www.catholic.or.th

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 178
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2018 ระลึกถึง น.บาซิลและเกรโกรีแห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 162
วันพุธที่ 3 มกราคม 2018 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 149
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 136
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 124
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 130
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 207
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 147
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 144
วันพุธที่ 10 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา เขียนโดย กลุ่มไบเบิ้ลไดอารี่ 141