หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาพ : คุณเชิดชีย นุเซอร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2009/2552 เวลา10.30น.    พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระสงฆ์จำนวนกว่า 20 องค์  และสมาชิกของคณะภราดาน้อย กาปูชินโอกาสฉลองนักบุญฟรังซิส อัสซีซี และฉลอง 800 ปี การรับรองพระวินัยฉบับแรกของคณะภราดาน้อย กาปูชิน โดยพระสันตะปาปา ณ อารามกลารีสกาปูชิน สามพรานทางอารามกลารีสกาปูชินนี้มีคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร เป็นจิตตาธิการและ เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานนี้

คณะภราดาน้อย กาปูชินนี้มีคุณพ่อโจวันนี โครแปลลี เป็นเจ้าคณะคนปัจจุบัน และในโอกาสนี้ทางคณะภราดาน้อยกาปูชิน ซึ่งถือจิตตารมณ์ของนักบุญฟรังซิสอัสซีซี ได้รื้อฟื้นคำปฏิญาณของสมาชิกทุกคนในคณะ โดยก่อนหน้านี้คณะฟรังซิสกันภราดาน้อย (OFM) ที่ลำไทร ปทุมธานี มีคุณพ่อจอห์นสัน มานีปาดัท วากี เป็นเจ้าคณะก็ได้จัดงานฉลองนี้เช่นเดียวกัน และไม่ใช่เฉพาะ2คณะนี้เท่านั้นที่มีงานฉลอง คณะต่างๆที่มีจิตตารมณ์ของนักบุญฟรังซิสอัสซีซีก็ฉลองกันทั่วโลก