ภาพ/ข่าว กมลา สุริยพงศ์ประไพ

Share |

             นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมคาทอลิกสู่สังคม โดยมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์ของวัดนักบุญเปโตร สามพราน โดยการประสานงานของคุณพ่อบุญชรัสมิ์ สุขสว่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556

             นอกจากนี้ ทางชมรมคาทอลิกฯ ได้มอบเงินที่ได้รับบริจาค...จากการร้องเพลงประสานเสียงคริสต์มาส จากวัดพระมหาไถ่ ให้กับคุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ คุณพ่อเจ้าอาวาส เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคาทอลิกที่ทางวัดนักบุญเปโตรได้นำกลับมาเรียนที่โรงเรียนนักบุญเปโตรด้วยในโอกาสนี้ด้วย