ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา

ภาพ / ข่าว :  โดยคุณนิพัฒธ์ สิริพรรณยศ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2010 เวลา 19.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสสมโภชแม่พระองค์อุปถัมภ์และฉลองวัดประจำปี  วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑา โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสงฆ์จากคณะซาเลเซียน

หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ผู้แทนสภาอภิบาลได้กล่าวขอบพระคุณและมอบเค้กวันเกิดล่วงหน้าแด่พระคุณเจ้า หลังจากนั้น สัตบุรุษที่มาร่วมพิธีก็ร่วมร้องเพลงอวยพรแด่พระคุณเจ้าอีกด้วย

พิธีในวันนี้ ถึงแม้จะเป็นวันจันทร์ซึ่งวันทำงานวันแรก สภาพการจราจรอาจจะติดขัด แต่ไม่เป็นอุปสรรคที่ทำให้สัตบุรุษที่ร่วมพิธีมา ยังคงมีจำนวนมาก

และหลังจากการถวายช่อดอกไม้แด่พระแม่องค์อุปถัมภ์แล้ว บรรดาพระสงฆ์ก็มาอวยพรแก่บรรดาสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี