www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 165
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2018 ระลึกถึง น.บาซิลและเกรโกรีแห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 151
วันพุธที่ 3 มกราคม 2018 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 138
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 125
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 114
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 120
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 195
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 132
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 130
วันพุธที่ 10 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 129