หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย......ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประมวลภาพศูนย์คำสอนเชียงใหม่เยี่ยมศูนย์คำสอนกรุงเทพฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2009(2552) เวลา10.00-12.00น.คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ ให้การต้อนรับคุณพ่อคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้จัดการศูนย์คำสอนเชียงใหม่

พร้อมด้วยซิสเตอร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอน และนักศึกษา (แม่ริม) จำนวน 20 คน ที่มาดูงานที่ศูนย์คำสอนกรุงเทพฯอาคารคาทอลิก แพร่ธรรม ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต

โดยคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม  ผู้จัดการแผนกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอนกรุงเทพฯกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำงานในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการให้ ได้ชมด้วย

อีกทั้งยังพานักศึกษาดูงานของแผนกสื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในส่วนของงานตัดต่อ, ห้องจัดรายการพระเจ้าสถิตกับเรา และห้องอัดเสียง และได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ห้องจัดรายการพระเจ้าสถิตกับเรา  จากนั้นมาเยี่ยมชมแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ www.catholic.or.th โดยมีคุณธวัชชัย  กิจเจริญ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเวบไซต์ และได้เยี่ยมชมอาคารและส่วนงานอื่นๆ เช่นแผนกอำนวยการ ศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนสัมพันธ์ และแผนกธรรมทูต   และกิจการฆราวาส และทางศูนย์คำสอนกรุงเทพฯ ได้เชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน   ณ ห้องโถงอาคารคาทอลิกแพร่ธรรม