หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

"บทความจาก CATHOLIC WORLD TOUR" / เรียบเรียง โดย...แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พระสันตะปาปา เตือนสติอย่ามองภัยธรรมชาติคือวันสิ้นโลก / 19 พฤศจิกายน 2007
--------------------------------------------------------------------------------
 สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงเตือนสติผู้มาร่วมสวดภาวนาเทวทูต ถือสาร ไม่ให้ทำตัวสิ้นคิดด้วยการมองว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในระยะนี้คือสัญญาณบ่งบอกถึงวันสิ้นโลก ขณะเดียวกัน พระองค์ยังปฏิเสธแนวคิดของคนบางกลุ่มที่พยายามเชื่อมโย งภัยธรรมชาติเข้ากับการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระเมสซิอาห์(พระผู้ไถ่) โดยพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงอธิบายอย่างชัดเจนว่า ประวัติศาสตร์โลกกำลังดำเนินไปเรื่อยๆ ท่ามกลางโศกนาฏกรรมและ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระผู้ไถ่แต่อย่างใด
 
เมื่อช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา (ตามเวลาวาติกัน) สมเด็จพระสันตะปาปา เบเน ดิกต์ ที่ 16 ทรงเป็นประธานในการนำสัตบุรุษกว่า 40,000 คนร่วมสวดภาวนาเทวทูตถือสาร ณ ลานหน้ามหาวิหาร ซาน ปิเอโตร โดยก่อนจะเริ่มภาวนานั้น พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดที่ได้จากบท พระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 33 ในเทศกาลธรรมดา ด้วยการเตือนใจว่า ขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยการสวดภาวนาและมอบตัวเราไว้ในการดูแลของพระเจ้า เพราะไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่า เครื่องหมายของวันสิ้นโลกจะมาเมื่อไหร่
 
พระสันตะปาปา เริ่มต้นแบ่งปันด้วยการตรัสว่า "นับตั้งแต่พระศาสนจักรได้ถือกำเนิดขึ้น เราดำรงอยู่โดยอาศัยคำภาวนา ภายใต้การอารักขาของพระเจ้า พร้อมทั้งเฝ้าระวังเครื่องหมายแห่งกาลเวลาซึ่งบ่งชี้ว่า วันสิ้นโลกจะมาเมื่อไหร่"
 
"แต่กระนั้นก็ดี ประวัติศาสตร์โลกเดินไปข้างหน้าอยู่เสมอ แม้บางครั้ง จะมีความเศร้าโศกเสียใจจากภัยพิบัติทางธ รรมชาติและหายนะต่างๆเข้ามาบ้างก็ตาม เรื่องเลวร้ายเหล่านี้ ไม่ได้บอกเราเกี่ยวกับวันสิ้นโลก เพราะว่า เครื่องหมายที่พระผู้ไถ่จะเสด็จมานั้น ได้บังเกิดขึ้นไปตั้งแต่ตอนที่พระคริสต์เจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงสิ้นพระช นม์และทรงกลับคืนชีพจากความตาย นี่คือพระธรรมล้ำลึกที่พระศาสนจักรประกาศยืนยันอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังทำให้บังเกิดผลผ่านทางการเทศน์สอนต่างๆ รวมถึงศีลศักดิ์สิทธิ์และการเป็นพยานยืนยันถึงความรักของพระเจ้าอีกด้วย" พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงอธิบายอย่างชัดเจน
 
พระสันตะปาปาชาวเยอรมัน ทรงให้กำลังใจด้วยว่า "เราอาจเจอปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิต แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จงอย่ากลัวอนา คต เราต้องตอบรับคำเชิญจากองค์พระคริสต์เจ้า ผู้ทรงต้องการให้เราเผชิญทุกเหตุการณ์ในทุกวันๆด้วยความรักและวางใจที่มีต่อพระองค์"
 
จบจากบทเทศน์เชิงเทวศาสตร์แล้ว พระสันตะปาปาทรงร่วมไว้อาลัยให้กับชาวบังกลาเทศที่ต้องสูญเสียเพื่อนร่วมชาติไป 2,217 ศพจากเหตุการณ์พายุไซโคลน "ซิดร์" พัดถล่มทางตอนใต้ของประเทศ พร้อมกันนี้ พระองค์ยังเชิญชวนให้นานาชาติร่วมกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยร้ายแรงในครั้งนี้ด้วย
 
พระสันตะปาปา ตรัสว่า "พ่อขอร่วมเป็นทุกข์เสียใจกับพี่น้องชาวบังกลาเทศที่ต้องประสบชะตากรรมจากพายุไซโคลนซิดร์ซึ่งพัดถล่มเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา พ่อขอเชิญชวนให้ประชากรทุกชาติทุกภาษา ร่วมด้วยช่วยกันจัดหาสิ่งขอ งบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องของเราอย่างสุดความสามารถ"
 
จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวปิดท้ายด้วยการอวยพรให้การประชุมขององค์กรรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิดนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นที่ ประเทศจอร์แดน สำเร็จไปด้วยดี พร้อมกันนี้ พระองค์ยังร่วมเรียกร้องให้ทั่วโลก ยกเลิกการใช้กับระเบิดอย่างเด็ดขาดด้วย
 
"พ่อขอส่งความปรารถนาดีจากใจไปยังที่ประชุมองค์กรรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิดนานาชาติ ขอให้พวกท่านบรรลุวัต ถุประสงค์ของการประชุมด้วยดี นอกจากนี้ พ่อขอร่วมเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้ทุกชาติยกเลิกการใช้กับระเบิดอย่างจริงจัง เพราะมันเป็นภัยคุกคามผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กๆทุกคน" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

ที่มา: http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=11011 , http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=11010