www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม

1มกราคม               สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเป็นเจ้า และฉลองวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต เวลา 10.00น.

คุณพ่อบุญชา ศรีประมงค์ คุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ และคุณพ่อสนัด วิจิตรวงส์ พระสงฆ์ที่ฉลอง50ปีประธาน

6 มกราคม              ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ เวลา 10.30น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเวซียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชประธาน

8 มกราคม              ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เวลา 0930น. ที่บ้านผู้หว่าน

8-12 มกราคม        เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์ประจำปี 2018 บ้านผู้หว่าน

10มกราคม            แผนกวิถีชุมชนวัด และแผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

12 มกราคม           ฉลองสักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เวลา 18.00น.

12-14 มกราคม     งานสัมมนาข้อเชื่อฯ บ้านผู้หว่าน

13 มกราคม           คอนเสิร์ต 120 ปีวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

13 มกราคม           คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดพระมหาไถ่ จัดเฝ้าศีลและแบ่งปันพระวาจา “ศีลมหาสนิทกับชีวิตคริสตชน” โดยคุณพ่อวันรบ บุญทอด C.Ss.R. เวลา 09.00น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 11.00น.ผู้สูงอายุร่วมมิสซา ที่วัดพระมหาไถ่ (วัดน้อย) หลังมิสซารับศีลเจิมเพื่อพละกำลังทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ

13 มกราคม           คณะพระมหาไถ่แขวงประเทศไทย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการฉลองครบ 70 ปีคณะพระมหาไถ่ในประเทศไทย โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เวลา 10.00น.

14 มกราคม           เสกสุสานศานติคาม เวลา 10.00น. หอประชุมนักบุญยอห์นปอลที่ 2

15 มกราคม           ประชุมพระสงฆ์เขต 3 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

17มกราคม            แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

17มกราคม            แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดเสริมสร้างเอกภาพองค์กรเพื่อสร้างผู้นำทุกระดับ ชั้น 4 อาคารเซนต์โธมัส

18 มกราคม           ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก 2018 และชุมนุมยุวธรรมทูต ครั้งที่ 10ที่ Dreamworld

18 มกราคม           คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯร่วมกับแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส จัดเข้าเงียบ “จิตภาวนาด้วยดวงพระทัยพระเยซู” เดือนละ 2 ครั้ง ที่ห้องประชุมอารามพระหฤทัย คลองเตย วันพฤหัสบดีที่ 3 และอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน เวลา10.00-15.00น. (วันอาทิตย์มิสซาเวลา 09.00น.)

20 มกราคม           เสกสุสานวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ เวลา19.00น. (มิสซาในสุสสาน)

20 มกราคม           แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต จัดประชุม PMG BKKครั้งที่ 1 ณ บ้านพักพระสงฆ์บางรัก

20 มกราคม           พิธีโปรดศีลกำลังนักเรียน เขต 1 วัดเซนต์หลุยส์

21 มกราคม           อบรมเตรียมคู่แต่งงานประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1 สำนักพระสังฆราช

24มกราคม            ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และสอนคำสอนให้กับผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง

25 มกราคม           ฝ่ายงานธรรมทูต เสริมสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูต และการประกาศข่างดี

27 มกราคม           ฉลองวัดนักบุญเปาโล บ้านนา เวลา10.30น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธาน

27 มกราคม           ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสภาภิบาลฯที่สำนักมิสซัง

28 มกราคม           กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม จัดแบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เวลา 13.00น. ที่ตึกวันทามารีย์ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์

28 มกราคม           อบรมเตรียมคู่แต่งงานประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 2 ณ สำนักพระสังฆราช