ภาพ / ข่าว : ภราดากันย์ วงษ์ชีรี   อธิการเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย     

Share |

ประมวลภาพฉลองครบรอบ 60 ปี คณะลาซาลของการเข้ามาทำงานในประเทศไทย

          คณะลาซาล ได้จัดให้มีพิธีโมทนาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี  ของการเข้ามาทำงานในประเทศไทย  ในวันจันทร์ที่  19 ธันวาคม  2554 โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนลาซาล  กรุงเทพฯ ร่วมกับพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราชกิตติคุณ พระสังฆราชลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิตร พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชยอแซฟพิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราชซีลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และนักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมพิธีฉลองวันนี้จำนวนมาก

โดยในเวลา9.30 น. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและประธานในพิธี จากนั้นเวลา 10.30 น.เป็นพิธีโมทนาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี คณะลาซาลของการเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยมีพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเป็นประธานร่วมกับคณะสังฆราช พระสงฆ์ ท้ายพิธีบูชาขอบพระคุณ 12.30 น. เปิดนิทรรศการ 60 ปี  คณะลาซาลของการเข้ามาทำงานในประเทศไทย   โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และเวลา13.00 น. รับประทานอาหารและชมการแสดงของจากนักเรียนและครูจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิลาซาล

ข้อมูล / หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ //