ภาพ / ข่าว : สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

Share |

          เมื่อวันที่ 21มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา สามเณรชั้นซีเนียร์จำนวน 4 คนได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ของสามเณราลับนักบุญยอแซฟให้กับนักเรียนคาทอลิกชั้นป.5-ม.1โรงเรียนนักบุญเปโตร โอกาสเข้าเงียบประจำเดือนมิถุนายน โดยได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นจำนวนมาก