หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาพ / ข่าว : วัดพระวิสุทธิวงศ์ ลำไทร

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา ทางเขต 4 ได้จัดให้มีพิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรกให้แก่นักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนของเขต 4 ที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร  โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเป็นประธานในพิธี

ในบทเทศน์พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ก็เตรียมเรื่องเล่าสนุกๆมากมายมาเล่าให้เด็กๆฟัง เพื่อเปรียบเทียบให้นักเรียนที่จะรับศีลกำลัง และศีลมหาสนิทครั้งแรกในวันนี้ได้เข้าใจความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ตนกำลังจะได้รับ   และบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นคริสตชนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงว่าเมื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว เราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรตอนหนึ่งของบทเทศน์ พระคุณเจ้ากล่าวว่า “ศีลกำลังทำให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ เป็นคริสตชนที่ต้องมีบทบาทหน้าที่ในพระศาสนจักรอย่างแท้จริง พระศาสนจักรจะเป็นอย่าง   ไรเราก็มีส่วนที่จะรับผิดชอบ” พระคุณเจ้าได้ยกตัวอย่างเรื่องราวพิธีของชาวยิวที่ทำให้เด็กชายชาวยิวผ่านไปสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัว มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ต้องการหาซื้อ “ปาฎิหาริย์” ให้น้องชายของเขาที่กำลังป่วยหนักและเขาก็ทำได้   ซึ่งก็ทำให้ผู้ฟังประทับใจไปตามๆกัน

ในช่วงท้ายของพิธีตัวแทนนักเรียนคำสอนของเขต 4 ก็กล่าวขอบคุณพระคุณเจ้า  และพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีทุกท่าน   ขณะที่ให้โอวาทพระคุณเจ้าก็พูดอย่างเป็นกันเองกับ เด็กๆและผู้มาร่วมพิธีเนื่องจากพระคุณเจ้าเคยทำงานในเขต 4 มาระยะหนึ่ง ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช  เมื่อจบมิสซาแล้วนักเรียนคำสอนจากทุกวัดก็มาถ่ายรูปร่วมกับพระคุณเจ้าและพระสงฆ์ที่มาร่วมพิธี นอกจากนี้พระคุณเจ้ายังใจดีให้เด็กๆ  และผู้ปกครองที่ต้องการหลายคนได้ถ่ายรูปร่วมกับพระคุณเจ้าด้วย

สำหรับในปีนี้มีผู้รับศีลกำลังทั้งหมด 74 คน และศีลมหาสนิทครั้งแรก 72 คน โดยแบ่งได้ดังนี้

วัด

ศีลมหาสนิท

ศีลกำลัง

พระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

13

15

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (หัวตะเข้)

22

21

เซนต์ร็อค (ท่าไข่)

11

11

เซนต์แอนโทนี่ (แปดริ้ว)

1

9

นักบุญเปาโล (บ้านนา)

6

9

นักบุญเทเรซา (หนองจอก)

15

5

แม่พระฟาติมา (บางวัว)

4

4

รวม

72

74