หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

แสงธรรม เตรียมเปิดตัวอัลบั้มใหม่ “บูชาแห่งรัก”
(  ข่าว / รูป  Br.เดียร์ )


คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ สามเณราลัยแสงธรรม เตรียมเปิดตัวบทเพลงชุดใหม่ “บูชาแห่งรัก” (แสงธรรมชุด 13) ซึ่งประกอบด้วยบทเพลงทั้งหมด 11 เพลง ทั้งจากนักแต่งเพลงศิษย์เก่าแสงธรรม และศิษย์ปัจจุบันของแสงธรรมเอง

บทเพลงในชุดนี้เป็นเพลงศักดิ์สิทธิ์ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการดนตรีฯ ได้ช่วยปรับบางบทเพลงเพื่อให้เหมาะสมที่จะใช้ในพิธีกรรมได้ ส่วนดนตรีในชุดนี้เป็นดนตรีร่วมสมัยที่เรียบเรียงอย่างไพเราะเพื่อให้เหมาะสมกับเพลงในพิธีกรรม รวมทั้งสามารถฟังได้ในหลาย ๆ โอกาส

ในด้านการขับร้องนั้นเป็นบราเดอร์แสงธรรมขับร้องในส่วนของนักร้องชายทั้งหมด ส่วนนักร้องหญิงนั้นมาจากคณะผู้รับใช้ฯ นักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ และโรงเรียนคาทอลิกต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีนักร้อง-นักดนตรีคาทอลิกมามีส่วนร่วมในบทเพลงชุดนี้อีกหลายท่าน

โอกาสนี้ทางคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้เปิดให้ดาวน์โหลดบางเพลงให้พี่น้องที่สนใจ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อีกด้วย สำหรับอัลบั้มเต็ม (และโน้ตเพลง) จะวางจำหน่ายใน พิธีบวชสังฆานุกร และพิธีแต่งตั้งฯ ที่บ้านเณรใหญ่แสงธรรม วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ (พิธีมิสซาฯ เวลา 10.00 น.)บทเพลงที่เปิดให้ดาวน์โหลด
1. บูชาแห่งรักบทเพลง (Demo) / โน้ตเพลง

2. ข้าแต่พระบิดาบทเพลง (Demo) / โน้ตเพลง

(บทเพลงที่เปิดให้ดาวน์โหลดนี้จะใช้ในพิธีมิสซาฯ ที่บ้านเณรแสงธรรมในวันที่ 15 สิงหาคมด้วย)

สถาบัน/องค์กรที่สนใจจะนำไปจำหน่าย หรือสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก กรุณาติดต่อที่
บร.ธีรยุทธ ปู่ภิรมย์, บร.นิรุจน์ วงศ์แจ่ม, บร.สิทธิโชค ดำรงศักดิ์
อนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์แสงธรรม (แผนกจัดจำหน่าย)
โทร 02-429-0100-2 หรือที่ saengtham_music@hotmail.com