ภาพ / ข่าว : นิพัฒน์ สิริพรรณยศ อาสาสมัครช่วยงานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บางสะแก

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 คุณพ่อ แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก ได้จัดฉลองสุรรณสมโภช (50 ปี วัด) ในปีนี้ โดยได้รับเกียรติจาก พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี

เวลา 09.30 น. การสวดสายประคำโลก ซึ่งนำการสวดโดย คุณพ่อ เปโตร ชวลิต กิจเจริญ และเมื่อสวดเสร็จ คุณพ่อ ได้อวยพรศีลมหาสนิท

เวลา 09.45 น. พระคุณเจ้า เกรียงศักดิ์ มาถึงบริเวณวัด บรรดาคุณพ่อ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ สภาภิบาล และสัตบุรุษ ให้การต้อนรับ หลังจากที่พระคุณเจ้าได้สวดภาวนาในวัดแล้ว พระคุณเจ้าได้มาทักทายบรรดาสัตบุรุษอย่างเป็นกันเอง

เวลา 10.30 น. ขบวนแห่พระสังฆราชและพระสงฆ์ ไปยังบริเวณหน้าวัด เพื่อเปิดป้ายโอกาสฉลอง 50 ปีของวัด โดย พระคุณเจ้า เกรียงศักดิ์

จากนั้น เป็นพิธีมิสซาขอบพระคุณ โอกาสฉลองสุวรรณสมโภช วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พร้อมด้วย พระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อ เปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สักรินทร์ ศิรบรรเทิง และพระสงฆ์จำนวนมาก

พระคุณเจ้า เกรียงศักดิ์ ได้เทศน์ให้ข้อคิดว่า

“พระวรสารในวันนี้ ทำให้เราเข้าใจในประเด็นที่เราควรได้ยินได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีก ช่วยเราอธิบายสิ่งที่เราเข้าใจ สิ่งที่เราตื่นตระหนกในชีวิตซ้ำแล้วซ้ำอีก มันทำให้เราเข้าใจว่า
ความเพียรอดทนคือพลังอันยิ่งใหญ่ประการในโลกนี้ทีเดียว นักบุญเปโตรและหุ้นส่วนของท่านได้หาปลามาตลอดทั้งคืนโดยไม่ประสบผลสำเร็จ หากไม่ใช่พระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ตรัสกับพวกเขานั้น การอุทิศตัวทำงานทุ่มเทของพวกเขาวันนั้นก็คงจะสิ้นสุดลงไปแล้ว พระเยซูเจ้าทรงเกลี้ยกล่อมพวกเขาให้ลองอีกสักครั้งหนึ่ง พวกเขาก็ได้ลองตามที่พระองค์ทรงแนะ และพวกเราก็ทราบแล้วว่า มีอะไรเกิดขึ้น การทำอีกครั้งที่ทำให้เราเห็นชัดถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จและความล้มเหลว เรื่องราวของนักบุญเปโตรและพรรคพวกของท่านทำให้เราเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งมากกว่านั้นอีก นั้นคือ พระเยซูเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้และนี่แหละที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไป การหย่อนอวนครั้งก่อนหน้านั้น อาจจะหย่อน 20-30 ครั้งตลอดคืนนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของพวกเขาเองโดยลำพัง แต่การหย่อนอวนจับปลาครั้งสุดท้ายนี้ พระเยซูเจ้ามีส่วนร่วมด้วย และนี่แหละ ที่ทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปชนิด 180 องศา และด้วยเหตุนี้เอง ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเกินความคาดหมายของพวกเขาอย่างสุดๆเลยทีเดียว

หากเป็นประสงค์ของพระเป็นเจ้า ผลลัพธ์อาจจะสูงเกินกว่าความคาดหมายของเราอย่างสุดๆเลยทีเดียวเหมือนอย่างที่ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างท่านนักบุญเปโตรและทีมงานของท่าน

บุรุษอัจฉริยะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอาณาจักรอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์ ได้จัดให้ความเพียรอดทนและการยืนหยัดมั่นคงเป็นพลังสูงสุดของมนุษย์ เขาเขียนไว้ว่า ไม่มีอะไรในโลกที่จะเข้ามาแทนที่การยืนหยัดมั่นคง พรสวรรค์ก็ไม่อาจทำได้ เราพบเห็นผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากแม้จะมีพรสวรรค์ก็ตาม อัจฉริยภาพก็ทำไม่ได้เช่นกัน นี่อาจจะมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้รับการเชิดชู มีมากซะจนเกิดเป็นคติเตือนใจผู้คนไปแล้ว การศึกษาก็ทำไม่ได้ โลกของเราเต็มไปด้วยผู้มีการศึกษาสูงที่ถูกทอดทิ้งแต่การยืนหยัดมั่นคงและการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่ๆคือ พลานุภาพ
ถ้าหากเราคริสตชนเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า หากเราจะบวกเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะพูดใหม่ได้ว่า การยืนหยัดมั่นคง การตัดสินเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ และคำภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ให้พระเจ้ามีส่วนร่วมงานกับเราด้วย ทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นสรรพานุภาพเลยทีเดียว นี่คือการรวมพลังที่ไม่มีสิ่งใดจะเอาชนะได้

และพระวรสารวันนี้ เชิญชวนเราให้ทำ 2 สิ่ง

ประการแรก
พระวรสารเชิญชวนเราให้ทำสิ่งที่นักบุญเปโตรและพรรคพวกของท่านได้ทำแล้ว พระวรสารนี้เชิญชวนเราให้เพียรอดทนในการออกแรงในการดำเนินชีวิต หลังจากที่ท่านได้ลงอวนจับปลา 20-30 ครั้งแล้ว เปโตรก็อาจจะเลิกล้มความตั้งใจ เพราะจับอะไรไม่ได้เลย แต่ท่านไม่ได้เลิกราไป ท่านได้ลงอวนจับปลาอีกเป็นครั้งสุดท้าย และในครั้งนั้นแหละที่ทำให้เห็นชัดเจนว่า ความสำเร็จและความล้มเหลวนั้นมันต่างกันอย่างไร

ประการที่สอง วันนี้ พระวรสารโน้มนำเราให้เชิญพระเยซูเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตและพันธกิจของเรา มันเป็นเวลานั้นเองที่พระเจ้าเข้ามามีบทบาทร่วมด้วยที่ทำให้เปโตรและคณะประสบความสำเร็จ พวกท่านไม่เพียงประสบความสำเร็จเท่านั้น พวกท่านไปไกลเกินกว่าความคาดหมายของพวกท่านสุดๆเลยทีเดียว มันก็จะเป็นไปได้สำหรับกรณีของพวกเราด้วย

พี่น้องที่รัก นอกจากวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์วันพระเจ้า อาจเป็นวันที่ทุกคนมานัดกับพระเป็นเจ้าเป็นประจำ มาวัดมาพบพระองค์มาชุบชีวิตของเราจุ่มชีวิตของเราให้ลงไปในชีวิตพระ รับฟังพระวาจานำมาไตร่ตรอง นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และก็นำไปแบ่งปันเพื่อเสริมสร้างชีวิตความเชื่อของกันและกัน และพร้อมกับการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่ได้โปรดประทานแก่เราเสมอในพิธีบูชาขอบพระคุณหรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีมิสซา นอกจากจะเป็นวันอาทิตย์แล้ว วันนี้ยังเป็นวันฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ที่บางสะแกนี้ด้วย และก็เป็นการฉลองครบ 50 ปีของวัดหลังปัจจุบัน เป็นความชื่นชมยินดีสำหรับสัตบุรุษวัดนี้ทุกคนและพี่น้องจากวัดต่างๆที่ร่วมใจภาวนาเพื่อชุมชนความเชื่อแห่งนี้ ดังนั้น เมื่อเราได้รับฟังพระวาจาของพระเจ้าแล้ว เราจะไม่เหลือบมองดูแบบอย่างชีวิตความเชื่อของพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์วัดของเราได้อย่างไร

ความเชื่อมั่นของพระนางต่อความรักของพระเจ้าความพากเพียรอดทนที่ทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จไปในชีวิตของพระนาง ความไว้วางใจในชีวิตของพระนางที่มีต่อพระเจ้าในการร่วมก้าวเดินในแผนการของพระองค์ ความวางใจในความช่วยเหลือสนับสนุนจากพระเจ้าทั้งสำหรับชีวิตของพระนางเองและในคำเสนอวิงวอนของพระนางเพื่อช่วยเหลือมนุษย์คนอื่นๆ พระแม่มารีย์มีบทบาทพิเศษสำหรับเราคริสตชนอย่างไร พระแม่คือแบบอย่างชีวิตคริสตชน แม่พระคือคริสตชนตัวอย่าง แม่พระเป็นแบบอย่างแก่คริสตชนทุกคน เนื่องมาจาก

ประการแรก พระเป็นเจ้าได้เลือกสรรพระนางให้เป็นพระมารดาพระผู้ไถ่

ประการที่สอง พระนางเองได้ตอบรับและร่วมมือกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ

ในประเด็นแรกเป็นความใจดีของพระเป็นเจ้าต่อพระนาง เพราะบทบาทนี้มาจากความรักจากฝ่ายของพระเจ้าเท่านั้น ในส่วนนี้แม่พระไม่มีบทบาทใดๆเป็นบทบาทของพระเจ้าฝ่ายเดียว บทบาทของแม่พระอยู่ในประเด็นที่สอง การยอมรับและร่วมมือกับพระเจ้า และถ้าจะว่าไปแล้ว ในประเด็นที่หนึ่งนี้ ในการเลือกสรร พระเจ้าก็ได้ทรงกระทำกับพวกเราทุกคน แม้ว่าจะไม่เหมือนกับที่ทรงกระทำต่อแม่พระซะทีเดียว สำหรับพระนางมารีย์นั้น พระเจ้าทรงเลือกสรรให้พระนางเป็นมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า แต่สำหรับพวกเราพระองค์ได้ทรงเลือกสรรพวกเราให้เป็นลูกของพระองค์และได้มาเป็นคริสตชนอันเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเช่นเดียวกัน และเมื่อเราสำนึกในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราแต่ละคนแล้ว เราจึงตอบรับความรักของพระองค์เช่นเดียวกับแม่พระด้วย และการตอบรับพระเจ้าที่เราคริสตชนแต่ละคนกระทำนี้ก็เหมือนกับประเด็นที่สองในชีวิตของแม่พระนั่นเอง แม่พระได้ตอบรับและร่วมมือกับพระหรรษทานของพระเจ้า ทำให้สิ่งที่พระเจ้าเริ่มต้นในชีวิตของพระนางเกิดผล แม่พระไม่ใช่บุคคลที่เอาแต่รอให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของพระนางแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แม่พระมีบทบาท มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการกอบกู้ของพระเจ้า และดังนั้นแหละ ทำให้พระนางเป็นแบบอย่างความเชื่อสำหรับเราคริสตชนทุกคน

และในพระวรสารของนักบุญลูกา ได้พบว่า ได้กล่าวซ้ำย้ำอยู่เสมอว่า แม่พระเป็นแบบอย่างความเชื่อสำหรับเราคริสตชนทุกคนอย่างไร มีอยู่หลายตอน เราจะเห็นได้จากการรับเอากายของพระวจนาตถ์ ตอนที่แม่พระรับเอาสารจากทูตสวรรค์ ยอมรับเป็นมารดาของพระผู้ไถ่ และพระนางกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ และในการที่แม่พระไปเยี่ยมพระนางเอลีซาเบธ เมื่อเอลีซาเบธกล่าวแก่แม่พระว่า เธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอนั้นเป็นความจริง ในค่ำคืนที่พระกุมารบังเกิด ในชีวิตที่เงียบสงบนั้น แม่พระจำบทเพลงสรรเสริญของบรรดาทูตสวรรค์และการมาเยือนของคนเลี้ยงแกะไว้ในดวงพระทัยของพระนางตลอดไป และในเหตุการณ์หนึ่งในพระวิหาร เมื่อพระองค์เป็นอิสระจากครอบครัวของพระองค์เพื่อปฏิบัติตามภารกิจของพระบิดาเจ้าสวรรค์ ในเหตุการณ์ที่พระกุมารหลงหายไปในพระวิหารนั้น แม่พระก็ได้ทรงจดจำคำพูดของพระกุมารไว้อยู่ดวงพระทัยของพระนางและรำพึงไตร่ตรองอยู่เสมอ แม่ไม่รู้เหรอว่า ลูกต้องทำภารกิจของพระบิดา และในวันที่พระเจ้าได้เทศน์เรื่องความสุขแท้ หรือที่เราเคยเรียกว่า บุญลาภนั้น พระองค์ได้ทรงประกาศเอกลักษณ์ของครอบครัวใหม่ของพระองค์อย่างชัดเจนว่า ไม่เป็นการเพียงพอที่จะประกาศตนเป็นศิษย์ของพระองค์

เงื่อนไขที่จำเป็นที่เป็นศิษย์ของพระองค์ คือ การเปิดใจยอมรับพระวาจา ซึ่งหมายถึงการรับฟังและปฏิบัติตาม เพราะไม่ใช่คนที่ร้องว่าพระเจ้าข้า พระเจ้าข้า จะได้เข้าสู่พระอาณษจักรสวรรค์ แต่เป็นคนที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดานี่แหละที่จะได้เข้า หมายถึง ผู้ที่ได้ฟังพระวาจาพระองค์ และปฏิบัติตาม และดังนี้เอง พระเยซูเจ้าก็ทรงได้เผยแสดงแก่เราถึงการเป็นมารดาแท้ของพระนาง คือ การปฏิบัติตามวาจาแต่ละคำที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าซึ่งหมายความว่า พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์จบแล้ว บรรดาคริสตชนจะต้องออกไปนอกวัดไปอยู่ท่ามกลางโลก และพยานถึงความรักของพระเจ้าแก่ผู้อื่น หมายถึง เจริญชีวิตรักและรับใช้ผู้อื่น ความเชื่อของคริสตชนไม่ได้หยุดเพียงแค่พิธีกรรมในวัดเท่านั้น จะต้องลงสู่ภาคปฏิบัติในชีวิตจริงนอกวัดด้วย ในสังคม บรรดาคริสตชนก็จะมั่นใจได้เลยว่า แม่พระจะภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อเราแต่ละคนอย่างแน่นอน ถ้าเราปรารถนาจะเรียนรู้และก้าวตามแบบอย่างของพระนาง เพราะแม่พระคือคริสตชนตัวอย่าง แม่พระคือแบบอย่างคริสตชน และแม่พระก็บอกกับเราว่า จงทำตามที่พระองค์สั่ง นั้นคืออะไร นั้นคือ จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง จงรักกันและกันอย่างที่พระเยซูรักท่าน จงรักศัตรูอื่นๆ ที่อยู่ในพระวาจจาพระเจ้า หากพวกเราอยากจะเป็นสมาชิกแท้ในครอบครัวใหม่ของพระคริสตเจ้า เราจะต้องทำให้การประทับอยู่ของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนโดยการปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ซึ่งบางครั้งอาจจะหมายถึงการเดินทวนกระแสสังคม

พี่น้องที่รัก โอกาสฉลอง 50 ปีอันเป็นศูนย์รวมใจของคริสตชนในชุมชนความเชื่อแห่งนี้ พี่น้องจากชุมชนต่างๆก็มาให้กำลังใจร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกเราที่นี่วอนขอพระพรจากพระเจ้าของพวกเราทุกคนผ่านทางคำเสนอวิงวอนของแม่พระที่มาร่วมฉลองวันนี้ และเป็นพิเศษสำหรับสัตบุรุษวัดนี้ ขอให้ปีแห่งความเชื่อนี้ เป็นปีที่พวกเราทุกคนเติบโตในความเชื่ออย่างแท้จริง

ให้เราจบบทเทศน์ของวันนี้ ด้วยบทภาวนาของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีบทบาทแบบอย่างความเพียรอดทน ผู้นั้น คือ นักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา ให้เราร่วมใจภาวนาเพื่อให้เรามีกำลังใจและมีน้ำใจกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อบรรดาผู้ป่วยทุกคนในโอกาสวันผู้ป่วยสากล

ข้าแต่พระเจ้า โปรดสอนข้าพเจ้าให้มีใจกว้างขวาง โปรดสอนให้ข้าพเจ้ารับใช้พระองค์ดังที่พระองค์สมควรจะได้รับ ให้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะให้โดยไม่คิดคำนวณว่า ได้ให้ไปกี่มากน้อยแล้ว ข้าพเจ้าต่อสู้ฝ่าฟันโดยไม่สนใจว่า ได้รับกี่แผล ให้ข้าพเจ้าทำงานโดยไม่เรียกหาการพักผ่อน ให้ข้าพเจ้าทุ่มเทโดยไม่แสวงหาตอบแทน ขอเพียงให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้น อาแมน ”
หลังจากบทภาวนาหลังรับศีล ตัวแทนสภาภิบาลได้กล่าวขอบคุณพระคุณเจ้าที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้ และทางวัดได้มอบรูปแม่พระแก่คู่แต่งงานคู่แรกของวัดและผู้มีอุปการคุณแก่วัดแห่งนี้ โดยให้พระคุณเจ้าเป็นผู้มอบ

จากนั้น พระคุณเจ้าได้กล่าวให้โอวาทว่า

“วันนี้เราฉลองวัด และก็ตัวแทนของพี่น้องก็ได้กล่าวว่า หวังว่าจะนำพระพรนี้ไปสู่ชาวบางสะแกทุกคน ชาวบางสะแกนี้ไม่ได้หมายความว่า เฉพาะสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ที่บางสะแกเท่านั้น เพราะบางสะแกกว้างกว่าชุมชนวัดของเรามากมายทีเดียว เพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆที่ได้พยายามทำมานั้น ตลอด 50 ปีนี้ เป็นการปลูกฝังความเชื่อให้เข้มแข็งขึ้นในชุมชนวัดนี้ เพราะกิจการต่างๆที่ทำดีทั้งนั้นเลย น่าชื่นชมและก็มีลูกวัดบวชเป็นพระสงฆ์ ถวายตัวเป็นนักบวชชายหญิงคณะต่างๆ แต่กระนั้นก็มีคนที่เติบโตไปมีครอบครัวแต่งงาน เพราะฉะนั้น นี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลย แต่ว่า พ่อคิดว่า สำหรับ โครงการ 50 ปี ข้างหน้า และนี่ทำมา 50 ปีใช่มั๊ยสำหรับวัดหลังนี้นะ ก็เพื่อจะทำให้ชุมชนนี้เข้มแข็งหล่อเลี้ยงความเชื่อ เพราะทั้งหมดนี้เป็นการอภิบาลดูแลบรรดาคริสตชนอันดับแรก เพราะฉะนั้น ถ้ามีเป้าหมายว่า ชาวบางสะแกทุกคน มองต่อไปข้างหน้าอีก 50 ปี

เพราะฉะนั้น
เราต้องเริ่มแล้วจะทำอย่างไรให้ชุมชนของเราในปีแห่งความเชื่อนี้เสริมสร้างความเชื่อให้เข้มแข็ง เพื่อก้าวออกไปเพื่อประกาศข่าวดีนี้แก่ทุกคนไปสู่บุคคลอีกหลายคนเป็นจำนวนมากทีเดียวในบางสะแกนี้ที่ยังไม่มีโอกาสรู้จักว่า พระเจ้าคือองค์ความรัก เพราะฉะนั้นเป็นพันธกิจที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญ และพ่อเชื่อเหลือเกินว่า ถ้าเราขยายมุมมองของเราให้กว้างขึ้นเช่นนี้ จะมีอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นในวัดนี้ จะมีโครงการนั้นโครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของทุกคน รวมถึงคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อผู้ร่วมงาน และก็ทุกๆคนในสภาภิบาลวัดของพี่น้องนี่สำหรับชุมชนวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ที่บางสะแก แต่เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำที่นี่ก็สามารถที่จะทำทุกวัดด้วย เพราะฉะนั้น วันฉลองวันนี้โดยเฉพาะวันฉลองครบรอบ 50 ปีนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่ง ประวัติศาสตร์การก้าวเดินในความเชื่อของเรามีอนาคตที่จะสู่การนำความเชื่อนี้ไปสู่ชาวบางสะแกทุกคน ”

นอกจากนั้น พระคุณเจ้ายังได้อวยพรในโอกาสตรุษจีนอีกด้วยว่า

“วันนี้เป็นวันปีใหม่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคน เราก็ปรารถนาที่จะให้ทุกครอบครัวทุกคนมีความสุข นอกจากเราขอบคุณพระเจ้า ขอพระพรจากพระเจ้าล้ว เราไม่ทำงานนี้คนเดียวมีพระเจ้าอยู่กับเราด้วย ทำให้เรามีความหวัง เราก็จะอวยพรวอนขอพระพรของพระเจ้าเอาเป็นภาษจีนกลางก่อนนะ ซิน-เหนียน-ไคว่-เล่อ ก้อแปลว่า วันสุขปีใหม่ ก็ขอให้มีความสุขปีใหม่ และถ้าภาษาจีนแต้จิ๋วสักหน่อย  ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ แต่พ่ออยากเปลี่ยนความหมายใหม่นิดนึงสำหรับอันที่สองนี้ เขาบอกว่าภาษาไทย แปลว่า มั่งมีศรีสุข นั่นก็ขอให้พระประทานพรมั่นคงในทางเศรษฐกิจ แต่ว่ามั่งมีศรีสุขในความหมายที่ว่า มีขุมทรัพย์คือ พระเจ้าองค์ความรักอยู่ในครอบครัวของเรา ซึ่งทำให้เรามีความหวังและมีความสุขใจมากกว่าเพียงแค่ทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกนี้เท่านั้น  เพราะจะทำให้ชีวิตของเราสามารถจะเปิดใจขยายใจไปสู่เพื่อนบ้านอีกหลายคนและทำให้อีกหลายๆคนมีความสุขด้วย เพราะฉะนั้น
ซิน-เหนียน-ไคว่-เล่อ ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ แก่พี่น้องทุกคน สวัสดี ”

จากนั้น พระคุณเจ้าได้อวยพรอย่างสง่า ต่อมา เป็นการเทิดเกียรติแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด เริ่มจากถวายกำยาน แห่รอบวัด โยนกำยานอีกครั้ง สวดภาวนา และถวายช่อดอกไม้

หลังจากถวายเกียรติแก่แม่พระแล้ว พระคุณเจ้ายังเสกส้มมงคลเพื่อแจกจ่ายให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมฉลองในโอกาสตรุษจีนอีกด้วย

บรรยากาศในวันนี้ มีสัตบุรุษมาร่วมเป้นจำนวนมากเนื่องจากโอกาส 50 ปี วัดและวันปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนอีกด้วย และทางวัดได้จัดนิทรรศการ 50 ปีวัดไว้หน้าวัด และทางวัดยังได้จัดทำหนังสือและสายประคำแจกจ่ายแก่พี่น้อง และอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ก่อนพิธีมิสซาได้มีฝนแห่งพระพรตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเริ่มพิธี ฝนก็ได้หยุดตก ทำให้ได้เทิดเกียรติพระแม่อย่างสมเกียรติ