 กุมภาพันธ์  เข้าเงียบพระสงฆ์ เขต 3
12กุมภาพันธ์  แผนกครอบครัว แผนกวิถีชุมชนวัด ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และแผนกคริสตชนฆราวาส เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง
15 กุมภาพันธ์     โครงการรักลูกให้ถูกทาง เลี้ยงลูกให้ถูกธรรม เขต 1 ณ บ้านผู้หว่าน
16 กุมภาพันธ์ ฉลองวัดนักบุญโทมัส อไควนัส มีนบุรี กรุงเทพมหานคร (ซอยรามคำแหง 184)  เวลา 10.30 น.บิชอปฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. เป็นประธาน

อ่านทั้งหมด