www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน

 

1 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาประชุมทีมอบรมนักเรียน เรื่องสิ่งแวดล้อม

1 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 1  ณ วัดเซนต์โธมัส ศูนย์สังคมพัฒนา กรุงเทพฯ (แพตาท้วม)

1 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 6 ณ วัดมารีย์สมภพ (บ้านแพน)

2 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาประสานงานเรื่องอบรมการเก็บเมล็ดพันธุ์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน

3 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ  ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต4  ณ วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

3-4 มิถุนายน             ชุมนุมฟื้นฟูจิตใจและเพิ่มพูนความรู้คริสตชนใหม่ บ้านผู้หว่าน

3,10 มิถุนายน            แผนกพระคัมภีร์จัดอบรมพระคัมภีร์ หนังสือซามูแอลฉบับที่ 1 และ2 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติและบ้านผู้หว่าน

4 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

 

 

 

 

5 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา อบรมแกนน าเกษตรการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ อ.บางเลน หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7

5 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย เริ่มโปรแกรมสอนภาษาไทยกับเด็กผู้ลี้ภัยที่ชุมชนจรัญสนิทวงศ์

5 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น  ประชุมกับคุณพ่อ บราเดอร์ และซิสเตอร์ ทั้ง 3 ศูนย์ เพื่อเตรียมงานต้อนรับรัฐมนตรีที่จะมาเยี่ยม

5-9 มิถุนายน             ฝ่ายสังคมกรุงเทพฯ (งานบ้านหทัยการุณย์)สมาชิกบ้านฯร่วมกิจกรรมโครงการเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย

6 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายสังคม ที่ท่าจีน

6-8 มิถุนายน             ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น  หมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร มาจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพในชุมชน เรื่องโรคติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน HIV และวัยเจริญพันธุ์

7 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ลงเยี่ยมชุมชนใหม่ เขต บางบอน

7-8 มิถุนายน             เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์ อัครสังฆฒณฑลกรุงเทพฯ บ้านผู้หว่าน

7กรกฎาคม                แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดหลักสูตรผู้หว่านรุ่นที่ 4 (สร้างบุคลากรพระคัมภีร์)ที่บ้านผู้หว่านสามพราน

7 มิถุนายน ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  เข้าทำกิจกรรมเรือนจำนครปฐม  

8 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา พูดคุยกับแกนน าเรื่องกิจกรรม โครงการบุญต่อบุญ และสรุปรายงานปิดโครงการคนสู้ชีวิต เขต หนองแขม

9 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาประชุมประจำเดือน เขต บางขุนเทียน

9 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุมเจ้าหน้าที่แผนกฯ

9 มิถุนายน                 ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น  รัฐมนตรี / รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมาเยี่ยมและแจกของให้กับเด็กนักเรียน ที่ศูนย์ยออากิม

 

10 มิถุนายน               คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่านที่ศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ร่วมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมฉลองพระหฤทัยฯ โปรแกรม1  ที่ห้องประชุมอาราม เวลา 09.00-15.00 น. (ลงทะเบียน 08.00 น.)

10 มิถุนายน               อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีบวชพระสงฆ์ ของสังฆานุกรยอห์น บัปติสต์เทวฤทธิ์ สุขเกษม สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ สังฆานุกรอันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพรานสังฆานุกรหลุยส์ วรัญญู นางาม สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ สามพราน โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานณ หอประชุมนักบุยญยอห์นปอลที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

10 มิถุนายน               ฝ่ายสังคมกรุงเทพฯ (งานบ้านหทัยการุณย์) ตัวแทนบ้านฯร่วมงานบวชพระสงฆ์ ที่สามพราน

11 มิถุนายน               ฝ่ายสังคมกรุงเทพฯ (งานบ้านหทัยการุณย์) คุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงค์ มาอบรมสมาชิกบ้านฯ

11 มิถุนายน               ฉลองวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน จ.นครปฐม  เวลา10.30 น. พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

11 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

12 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ประชุมคณะท างานเกษตร ที่ศูนย์สังคมพัฒนาราชบุรี

12-16 มิถุนายน         ฝ่ายสังคมกรุงเทพฯ (งานบ้านหทัยการุณย์) สมาชิกบ้านฯเรียนรู้รัก 7 อย่าง ตามแบบพระหฤทัย

13 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  ทำกิจกรรมที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี   

13-18 มิถุนายน         ฝ่ายสังคมกรุงเทพฯ (งานบ้านหทัยการุณย์)อธิการสาวิตรี จินประยูร เข้าร่วมอบรมการให้ค าปรึกษาเด็กที่ได้รับความรุนแรง

14 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาประสานงานแกนน าเกษตร พื้นที่หนองงูเหลือม เรื่องวิทยากรให้กับศูนย์คอมมูนิต้า

14 มิถุนายน               ฝ่ายงานอภิบาล กรุงเทพฯ แผนกวิถีชุมชนวัดและแผนกครอบครัว สอนคำสอนเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ สถานสงเคราห์ผู้พิการและทุพพลภาพพระประแดง

14/22/27มิถุนายน    ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น  นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาชั้น ม.5 มาจัดกิจกรรมให้เด็กที่ศูนย์นักบุญอันนา

15 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ งานศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น  จัดงานไหว้ครู

15 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ขนวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์จากโคเออร์สามพรานไปพื้นที่ เขต บางบอน 5

15-16 มิถุนายน         ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย อบรมกฎหมายไทย สำหรับผู้ลี้ภัย

16 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือน เขตหนองแขม

17 มิถุนายน               คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่านที่ศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ร่วมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมฉลองพระหฤทัยฯ โปรแกรม 2 แสวงบุญที่วัดพระหฤทัยศรีราชา จ.ชลบุรี และทำกิจกรรมเมตตาธรรมที่บ้านเด็กพัทยา

17 มิถุนายน               ฉลองวัดเซนต์แอนโทนี จ.ฉะเชิงเทรา เวลา 10.30 น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน (งดจำ หน่ายสินค้า)

17 มิถุนายน               แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทเพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์มัคคาบี ฉบับ ที่ 1-2” ห?องประชุม ชั้น 3 ตึกเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

17 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกเครดิตยูเนี่ยน ประชุมใหญ่ประจำปี กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน วัดเซนต์หลุยส์ 

17 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี)  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสาร ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จ.นครนายก และ โครงการทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา / ศูนย์พัฒนาพันธ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.สระบุรี

17 มิถุนายน               ฝ่ายสังคมกรุงเทพฯ (งานบ้านหทัยการุณย์) สมาชิกบ้านฯไปร่วมงานฉลองวัดเซนต์แอนโทนี

                                    คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และเยาวชนวัดนักบุญมาระโก มาท ากิจกรรมกับสมาชิกบ้านฯ

18 มิถุนายน               ฝ่ายสังคมกรุงเทพฯ (งานบ้านหทัยการุณย์)สมาชิกบ้านฯร่วมพิธีแห่ศีลมหาสนิทวัดเซนต์ร็อค

18 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

20 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยจัดงานวันผู้ลี้ภัย

21 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่น เยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจำคลองเปรม

21 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ประชุมคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลี่ยน โซเชียล เซนต์เตอร์ (ลาดกระบัง)

21มิถุนายน                ฝ่ายงานอภิบาล กรุงเทพฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สอนคำสอนเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ สถานสงเคราห์ผู้พิการและทุพพลภาพพระประแดง

21-22 มิถุนายน         ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา นัดแกนน าเครือข่ายเขียนโครงการ พื้นที่เขต บางขุนเทียน

22 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 5 ณ วัดพระตรีเอกภาพ (หนองหิน)

22 มิถุนายน               ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร  (บางเชือกหนัง)

22 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ประชุมเครือข่ายผู้ร่วมงานผู้ลี้ภัย

23 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนาประชุมประจ าเดือน เขตบางบอน

23 มิถุนายน               คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ขอเชิญร่วมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ที่วัดน้อยอารามฯคลองเตย พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 17.00 น.

23 มิถุนายน         ฝ่ายสังคมกรุงเทพฯ (งานบ้านหทัยการุณย์) ตัวแทนสมาชิกบ้านฯร่วมฉลองพระหฤทัยที่อารามพระหฤทัย คลองเตย

24 มิถุนายน               ภคินีคณะคาร์เมไลท์ แห่งกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพอย่างสง่าของเซอร์มารีย์ แคลร์ แห่งพระเมตตา, ocd.(เหวียน ธิ จาง) เซอร์มารีย์ โยเซฟิน แห่งพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า, ocd. (เหวียน ธิ ทูจาง) เวลา 10.00 น.ที่อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

24 มิถุนายน               ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด เวลา 10.30น. โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน

25 มิถุนายน               ฉลองวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น.พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

25 มิถุนายน               กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปันพระวาจา แบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชเวลา 13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย์ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ถนนสาทร

25 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

27 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุมวางแผนงานเกี่ยวกับการลงชุมชนที่แผนก

27-28 มิถุนายน         ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา นัดแกนนำเขียนโครงการ พื้นที่เขตหนองแขมและพื้นที่เขตบางบอน

28 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  เข้าทำกิจกรรมเรือนจำพิเศษธนบุรี  

28มิถุนายน                ฝ่ายงานธรรมทูต กรุงเทพฯ สอนคำสอนเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ สถานสงเคราห์ผู้พิการและทุพพลภาพพระประแดง

29  มิถุนายน              ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  ทำกิจกรรมเรือนจำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกเครดิตยูเนี่ยน ติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่ อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี