ภาพ / ข่าว : คุณนิพัทธ์  สิริพรรณยศ

Share |

ต้อนรับพระธาตุแห่งรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี ณ วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี

          วันพุธที่ 11 เมษายน 2012 คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย และกลุ่มส่งเสริมความศรัทธาแม่พระนิจจานุเคราะห์ ได้จัดกิจศรัทธา วอนขอพระพรจากพระแม่ และร่วมต้อนรับพระธาตุแห่งรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อ 2 ประการ คือ

          1.เพื่อเป็นการเตรียมฉลองครบรอบ 150 ปี ที่พระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 ได้มอบพระรูปนี้ให้แก่คณะพระมหาไถ่ ในปี 2015

          2.ร่วมฉลองการสถาปนาคณะพระมหาไถ่ขึ้นเป็นแขวงประเทศไทย ในปีนี้

          เวลา 09.00 น. ขบวนแห่พระธาตุแห่งรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์จากบริเวณหน้าบ้านพักพระสงฆ์มายังวัดพระมหาไถ่ จากนั้น พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. ประธานในพิธีได้ถวายกำยานแด่พระธาตุ

          เวลา 09.10 น. คุณพ่อ เปโตร จิตตพล ปลั่งกลาง, C.Ss.R. ได้กล่าวให้ความรู้และที่มาของพระธาตุแห่งรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์ จากนั้น เป็นพิธีการนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์หลังจากการนพวาร พระคุณเจ้าอวยพรด้วยพระธาตุพร้อมกับพระสงฆ์

          เวลา 09.50 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสต้อนรับพระธาตุแห่งรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์ โดย พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา, C.Ss.R. พร้อมด้วย คุณพ่อ เปโตร ชวลิต กิจเจริญ คุณพ่อ ยอห์น ไพโรจน์ สมงาม, C.Ss.R. และพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่หลังจากพระคุณเจ้าอวยพรแก่สัตบุรุษแล้ว คุณพ่อ จิตตพล ได้กล่าวขอบพระคุณ พระคุณเจ้า บรรจง และคุณพ่อ ชวลิต

          จากนั้น พระคุณเจ้าได้ถวายกำยานและดอกไม้อีกครั้งหนึ่งแก่พระธาตุ เมื่อพระสงฆ์จูบพระธาตุเรียบร้อยแล้ว ได้อัญเชิญพระธาตุมาบริเวณกลางวัดเพื่อให้บรรดาสัตบุรุษได้จูบและเคารพพระธาตุ

          พระธาตุแห่งรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์เป็นไม้จริงจากการวาดรูปพระแม่โดยตัดส่วนที่เหลือจากการวาด แล้วนำไปเป็นพระธาตุเพื่อให้สัตบุรุษได้เคารพสักการะ

          บรรยากาศในวันนี้ สัตบุรุษที่มีศรัทธาต่อแม่พระนิจจานุเคราะห์มาร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก หลังจากพิธี พระคุณเจ้าได้ทักทายบรรดาสัตบุรุษอย่างกันเอง และทางวัด ยังได้แจกหนังสือประวัติพระรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์อีกด้วย

          และในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 ได้เชิญพระธาตุแห่งพระรูปแม่พระนิจจานุเคราะห์ไปยังอาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย พระสังฆราชกิตติคุณ ยอร์ช ยอด พิมพิสาร เป็นประธาน