www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมิถุนายน 2017

 

25 มิถุนายน               ฉลองวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น.พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

25 มิถุนายน               กลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ขอเชิญร่วมแบ่งปันพระวาจา แบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราชเวลา 13.00 น. ที่ตึกวันทามารีย์ชั้น 2 วัดเซนต์หลุยส์ถนนสาทร

25 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกอภิบาลผู้เดินทางทางทะเลและนักท่องเที่ยว คุณพ่อเทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ สำนักงานเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-19.00 น. สำนักงานปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์เปิดเฉพาะเวลา 13.00 น. ตามที่มีลูกเรือมาขอมิสซา ถวายโดยคุณพ่ออติญาณ พงศ์หว่าน มิสซาบนเรือทำตามคำขอหรือนัดหมาย กำหนดเยี่ยมเรือ เป็นประจำทุกวัน

27 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยประชุมวางแผนงานเกี่ยวกับการลงชุมชนที่แผนก

27-28 มิถุนายน         ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสังคมพัฒนา นัดแกนนำเขียนโครงการ พื้นที่เขตหนองแขมและพื้นที่เขตบางบอน

28 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  เข้าทำกิจกรรมเรือนจำพิเศษธนบุรี  

28มิถุนายน                ฝ่ายงานธรรมทูต กรุงเทพฯ สอนคำสอนเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ สถานสงเคราห์ผู้พิการและทุพพลภาพพระประแดง

29  มิถุนายน              ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกสตรีคาทอลิก  (สมาคมสตรีไทยคาทอลิก)  ทำกิจกรรมเรือนจำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

29 มิถุนายน               ฝ่ายสังคม กรุงเทพฯ แผนกเครดิตยูเนี่ยน ติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ พื้นที่ อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

 

อ่านทั้งหมด