ข่าวโดย  คุณ Phuwadon Chaisomboon

Share |

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อเปาโล ประเสริฐ สมงาม

ที่ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนองค์ใหม่

โดยจะกระทำ พิธีเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2011

ณ สำนักงานเจ้าคณะเขวงซาเลเซียน กรุงเทพกรีฑา

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น.