ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก ชุดที่ 1
ภาพ / ข่าว : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก ชุดที่ 2
 ภาพ/ คุณกุญชร(อาสาสมัครช่วยงานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10.30 น.พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนความเชื่อวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก ร่วมกับ คุณพ่อสุขุม กิจสกุล คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร พระสงฆ์อีกจำนวนหนึ่ง วันนี้มีกลุ่มคริสตชนจากวัดในเขต 3 มาร่วมกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงสมาชิกสนับสนุนงานธรรมทูต อีกทั้งยังมีกลุ่มอาสาสมัครโคเออร์จากวัดราฟาแอล วัดนักบุญเปโตร มาพากันมาร่วมใจกันส่งเสริมสนับสนุนงานแพร่ธรรม งานธรรมทูต ทั้งด้านกำลังใจและด้านทุนทรัพย์ให้กับวัดในเขตปกครองสังฆมณฑลนครสวรรค์อีกด้วย

บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความรักแบบอบอุ่นในครอบครัวคริสตชนซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าอาวาส สภาอภิบาล และ คริสตชนลูกวัด ทำให้วัดเล็ก ๆ ที่หัวใจไม่เล็กติดทางรถไฟแห่งนี้ เต็มไปด้วยชีวิตชีวา อีกทั้งอาหารการกิน ก็อิ่มหนำ ได้ทั้งบุญอิ่มทั้งกาย มีความสุขกันอย่างถ้วนหน้า

วันนี้มีลูกวัดรับศีลมหาสนิทครั้งแรกจำนวน 4 คน พระคุณเจ้ากล่าวในบทเทศน์ว่า “ศีลมหาสนิท เป็นศูนย์กลางในชีวิตคริสตชน”  วัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบ กลุ่มคริสตชนพื้นฐาน BEC อย่างดี

แม้จะเป็นชุมชนเล็ก ๆ ก็ตาม แต่กลับมีลูกวัดที่ได้รับศีลบวชพระเป็นพระสงฆ์หลายองค์ จึงถือได้ว่า การสนับสนุนจากครอบครัวก็ดี การสนับสนุนในด้านการภาวนาก็ดี บ่มเพาะกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ นักบวชให้กับชุมชนในวัดแห่งนี้

หลังรับศีล สภาอภิบาลได้กล่าวรายงานไว้อย่างน่าสนใจ ถึงความเป็นไปในปีที่ผ่านมา ว่า วัดบางสะแกถือเป็นศูนย์กลางของคริสตชนในละแวกฝั่งธนบุรี เป็นบ้านแห่งการภาวนาและเป็นที่ปลูกฝังความเชื่อ เป็นมรดกที่มีคุณค่าของลูกหลานในปัจจุบัน  ให้มีความเชื่อที่มั่นคง คริสตชนที่นี่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ทั้งด้านภายนอก และภายในจิตใจ การดำเนินงานของวัดยึดแนวทางการอภิบาลของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และมีการเตรียมจิตใจก่อนฉลองวัดเป็นเวลา สามสัปดาห์ โดยเน้นเรื่องศาสนสัมพันธ์ และคริสตจักรสัมพันธ์ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และ เรื่องงานธรรมทูตโดยคุณพ่ออาดรีอาโน เปาโลซิน และสัปดาห์สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องเครดิตยูเนี่ยน โดยคุณพ่อศวง ศุระศรางค์ โดยทั้ง 3 เรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสตชน

หลังจากกล่้่าวขอบคุณพระคุณเจ้าแล้ว กลุ่มอาสาสมัครโคเออร์จากวัดราฟาแอล ร่วมมอบปัจจัยแด่พระคุณเจ้า พระคุณเจ้ากล่าวขอบคุณ และแนะนำผู้ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งบอกว่าหากพี่น้องท่านไหนอยากจะบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ก็อย่าลืม บริษัทอนุชา จำกัด ( บอกกับคุณพ่ออนุชา ชาวแพรกน้อย ) ในสังกัดโคเออร์ ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ได้ฟังในวันนี้ เป็นอย่างมาก

ปิดท้ายด้วยการร่วมแห่พระรูปแม่พระไปรอบๆ วัด สวดบทภาวนาขอแม่พระประจักษ์ในจิตใจ และสร้างสันติภาพให้กับโลกใบนี้ กับ ประเทศชาติของเรา และกับสังคมของเราตลอดไป