โดย....ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Share |

          ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกฉลองศาสนนามมีคาแอล แด่พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2011 เวลา 10.30น. ณ ห้องรับของพระคาร์ดินัล บ้านอับราฮัม นำโดยคุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ คุณประจวบ ตรีนิกร ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกของชมรม รวมทั้งชมรมนักธุรกกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ กว่า 20 คน อีกทั้งคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ ก็ได้เข้าร่วมในครั้งนี้

          พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้พูดคุยทักทายสมาชิกชมรมอย่างเป็นกันเอง พร้อมเล่าเรื่องต่างๆ รวมถึงเรื่องน้ำท่วมซึ่งหลายๆที่กำลังประสบปัญหาอยู่ด้วย จากนั้นแล้วคุณประจวบ ตรีนิกร ประธานชมรม กล่าวรายงานต่อพระคาร์ดินัล เรื่องต่างๆ รวมไปถึงเรื่องการนำแผนอภิบาลมาศึกษาร่วมกันและมีกระประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อทำงานตามแผนอภิบาล  อีกทั้งมีการพัฒนาชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ และได้กล่าวถึงงานประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 นี้ และมีการจัดเสวนา หัวข้อ “โกงบ้างไม่เป็นไร...แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้หรือ?” ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ถนนพระราม 4  และภายในงานจะเชิญผู้มาร่วมเสวนาคือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ, ดร.บรรจง โซ๊ะมณี, ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์และผู้ดำเนินการเสวนาคือ ดร.กนก อภิรดี ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดด้วย ฯลฯ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพระคาร์ินัล  จากนั้นสมาชิกชมรมก็ได้มอบของที่ระลึกแด่พระคาร์ดินัลด้วย

          จากนั้นพระคาร์ฺดินัล ได้กล่าวขอบใจบรรดาสมาชิกชมรมนักธุรกิจคาทอลิก ที่มาร่วมฉลองศาสนนามในวันนี้  อีกทั้งยังอวยพรกิจการงานต่างๆของชมรมและของสมาชิกทุกคนให้เจริญก้าวหน้าต่อๆไป จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และท้ายที่สุดรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกับพระคาร์ดินัล คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ