www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

ฉลองครบรอบ 50 ปีสมาคมสตรีไทยคาทอลิก 24 สิงหาคม

เนื่องในโอกาส สมาคมสตรีไทยคาทอลิกได้ก่อตั้งครบ 50 ปี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปีสมาคมสตรีไทยคาทอลิก

ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562/2019 ณ โบสถ์แม่พระฟาติมา ดินแดง

โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา
9.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน, ลงทะเบียน Workshop
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน /ชมนิทรรศการ"การดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อม" และพร้อมให้กำลังใจและชมการแสดงเยาวชน สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร
13.00 น. Workshop รักษ์สิ่งสร้างจากพระเป็นเจ้า
- ทำกระเป๋าย่าม จากเสื้อเก่า
- สร้างสรรค์ภาชนะจากงานใบตอง

อยากให้ทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติกับเรานะคะ

สุดท้ายนี้ ในการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ขอเชิญพกช้อน ส้อม และแก้วน้ำ นำมาใช้ร่วมกัน เพื่อเป็นการร่วมแสดงพลังในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม