หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 ประมวลภาพพิธีเสก-เปิด อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

พิธีเสก-เปิด อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009  เวลา 09.00 น. พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็นประธานในพิธีเสก – เปิด อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โดยมีพระคุณเจ้า ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ คุณพ่อปิยะ โรจนมารีย์วงศ์ คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คณะสงฆ์ บราเดอร์ ซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเสก- เปิด อาคารดังกล่าว

โอกาสนี้ คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กล่าวรายงาน ถึงประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ ของการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ชื่ออาคาร เลโอ แปรูดอง อันเป็นนามของพระสงฆ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญแห่งนี้ เป็น อาคาร7  ชั้น  เป็นอาคารที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

จากนั้นได้มีวจนพิธีกรรม เสกอาคาร พระคุณเจ้า เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานในพิธี กล่าวให้ข้อคิดในโอกาสเสก-เปิดอาคารเรียนใหม่ ด้วยการนำพระวรสารนักบุญมัทธิว ( มธ.13: 31-32 )ด้วยการที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นคำอุปมาว่า “ อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ด ซึ่งมีผู้นำไปหว่านในนา และเป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งหลาย แต่เมื่อเมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นแล้ว กลับมีขนาดใหญ่กว่าต้นผักอื่น ๆ และกลายเป็นต้นไม้ จนกระทั่งนกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้”  จากนั้นประธานในพิธี พรมน้ำเสกอาคาร   อวยพร และกล่าวปิดวจพิธีกรรม

อาคารเลโอ แปรูดอง
ปี พ.ศ.. 2547  ได้ทำการปรับพื้นที่เตรียมสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ปี พ.ศ.. 2548  พิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดย ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

พ.ศ.. 2549 โครงสร้างของอาคารเรียนหลังใหม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

อาคารเลโอ แปรูดอง ประกอบด้วยอาคารสูง 7 ชั้น ชั้นที่ 7 มีลานอเนกประสงค์ เป็นสถานที่โล่ง กว้างขวาง อากาศถ่ายเทได้สะดวก นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าแถวเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมในยามเช้า การนั่งสมาธิเสริมสร้างปัญญา

หลังเสร็จสิ้นจากวจนพิธีกรรม พระคุณเจ้า เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้ตัดริบบิ้น เปิดอาคาร เลโอ แปรูดอง อย่างเป็นทางการ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญได้เชิญท่านผู้มีเกียรติที่ห้องประชุมชั้น 4 ของอาคารเลโอ แปรูดอง ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับพระคุณเจ้า มีตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง มอบของแด่พระคุณเจ้า จากนั้นชมการแสดงของนักเรียนจำนวน 1 ชุด พระคุณเจ้ากล่าวตอบ พร้อมอวยพร ถ่ายภาพรวม ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ชมนิทรรศกาลโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เป็นการจบพิธีการ

ชั้น 6 เป็นชั้นเรียน ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ดังนี้ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี 2 ห้อง ห้องศูนย์ปฏิบัติการ 1 ห้อง ห้องแนะแนว ห้องนาฎศิลป์ ห้องเรียนมัธยม 6 ห้องพักสำหรับอาจารย์พิเศษ


ชั้น 5 เป็นชั้นเรียนเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ห้องพักครูมัธยมปลาย

ชั้น 4 เป็นชั้นเรียนเพื่อการเรียนการสอน  ประกอบด้วย ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องพักครูมัธยมต้น ภายในอาคารอำนวยความสะดวกมีลิฟท์ทุกชั้นเรียน และเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน

ชั้น 3 ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนระดับชึ้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ชั้น 2 ห้องเรียนสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ห้องพักครูประถม ห้องพยาบาล ห้องปฏิบัติกิจกรรมพิเศษ ห้องสื่อ
ชั้นลอย ประกอบด้วย ห้องประชุมเล็ก ห้องพักครูประถม  ห้องงานวิชาการ

ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องการเงิน ห้องบัญชี ห้องปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร คณะผู้ช่วยงานและมีบริเวณสำหรับกิจกรรมโรงเรียน รวมทั้งลานจอดรถ

นอกจานี้ ยังมีห้องประชุม 3 ห้อง สามารถอำนวยความสะดวกทั้งในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุมงานต่าง ๆ รวมทั้ง มีสระว่ายน้ำ เป็นสระน้ำมาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง เหมาะสมกับการเรียนการสอน การฝึกฝนว่ายน้ำเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

คำขวัญ บริสุทธิ์ สุภาพ พากเพรียร เรียนรู้

ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาคือ แสงสว่างของชีวิต

เว็บไซต์ โรเงรียนอัสสัมชัญศึกษา