หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 บทเทศน์โดยพระสังฆราช สังวาลย์ ศุระศรางค์  56 K | dsl

  สัมภาษณ์ 3   56 K | dsl

  สัมภาษณ์ 1   56 K | dsl

  เด็ก ๆ ร้องเพลง   56 K | dsl

  สัมภาษณ์ 2   56 K | dsl

  ประมวลภาพงานชุมนุมศิษย์แท้นักบุญเปาโล ร.ร.นักบุญเปโตร 

แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต นำโดย คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ หัวหน้าแแผนก และเจ้าหน้าที่ ศูนย์คริสตสาสนธรรม ร่วมกับ แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล นำโดย คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร และเจ้าหน้าที่ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี  นำโดย   คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ   และ เจ้าหน้าที่  คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  นำโดย เซอร์ มารี หลุยส์ พรฤกษ์งามและคณะ

ร่วมใจกันจัดงาน ศิษย์แท้นักบุญเปาโล  ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร  สามพราน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 17 มกราคม  2009 ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 2300 คน

 

โครงการศิษย์แท้นักบุญเปาโล   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประกาศเปิดปีนักบุญเปาโล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2008 และจัดโครงการอ่านพระวาจา โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2008 – 29 มิถุนายน 2009


ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบเนื่องโครงการอ่านพระวาจา  แผนกพระคัมภีร์และแผนกคริสต ศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมมือกับคณะกรรมการพระคัมภีร์และศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี จะจัดงานชุมนุมศิษย์แท้นักบุญเปาโล ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2009 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ. นครปฐม 


วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว
1.เพื่อเฉลิมฉลองปีนักบุญเปาโล
2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน อ่านพระวาจา โดยเน้นบทจดหมายของนักบุญเปาโล 13 ฉบับ และร่วมกิจกรรมโครงการศิษย์แท้นักบุญเปาโล
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ศึกษาชีวิตและคำเทศน์สอนของนักบุญเปาโล โดยมุ่งเน้นคำสอนของพระเยซู แล้วนำมาประยุกต์และปฏิบัติในชีวิตประจำวันมากขึ้น


ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ได้จัดให้มีลงทะเบียน พร้อมชมนิทรรศกาลนักบุญเปาโล และร้านหนังสือ บริเวณโรงยิม โรงเรียนนักบุญเปโตร

เวลา 09.00 น.พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดย พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระศรางค์ ณ วัดนักบุญเปโตร สามพรานเวลา 10.00 น. กิจกรรมศิษย์แท้นักบุญเปาโล
                       ในส่วนของคุณครูของสังฆมณฑลราชบุรี ฟังบรรยายเรื่อง “นักบุญปาโล บรรยายโดย คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ณ หอประชุม ชั้น 2


ในส่วนของนักเรียน  มีกิจกรรม แข่งขันตอบคำถาม , เล่าเรื่องนักบุญเปาโล , ประกวดร้องเพลงนักบุญเปาโล ฟังเพลงวาดภาพ ณ หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล รร. นักบุญเปโตร และกิจกรรมฐานหัวข้อ “รู้จักพระเยซู”  10 ฐาน และ 120 นาที ประกาศพระวาจาช่วงบ่าย เวลา 13.15 น. รวมพลหัวใจผู้แพร่ธรรม โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และเปิดงานโดยพระสังฆราช สังวาลย์ ศุระศรางค์ และพระสังฆราช ปัญญา กฤษเจริญและช่วงเวลาสำคัญ ที่ไม่ควรพลาดคือ ละคร “ Saul of Tarsus “ ณ โรงยิมนักบุญเปโตร นำแสดงโดย นักแสดงจากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ พร้อมมอบรางวัลกับโรงเรียนที่ชนะเลิศ กิจกรรมดังกล่าว ก่อนปิดงานชุมนุม ด้วยหัวใจผู้แพร่ธรรมซึ่งเด็ก ๆ ให้ความสนใจ ต่อกิจกกรรมดังกล่าว และ ได้พูดถึงความประทับใจในท่านนัก บุญเปาโล ในแบบฉบับของตนเอง และยังชื่นชอบกับบทเพลงที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของงานแพร่ธรรมในท่านนักบุญเป็นอย่างดี