www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2017

 

25 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือน พื้นที่เขตบางขุนเทียน

25 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกเครดิตยูเนี่ยนติดตามกลุ่มออมทรัพย์ ท่าเรือคลองเตย 

26 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือน เกษตร / กลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่หนองงูเหลือม

26 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เขต 3 ณ วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร 

27 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกเครดิตยูเนี่ยน ประชุมกลุ่มออมทรัพย์บ้านดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

27 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุเขต 5 ณ วัดพระคริสตกษัตริย์ (นครปฐม) 

28 เมษายน          ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกสังคมพัฒนา ประชุมประจำเดือน เกษตร / กลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

28-29 เมษายน    ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ ร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล  (ท่าแร่)

29-30 เมษายน    ฝ่ายการศึกษา จัดสื่อเพื่อศิษย์สอนคณิตขั้นเทพฯ ณ ห้องประชุมยวงนิตโย บ้านผู้หว่าน

30เมษายน           ฝ่ายสังคม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

 

อ่านทั้งหมด