หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

 

ข่าว/ภาพ ผศ.ดร.มนต์ชุลี นิติพน ประธานศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2009 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีเข้ารับตำ แหน่งพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

และเชิญผู้แทนศาสนาต่างๆเข้าร่วมในพิธีที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมี

บาทหลวง โอเล็กซ์ เชียรีพานิน จากหน่วยงาน Representative of The Russian Orthodox Church Z Moscow Patriarchate) in The Kingdom of Thailand

จากผู้นำคริสตจักร  ศจ.สยาม ม่วงศักดิ์ เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีผู้แทนศิษยาภิบาล คริสตจักรที่สอง สามย่าน ผป.นิตย์ดา เจนวาณิชย์ ประธานคณะสตรีคริสตจักรภาค 7

ผู้นำศาสนาอิสลาม อิหม่าม วุฒิ หอมชื่น อิหม่ามมัสยิด ฮารูณ , อาจารย์มิตร ดาราฉาย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ผู้นำพราหมณ์ พราหมณ์ ชวิน รังสิพราหมณกุล สำนักพราหมณ์ราชครู

พระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระราชวชิรโมลี ( โสรัจจ์ มหาโสรจโจ ป.ธ.9 ) เจ้าอาวาสวัดสวนพลู , รองเจ้าคณะภาค 10 ( รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2 ) ,  พระครูวิมลกิตติญาณ เจ้าอาวาสวัดม่วงแค , พระสุธีวรญาณ ( ณรงค์ จิตตโสภโน เชิดสูงเนิน )  รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ

 พระครูพิพิธสุธาทร ( พระมหาบุญช่วย ) รองอธิการบดีจุฬาฯ    วิทยาเขต  เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก เชียงใหม่ , พระมหาทองรัตน์ ถาวร วัดท่าข้าม เจริญศรัทธา ฉะเชิงเทรา , พระมหาปรกฤษณ์ กนตสีโล วัดดุสิดาราม,  พระครูภาวนาวิรัช ( สุพันธ์ ) วัดร่ำเปิง ( ตะโปทาราม ) เชียงใหม่

 พระไพศาล ( เสี่ยเจียง ) วัดบำเพ็ญจีนพรต เยาวราช ( จีนนิกาย )

โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ เขต 1 ร่วมต้อนรับ