หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ประวัติบุญราศีทั้ง 7 แห่งประเทศไทย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บุญราศี ซิสเตอร์อักแนส พิลา ทิพย์สุข
มรณสักขี
ค.ศ. 1909-1940
(16 ธันวาคม)

เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1909/พ.ศ. 2452 ที่บ้านนาฮี บิดาชื่อโยกิม สอน มารดาชื่ออันนา จูม เมื่อเยาว์วัยบิดามารดาได้ย้ายภูมิลำเนาหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายย้ายมาอยู่ที่บ้านเวียงคุก จังหวัดหนองคาย เมื่อพิลา (สุภีร์) อายุประมาณ 6 ขวบ ครอบครัวนายสอนได้กลับใจมานับถือศาสนาคาทอลิกทุกคนในเวลาต่อมา

เมื่ออายุได้ 15 ปี ได้สมัครใจเข้าเป็นซิสเตอร์ฝึกหัดคณะรักกางเขนที่อารามเชียงหวาง ประเทศลาว ได้ถวายตัวเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ.1932/พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา

แม้ท่านจะเป็นคาทอลิกใหม่ แต่ท่านเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นคงศรัทธา ขยันขันแข็งในหน้าที่การงาน นอกจากช่วยงานวัด สอนหนังสือและสอนคำสอนแล้ว ท่านยังช่วยทำไร่ทำนาด้วย และท่านถูกสังหารชีวิตในวันที่ 26 ธันวาคม 1940 ขณะนั้นอายุ 31 ปี และได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532

บุญราศี อากาทา พุดทา ว่องไว
มรณสักขี
ค.ศ. 1881-1940
(16 ธันวาคม)

ประวัติน้อยมาก   นัยว่าเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1881/พ.ศ. 2424 ที่บ้านแก้วโพธิ์     ไม่ทราบชื่อบิดามารดา ได้กลับใจมานับถือศาสนาคาทอลิกเมื่ออายุมากแล้ว ไม่เคย  แต่งงาน  เคยทำหน้าที่เป็นแม่ครัวตามวัดต่างๆ มาแล้วหลายวัด ครั้งสุดท้ายจึงมาทำหน้าที่เป็นแม่ครัวที่วัดสองคอน

เป็นผู้สูงอายุที่ชาวสองคอนให้ความรักนับถือ เรียกว่า  "แม่" และถูกสังหารชีวิตในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1940 ขณะนั้นมีอายุประมาณ 59    ปีและได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บุญราศี ซิสเตอร์ลูซีอา คำบาง
มรณสักขี
ค.ศ. 1917-1940
(16 ธันวาคม)

เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 1917/พ.ศ. 2460 ที่บ้านเวียงคุก จังหวัดหนองคาย บิดาชื่อยากอบ คำ มารดาชื่อมักดาเลนา สี ถวายตัวเป็นซิสเตอร์ที่อารามเชียงหวาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1937/พ.ศ. 2480 และมาปฏิบัติหน้าที่ที่สองคอนเมื่อปี ค.ศ. 1938

ซิสเตอร์ลูซีอา คำบาง เป็นผู้ที่มีนิสัยเรียบร้อย สงบเสงี่ยม เยือกเย็น น่ารัก พูดน้อย มีความมั่นคงเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา ถือระเบียบวินัยเคร่งครัด มีความเข้มแข็ง และกล้าหาญ และถูกสังหารชีวิตในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 1940 ขณะนั้นอายุ 23 ปี  และได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532

บุญราศี เซซีลีอา บุดสี ว่องไว
มรณสักขี
ค.ศ. 1924-1940
(16 ธันวาคม)

เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม   ค.ศ. 1924/พ.ศ. 2467 ที่บ้านสองคอน บิดาชื่อนายศรีนวล มารดาชื่อนางเทพ มีพี่น้องรวม 8 คน เป็นคาทอลิกแต่แรกเกิด นางสาวบุดสีเป็นผู้มีความศรัทธา มีความรักและเชื่อในองค์พระเจ้ามั่นคงแน่นแฟ้น มีความกล้าหาญ จริงจัง และเด็ดเดี่ยว มีความสนิทสนม

และใกล้ชิดกับซิสเตอร์ทั้งสอง และมาพักอาศัยอยู่กับซิสเตอร์ เป็นประจำ เธอถูกสังหารเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 1940  ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง 16 ปีเท่านั้น และเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989/   พ.ศ. 2532

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บุญราศี บีบีอานา คำไพ ว่องไว
มรณสักขี
ค.ศ. 1925-1940
(16 ธันวาคม)

เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1925 / พ.ศ. 2468 ที่บ้านสองคอน เป็นบุตรคนสุดท้ายของนายโลน และนางดีเป็นครอบครัวคาทอลิกที่มีความศรัทธา นางสาวคำไพเคยมาพักอยู่กับซิสเตอร์เพื่อ แก้บน    เมื่อครบกำหนดแล้วจึงกลับมาอยู่กับบิดามารดา มีพี่น้องด้วยกัน 8 คน เป็นคนเรียบร้อย สงบ  เสงี่ยมและกล้าหาญ ถูกสังหารเมื่อวันที่26ธันวาคม 1940 ขณะนั้นมีอายุเพียง 15 ปี

และได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989 / พ.ศ. 2532

บุญราศี มารีอา พร ว่องไว
มรณสักขี
ค.ศ. 1926-1940
(16 ธันวาคม)

เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1926/พ.ศ. 2469 ที่บ้านสองคอน บิดาชื่อนายดั้น มารดาชื่อนางผา เป็นคาทอลิกแต่กำเนิด บิดาของเด็กหญิงพรได้ทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่เด็กหญิงพรยังเล็กอยู่ และมารดาไม่แต่งงานใหม่ เด็กหญิงพรจึงอาศัยอยู่กับยายและน้าสาว เด็กหญิงพรมีนิสัยไม่ชอบสุงสิงกับผู้ใด ปกติจะออกไปทำไร่ทำนา เลี้ยงวัวควายตลอดวัน นานๆ

จึงจะไปหาซิสเตอร์สักครั้ง    เป็นคนซื่อ  มักถูกเพื่อนล้อเลียนอยู่ เสมอ เมื่อซิสเตอร์อักแนสพิลาจัดทำฉลาก   เด็กหญิงพรได้ไปกับนาง เผือกน้าสาว จับฉลากได้คำว่า "ถวายตัวเป็นมาร์ตีร์" ซึ่งเธอก็ได้ถวายตัวจริงๆ ตามฉลากที่จับได้ เธอถูกสังหารเมื่อในวันที่ 26 ธันวาคม 1940 ขณะนั้นมีอายุได้ 14 ปี   และได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีแห่งประเทศ ไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532

บุญราศีครูฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์
ครูคำสอนและมรณสักขี
ค.ศ. 1907-1940
(16 ธันวาคม)

ครูฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1907/พ.ศ. 2450 เกิดที่วัดนักบุญอันนา (หนองแสง) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมบิดาชื่อนายอินตอง เป็นครูโรงเรียนวัดหนองแสง มารดาชื่อนางเพ็ง มาจากซำเหนือ ประเทศลาว ครูสีฟอง

ได้รับการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนหนองแสง  เมื่อจบได้เข้าศึกษาต่อที่บ้านเณรเล็กที่บางนกแขวก ราชบุรี    ขณะนั้นอายุได้ประมาณ 12-13 ปี เป็นเณรอยู่ประมาณ 3-4 ปี   ก็ล้มเจ็บลง ต้องมารับการรักษาที่กรุงเทพฯ   (เข้าใจว่ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์) ขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  ครูคนหนึ่งมาเยี่ยม เห็นเณรสีฟองเหงาจึงชวนไปชมภาพยนตร์ ซิส เตอร์ที่โรงพยาบาลตรวจพบว่าเณรสีฟองหนีออกไปชมภาพยนตร์ จึงได้รายงานคุณพ่อโชแรง    ซึ่งเป็นเหรัญญิกของมิสซังกรุงเทพฯ ไปถึงคุณพ่ออธิการบ้านเณร คือคุณพ่อการ์ตอง     เณรสีฟองจึงถูกสั่งให้พ้นสภาพเณรและถูกส่งตัวกลับบ้าน

เมื่อกลับมาอยู่ที่วัดหนองแสง นครพนม  สีฟองได้เข้า เรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม จนจบชั้นมัธยม 1 ทางมิสซังขาดครู    จึงได้ขอให้สีฟองมาเป็นครูของมิสซัง สีฟองจึงลาออกจากโรงเรียนมาเป็นครู      ทางมิสซังขอให้มาสอนที่โรงเรียนวัดสองคอน ครูสีฟองจึงได้ออกเดินทางโดยเรือ ซึ่งสะดวกที่สุดในสมัยนั้น ล่องลงตามลุ่มแม่น้ำโขงมาสอนประจำอยู่ที่วัดสองคอน ตั้งแต่บัดนั้นประมาณปี ค.ศ. 1926 ครูสีฟองแต่งงานกับมารีอาทอง ชาวบ้านเชียงยืน เมื่อปี ค.ศ. 1931/พ.ศ. 2474  มีบุตรธิดารวม 5 คนถูกสังหารเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1940 ขณะนั้นอายุ 33 ปี ครูสีฟองได้แสดงความเชื่อมั่นคงในพระศาสนจักรคาทอลิกอย่างกล้าหาญ เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำผู้อื่นให้มั่นคงในความเชื่อ    อันเป็นสาเหตุให้ท่านจบชีวิตด้วยความโหดร้าย นับเป็นวีรกรรมสูงส่งที่ควรยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ทรงแต่งตั้งเป็นบุญราศีแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532