หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาพ / ข่าว...แผนกงานเพื่อฆราวาสและองค์กรฆราวาส

วันอาทิตย์ ที่ 9 มีนาคม 2008 แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ และแผนกงานพื่อฆราวาส และองค์กรฆราวาสร่วมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระคัมภีร์เพื่อส่งเสริมปีพระวาจาจัดกิจกรรมตอบปัญหาพระคัมภีร์  เนื่องจากเป็นวันรับธงพระวาจาของเขต 5 โดยชมรมสภาอภิบาลเขต 5  ร่วมกันรณรงค์ให้คริสตชนตามวัดในเขตสนใจอ่านพระคัมภีร์อย่างเป็นชีวิตจิตใจ  โดยมีการฝึกเปิดพระคัมภีร์สำหรับผู้ที่สนใจ และตอบปัญญา เขียนภาพระบายสี จึงจัดทำธงพระวาจาเป็นพิเศษเพื่อแสดงว่าธงนี้เมื่ออยู่ที่วัดใด  ผู้เกี่ยวข้องกับงานแพร่ธรรมจะร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับพระคัมภีร์ตามปริบทของสังคมวัด  

เริ่มจากวัดนักบุญอันนา มกราคม-กุมภาพันธ์   วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ มีนาคม-เมษายน      วัดพระตรีเอกภาพ พฤษภาคม-มิถุนายน   วัดนักบุญเปโตร กรกฎาคม-สิงหาคม    วัดพระคริสตกษัตริย์ กันยายน-ตุลาคม วัดนักบุญอันเดร และวัดนักบุญมัทธิว พฤศจิกายน-ธันวาคม   โดยคาดว่าสิ้นปี 2008 จะมีคณะกรรมการงานเพื่อฆราวาสและองค์กรฆราวาส     ของวัดและของ  เขตซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างชมรมฆราวาสเขต  5   และแผนกงานเพื่อฆราวาสและองค์กรฆราวาส ในการสร้างผู้หว่านเมล็ดพระวาจาพระเจ้า โดยมีคุณพ่อเดชาเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้การสนับสนุนเต็มที่

คุณพ่อเดชา เจ้าอาวาสวัด รับมอบธงปีพระวาจาจากวัดนักบุญอันนา ท่าจีน

ผู้ที่สนใจจำนวนมาก ฝึกเปิดพระคัมภีร์ และตอบปัญญา เขียนภาพระบายสีอย่างขมักขเม้น

เจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ

รับมอบธงปีพระวาจาต่อจากวัดนักบุญอันนา ท่าจีน