หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาพ / ข่าว : แผนกงานเพื่อฆราวาสและองค์กรฆราวาส

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2008 คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทจัดเข้าเงียบวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม โดยมีคุณพ่อคมสันต์ ยันต์เจริญ เจ้าอาวาสให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 85 ท่าน ซึ่งขณะนี้มีคุณศุภรดา เกาะสุวรรณ์ เป็นประธาน

กิจกรรมในการเข้าเงียบครั้งนี้ พิธีมิสซาร่วมกันพร้อมทั้งแบ่งปันพระวาจา โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดม จิตตาภิบาล และม.สุวรรณ ทรัพย์เจริญ เป็นผู้ให้ข้อคิด โดยประสานกับแผนกงานเพื่อฆราวาส และองค์กรฆราวาส ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แบ่งกลุ่มแบ่งปันพระวาจา

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบ