www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คุณพ่อเปโตร วิทยา แก้วแหวน

ชื่อ - สกุล

คุณพ่อเปโตร วิทยา แก้วแหวน

วันเดือนปีบวช

7 มิถุนายน 1981

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101

ที่อยู่

วัดราชินีแห่งสันติสุข (วัดซอย 101)
4/1 ซ.ปุณณวิถี 27 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์

0-2741-8520, 0-2741-8521

เบอร์โทรสาร

0-2741-8522

 

คุณพ่อ เปโตร วิทยา แก้วแหวน  เกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
รับศีลล้างบาปวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน อยุธยา  
บิดาชื่อเปโตร บุญมี แก้วแหวน  มารดาชื่อมารีอา สมศรี แก้วแหวน  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 7 คน เป็นหญิง 1 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อยุธยา จบชั้นเตรียมประถม
- เรียนที่โรงเรียนแม่พระฟาติมา จบชั้นประถมปีที่ 1
- เรียนที่โรงเรียนโชติรวี จบชั้นประถมปีที่ 2
- เรียนที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 3 ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- เรียนที่โรงเรียนจำนงค์วิทยา ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 5 ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1969-1973 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ. 1973-1974 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
- ปี ค.ศ. 1975-1980 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
                             จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1981
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
10 พ.ค.1981 - 8 เม.ย.1983          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
8 เม.ย.1983 - 1 พ.ค.1989           เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
1 พ.ค.1989 - 1 พ.ค.1994            เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
1 พ.ค.1994 - 7 พ.ค.1995            เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
1 พ.ค.1994 - 13 พ.ค.2009          ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต 
                                               (และปฏิบัติงานเต็มเวลา)
7 พ.ค. 1995 - 12 ม.ค. 1996        ช่วยงานอภิบาลคณะศรีชุมพาบาล ดินแดง
7 พ.ค.1995 - 13 พ.ค.2009          พักที่ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม
13 พ.ค.2009 - 4 พ.ค. 2015         เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
1 ต.ค. 2009 - 4 พ.ค. 2015          ผู้ช่วยพระสังฆราช เขตปกครองวัด เขต 6
1 พ.ค.2013 - 4 พ.ค. 2015           เจ้าอาวาสวัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช
4 พ.ค. 2015 - 6 มี.ค. 2021          เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                  เจ้าอาวาสวัดราชินีแห่งสันติสุข สุขุมวิท 101
 
คติประจำใจ
         "พบกับพระเจ้าในทุกสภาพของชีวิต"
 
***คุณพ่อมีน้องชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บวชวันที่  8  มิถุนายน ค.ศ.  2003 คือ  คุณพ่อเบเนดิก  พรชัย  แก้วแหวน