ภาพ / ข่าว : สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

Share |

          เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา สามเณรเล็กชั้นมัธยมต้นและชั้นซีเนียร์ปี1-2 ร่วมขับร้องบทเพลงโอกาสฉลองวัดเซนต์แอนโทนี่ แปดริ้วโดยการนำของคุณพ่อประทีป กีรติพงษ์ อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ และภายใต้การควบคุมของซีเนียร์ธิปไตย ดวงชมพู โดยมีคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขต4และจากเขตอื่นๆกว่า 20 องค์และสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          โดยเมื่อสามเณรเดินทางถึงวัดแล้วได้เดินทางไปรายงานตัวกับคุณพ่อธนันชัย กิจสมัคร เจ้าอาวาส และรับประทานอาหารเช้าที่โรงอาหาร โดยบรรยากาศในพิธีกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นชวนศรัทธา

          หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสัตบุรุษ และก่อนเดินทางกลับสามเณาทุกคนได้ร่วมกันคำนับและขอบคุณคุณพ่อธนันชัย กิจสมัครที่ให้โอกาสพวกเรามาร่วมร้องเพลงอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กระแสเรียกอีกด้วย