www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2018

 

 

13 กุมภาพันธ์ แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมลูกเรือ
  แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเปิดกลุ่มออมทรัพย์  บางบอน
 

แผนกศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1 ให้ความรู้เรื่องศาสนสัมพันธ์ นักเรียน ป.1-6และม.1-6
โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์

  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) เข้าทำกิจกรรมทัณฑสถานหญิงธนบุรี
 

แผนกสังคมพัฒนา ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชุมเครือข่าย บางขุนเทียน

14 กุมภาพันธ์

เสกสุสานวัดคอนเซ็ปชัญ เวลา 18.30น.

  ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก) เข้าทำกิจกรรมเรือนจำพิเศษธนบุรี 
  แผนกวิถีชุมชนวัดและแผนกครอบครัว ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจและสอนคำสอนคนพิการ
ที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง
  แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเยี่ยมผู้ต้องกัก ที่ IDC สวนพลู/เยี่ยมลูกเรือ

อ่านทั้งหมด