เดือนธันวาคม 2009 / 2552

28 ธันวาคม 2009

บรรยากาศคริสต์มาส ส่งความสุขแก่กันของคริสตชนไทยในโรม

26 ธันวาคม 2009

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุและเด็ก โรงพยาบาลเซนต์หลุส์

26 ธันวาคม 2009

ฉลองวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

26 ธันวาคม 2009

ฉลองวัดเซนต์จอห์น

24 ฃธันวาคม 2009

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเยี่ยมเยียนเด็ก บ้านหทัยการุณย์ จังหวัดฉะเชิงเทร

24 ธันวาคม 2009

พิธีมิสซาวันพระคริสตสมภพวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

24 ธันวาคม 2009

พิธีเปิดเสกศาลาเซนต์ร็อค

24 ธันวาคม 2009

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูตร้องเพลงส่งความสุขโอกาสวันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่2010

21 ธันวาคม 2009

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

19 ธันวาคม 2009

เฉลิมศกสังฆมภาพ สุวรรณสมโภช 50 ปี ชีวิตสงฆ์ ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

19 ธันวาคม 2009

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เปิดงาน โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

18-30 ธันวาคม 2009

แผนกงานผู้ประสบภัย ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯร่วมกับคณะอาสาสมัครโคเออร์
ตามวัด จัดกิจกรรมคริสต์มาสบนดอย แด่น้องน้อยด้อยโอกาส

18 ธันวาคม 2009

ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1 เยี่ยมเยียนสภาคริสตจักรในประเทศไทย

18 ธันวาคม 2009

พิธีตื่นเฝ้าโอกาสเฉลิมศกสังฆภาพ สุวรรณสมโภช พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

18 ธันวาคม 2009

ชุมนุมเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

15-16ธันวาคม 2009

คณะฆราวาสศรีชุมพาบาล ดินแดงมอบของขวัญให้เด็กๆที่สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

14ธันวาคม 2009

เจ้าหน้าที่ร่วมคำนับพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่

13 ธันวาคม 2009

ฝ่ายสังคมแผนกสังคมพัฒนาและวัดอัครเทวดาราฟาแอล จัดงานคริสต์มาสชุมชนกองดินสมุทรปราการ

12 ธันวาคม 2009

พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมงานสมโภชร้อยปีอาสนวิหารฯจันทบุรี

12 ธันวาคม 2009

อบรมและแบ่งปันประสบการณ์แผนกงานพัฒนาวิถีชีวิตคริสตชน ฝ่ายงานอภิบาล

10 ธันวาคม 2009

ฉลองวัดพระกุมารเยซู กม. 8

10 ธันวาคม 2009

ตัวแทนเยาวชนวัดนักบุญเปโตรร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

9 ธันวาคม 2009

สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2

9 ธันวาคม 2009

ชมรมอธิการเจ้าคณะนักบวชชายแห่งประเทศไทยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2

8 ธันวาคม 2009

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน และฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

8 ธันวาคม 2009

ฉลองวัดคอนเซ็ปชัญแห่งพระแม่เจ้า

8ธันวาคม 2009

คณะสงฆ์สำนักมิสซังฉลองศาสนนามฟรังซิสเซเวียร์พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

7-9ธันวาคม 2009

ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะแห่งประเทศไทยและลาวประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2

6-12ธันวาคม 2009

ก้าวตามรอยเท้าพระเยซูเจ้า Israel

5ธันวาคม 2009

 ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

5ธันวาคม 2009

คริสตชนไทยในอิตาลีร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5ธันวาคม 2009

วันชุมนุมครอบครัว ประจำปี2009 แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว

5ธันวาคม 2009

ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่อาคารรัฐสภา

4ธันวาคม 2009

ฉลอง 72 ปีโรงเรียนมาเรียลัย

4ธันวาคม 2009

พิธีถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ณ มณฑลสนามหลวง

4-6ธันวาคม 2009

ครูคำสอนบุญยาตราสู่สองคอน

3-4ธันวาคม 2009

วันบุคลากรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ แสวงบุญวัดน.อันนาและวัดน.ยาโกเบ

3ธันวาคม 2009

Harrow International School เยี่ยมเยียนอาสนวิหารอัสสัมชัญ

3ธันวาคม 2009

ฉลองศาสนนามฟรังซิสเซเวียร์ พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

2 ธันวาคม 2009

ประชุมเตรียมการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน

2 ธันวาคม 2009

ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดฉลองศาสนนามคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์

1 ธันวาคม 2009

กลุ่มงานจิตตาภิบาล ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการศึกษาดูงานจิตตาภิบาล

เดือนพฤศจิกายน 2009 / 2552

29พฤศจิกายน 2009

 ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม

29พฤศจิกายน 2009

ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศรรย์ โรงหมู

28พฤศจิกายน 2009

ประชุมศาสนสัมพันธ์ฯอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

21พฤศจิกายน 2009

งานสังสรรค์เพื่อกระแสเรียกและหิรัญสมโภชคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

21พฤศจิกายน 2009

เยาวชน เขต 1 ศึกษาศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์

21พฤศจิกายน 2009

ประชุมศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต 1

21พฤศจิกายน 2009

คริสตชนไทยในโรมร่วมแสดงความยินดีโอาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดพระคาร์ดินัลเรนาโต้ ราฟาเอเร มาร์ติโน่

20-22พฤศจิกายน 2009 

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นที่ 123

19-23พฤศจิกายน 2009 

อบรมสร้างบุคลากรด้านพระคัมภีร์ครั้งที่ 7

19พฤศจิกายน 2009

พิธีเสก-เปิด อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

18พฤศจิกายน 2009

อบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอนเขต 5 ครั้งที่ 2

16-21พฤศจิกายน 2009 

สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2

15พฤศจิกายน 2009

ฉลองวัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101

14พฤศจิกายน 2009

วันเพื่อนอุดมสาร ครั้งที่ 10 ก้าวสู่ปีที่ 90 อุดมสาร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

14-16พฤศจิกายน 2009 

โครงการสัมมนา ศาสนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 28

14พฤศจิกายน 2009

 ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก

14พฤศจิกายน 2009

ฉลองวัดนักบุญลูกา อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

13พฤศจิกายน 2009

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ประจำเดือนพฤศจิกายน

11พฤศจิกายน 2009

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2552  ครั้งที่ 2

8 พฤศจิกายน 2009

เสกสุสานศานติคาม ครั้งที่ 1

7พฤศจิกายน 2009

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราห์ เข็กน้อย เพชรบูรณ์

7พฤศจิกายน 2009

พิธีมอบวุฒิบัตร  คอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์

7พฤศจิกายน2009

ฉลองวัดนักบุญอันเดร บางภาษี และพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนใหม่โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

2-3พฤศจิกายน 2009

พักผ่อนบุคลากรฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

2พฤศจิกายน 2009

พิธีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ วัดนักบุญเปโตร

1พฤศจิกายน 2009

แผนกงานผู้ประสบภัยฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เดือนตุลาคม 2009 / 2552

31 ตุลาคม 2009

เขต 2 จัดงานปีพระสงฆ์เพื่อสัตบุรุษ

27-29ตุลาคม 2009

สำนักมิสซังฯ แผนกบริการพักผ่อนประจำปีที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง

25 ตุลาคม 2009

ฉลองวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว

24 ตุลาคม 2009

ศาสนสัมพันธ์ฯประชุมสัญจรที่วัดกาลหว่าร์

24 ตุลาคม 2009

วัดแม่พระฟาติมาแสวงบุญสักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด และวัดนักบุญอันนา ท่าจีน

23 ตุลาคม 2009

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

22-25 ตุลาคม 2009

โครงการสัมมนาดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ครั้งที่ 22

22 ตุลาคม 2009

โครงการฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

21 ตุลาคม 2009

พิธีมิสซาปิดการประชุมผู้แทนนักบวชเอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 15 (AMOR XV)

21 ตุลาคม 2009

พิธีต้อนรับพระสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และส่งซิสเตอร์ธรรมทูต

19-22ตุลาคม 2009

โครงการอบรมทฤษฎีดนตรีบ้านเณร - บ้านนักบวช ครั้งที่ 12 

18ตุลาคม 2009

ปิดคอร์ส การเรียนร้องเพลงประสานเสียงและการควบคุมวง

18ตุลาคม 2009

คณะธรรมทูตไทยจัดพิธีส่งธรรมทูตในวันแพร่ธรรมสากล

17-21ตุลาคม 2009

หลักสูตรอบรมสร้างบุคลากรด้านพระคัมภีร์ ครั้งที่  6

17 ตุลาคม 2009

งานชุมนุมและประชุมใหญ่ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกประจำปี 2009

17 ตุลาคม 2009

ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประจำ ครั้งที่4 วัดแม่พระลูกประคำกาลหว่าร์

16-18ตุลาคม 2009

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวกรุงเทพฯเข้าร่วมสัมมนาผู้ทำงานด้านครองครัว(ระดับชาติ)

16-18ตุลาคม 2009

วันที่สี่ถึงหกของการประชุมผู้แทนนักบวชหญิงเอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 15

15 ตุลาคม 2009

สวดสายประคำเดือนตุลาคม วัดคอนเซ็ปชัญ

15 ตุลาคม 2009

วันที่สามของการประชุมผู้แทนนักบวชหญิงเอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 15 AMOR

14 ตุลาคม 2009

พิธีมิสซาเปิดการประชุมผู้แทนนักบวชหญิงเอเชีย-โอเชียเนีย ครั้งที่ 15

14-16 ตุลาคม 2009

สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการพลศีลระดับชาติ

13 ตุลาคม 2009

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เดือนตุลาคม

11 ตุลาคม 2009

ฉลองอารามคาร์แมล สามพราน และเทิดเกียรตินักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู

9 ตุลาคม 2009

รณรงค์ขอรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งจากสัตบุรุษวัดต่าง ๆ

9 ตุลาคม 2009

รายงานความคืบหน้าอุทกภัยวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน

9 ตุลาคม 2009

วันสุดท้ายของการสัมมนาระดับภาคเพื่อเตรียมกำหนดทิศทางงานอภิบาล ค.ศ.2010-2020

8-11 ตุลาคม 2009

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวเตรียมเยาวชนสู่ชีวิตครอบครัว (ย.2) รุ่นที่20

8 ตุลาคม 2009

วันที่สามของการสัมมนาระดับภาคเพื่อเตรียมกำหนดทิศทางงานอภิบาลค.ศ.2010-2020 ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

7 ตุลาคม 2009

วันที่สองในการสัมมนาระดับภาคเพื่อเตรียมกำหนดทิศทางงานอภิบาลค.ศ.2010-2020 ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

7 -15ตุลาคม 2009

โครงการกลับสู่ต้นน้ำ

6-9 ตุลาคม 2009

การสัมมนาระดับภาคเพื่อเตรียมกำหนดทิศทางงานอภิบาลค.ศ.2010-2020ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย

5ตุลาคม 2009

ต้อนรับและส่งอุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4 ตุลาคม 2009

ให้ความรู้เรื่องดับเพลิง แก่สัตบุรุษ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

4 ตุลาคม 2009

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

4 ตุลาคม 2009

คณะภราดาน้อยกาปูชินฉลองนักบุญฟรังซิส อัสซีซี และฉลอง800ปีการรับรองพระวินัยฉบับแรกของคณะและรื้อฟื้นคำปฏิญาณ

3-4 ตุลาคม 2009

ฟื้นฟูจิตใจคณะทำงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว

3 ตุลาคม 2009

เตรียมโครงการ ปี2010 ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3 ตุลาคม 2009

ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก เขต 5

3 ตุลาคม 2009

ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

3 ตุลาคม 2009

ฉลองวัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก

3 ตุลาคม 2009

พิธีมิสซาระลึกถึงพระสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย

2 ตุลาคม 2009

พักภารกิจเยือนวัดสามเสน

1 ตุลาคม 2009

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสถานศึกษา ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1 ตุลาคม 2009

ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อารามคาร์แมลกรุงเทพฯ (ภาคเย็น)

1 ตุลาคม 2009

ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อารามคาร์แมลกรุงเทพฯ (ภาคเช้า)

เดือนกันยายน 2009 / 2552

27กันยายน 2009

 สัตบุรุษวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

26กันยายน 2009

 กตัญญุตา 36 ปี บิดาอันเป็นที่รักยิ่งของพวกลูก

23กันยายน 2009

เตรียมงานฉลองศาสนนาม “มีคาแอล” และ “กตัญญุตา 36 ปีนายชุมพาบาล บิดาที่รักยิ่งของพวกลูก

22กันยายน 2009

ค่ายกระแสเรียกเขต 6

19กันยายน 2009

ศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ เขต1 ประชุมสัญจรที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ

19กันยายน 2009

โครงการมหกรรมดนตรีศักดิ์สิทธิ์

18-20กันยายน 2009

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1รุ่นที่ 122

17กันยายน 2009

พิธีเปิดป้ายโรงเรียนรางวัลพระราชทาน แผนกชาย ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พร้อมฉลองศาสนนาม “มีคาแอล”

16กันยายน 2009

เปิดเสกบ้านอับราฮัม

15กันยายน 2009

อบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน เขต5

13กันยายน 2009

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์เปิดสอนการเรียนร้องเพลงประสานเสียงและควบคุมวง สัปดาห์ที่3

13กันยายน 2009

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ประจำเดือนกันยายน

13กันยายน 2009

ฉลองวัดซางตาครู้ส

12กันยายน 2009

พิธีอภิเษกพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราช สังฆมณฑลนครสวรรค์

11กันยายน 2009

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้รับผิดชอบองค์กร

9กันยายน 2009

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับปวงชนชาวไทยร่วมใจเทิดพระเกียรติในหลวงของเรา ในกิจกรรม “9ในดวงใจ”

6กันยายน 2009

ฟื้นฟูกลุ่มอัศวินแห่งศีลมหาสนิทของวัดนักบุญอันเดร (บางภาษี)

6กันยายน 2009

ประชุมชมรมฆราวาสเขต2

6กันยายน 2009

ฟื้นฟูกลุ่มอัศวินแห่งศีลมหาสนิทของวัดนักบุญอันเดร (บางภาษี)

5กันยายน 2009

ฉลองวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน

5กันยายน 2009

ประชุมสภาเซอร์ร่า

5กันยายน 2009

พิธีประกาศเกียรติคุณ “แม่คริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง และ ลูกคริสตชนคาทอลิกตัวอย่าง”

5กันยายน 2009

ประชุมสภาเซอร์ร่า

4กันยายน 2009

ครบรอบ 34 ปี ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เดือนสิงหาคม 2009 / 2552

30สิงหาคม 2009

 แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ระดับชาติ  เปิดสอน การเรียนร้องเพลงประสานเสียงและการควบคุมวง

29สิงหาคม 2009

คณะเซอร์ร่ากรุงเทพฯและเซนต์จอห์นประชุมร่วมกัน

28สิงหาคม 2009

รวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล

28สิงหาคม 2009

คำกล่าวขอบคุณของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช

25สิงหาคม 2009

นพวารนักบุญอันนาและแบ่งปันพระวาจา

25สิงหาคม 2009

อบรมสมาชิกผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์เรื่องการเรียนรู้เรื่องศาสนสัมพันธ์

25สิงหาคม 2009

อบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

23สิงหาคม 2009

ฉลองวัดเซนต์หลุยส์

23สิงหาคม 2009

ระลึกถึงผู้ล่วงลับ วัดพระเยซูเจ้าเสด็ตขึ้นสวรรค์

22สิงหาคม 2009

ฉลองวัดเซนต์ร็อค

20สิงหาคม 2009

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณรำลึกถึงวีรชนทหารที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ

17สิงหาคม 2009

เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน “แนะนำ ผู้นำคนใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ”
พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ ห้องรับรอง สำนักมิสซัง ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

16สิงหาคม 2009

ผู้แทนศาสนาเข้าร่วมพิธีเข้ารับตำแหน่งพระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

16สิงหาคม 2009

พิธีเข้ารัีบตำแหน่งพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

15สิงหาคม 2009

ฉลองภายใน อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

15สิงหาคม 2009

พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์

13สิงหาคม 2009

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ประจำเดือนสิงหาคม

12สิงหาคม 2009

ฉลองวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ

12สิงหาคม 2009

ฉลอง25ปีอารามกลาริสกาปูชิน สามพราน และปฏิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์ มารีอา เอเลนาแห่งความรักนิรันดร์

12สิงหาคม 2009

คณะสงฆ์กรุงเทพฯจัดพิธีกตัญญุตาพระคาร์ดินัลบิดาที่รักยิ่ง

11สิงหาคม 2009

ศาสนาคริสต์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ

10สิงหาคม 2009

ศาสนาคริสต์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารรัฐสภา2

10สิงหาคม 2009

ไตรอัสสัมชัญฉลองแม่พระรับเกียรติขึ้นสวรรค์

9สิงหาคม 2009

ฉลองวัดพระบิดาเจ้า

8สิงหาคม 2009

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกจัดการประชุมครั้งที่ 3

8สิงหาคม 2009

อบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสำหรับนักเรียน เยาวชนและอาจารย์ในพื้นที่เขตบางรัก

8สิงหาคม 2009

ชมรมศาสนศึกษาแผนกคาทอลิกจัดคาทอลิกสัญจร

7-9สิงหาคม 2009

อบรมผู้นำกิจกรรมพระคัมภีร์

7สิงหาคม 2009

คุณพ่อธนากร เลาหบุตร เดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

5สิงหาคม 2009

แสงธรรม เตรียมเปิดตัวอัลบั้มใหม่ “บูชาแห่งรัก”

6สิงหาคม 2009

กตัญญุตา พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู บิดาผู้เป็นที่รักของเรา

2สิงหาคม 2009

ฉลองวัดนักบุญเปโตร สามพราน

1สิงหาคม 2009

ฉลองภายในวัดนักบุญเปโตรและร่วมฉลอง 50 ปี 25ปีพระสงฆ์ และซิสเตอร์ลูกวัด

1สิงหาคม 2009

คณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯประชุมเตรียมงาน C-GAMES ณ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

1สิงหาคม 2009

สัมมนาผู้ครองชีวิตโสด รุ่นที่ 3

เดือนกรกฎาคม 2009 / 2552

31กรกฎาคม 2009

กิจกรรมวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 43

28กรกฎาคม 2009

นักเรียนทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลสัมภาษณ์คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

28กรกฎาคม 2009

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาร์แตร์เดิีวิทยาลัยเยี่ยมชมอาสนวิหารอัสสัมชัญ

27กรกฎาคม 2009

พิธีมิสซาปลงศพมารีอาสมถวิล ยันต์เจริญ มารดาคุณพ่อคมสันท์ ยันต์เจริญ

26กรกฎาคม 2009

วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ จัดระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนกรกฎาคม 2552

26กรกฎาคม 2009

ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน และฉลอง 25 ปี วัดหลังปัจจุบัน

25กรกฎาคม 2009

ฉลองภายในวัดนักบุญอันนา ท่าจีน

25กรกฎาคม 2009

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตรเข้าเยี่ยมพระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

24กรกฎาคม 2009

พระสังฆราชประเทศอินเดียเข้าคารวะเยี่ยมเยียนพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

22กรกฎาคม 2009

ปรับปรุงทางเข้าอาสนวิหารอัสสัมชัญ

19กรกฎาคม 2009

ลูกวัดสามเสนร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราชใหม่จันทบุรี

19กรกฎาคม 2009

อัญเชิญนักบุญอันนา สูง8เมตร ขึ้นประดิษฐานบนศาลาอันนา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

18กรกฎาคม 2009

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง

17-19กรกฎาคม 2009

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวรุ่นที่ 121

17กรกฎาคม 2009

พิธีมิสซาปลงศพ เปาโลเจริญชัย ยุชัยสิทธิกุล บิดา  คุณพ่อจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล

16กรกฎาคม 2009

พืธีมิสซาปิดการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 27 ฉลองสังฆภาพ 60 ปี 50 ปี และ25ปี และแสดงความยินดีกับพระสังฆราชใหม่

13-17กรกฎาคม 2009

สัมมนาพระสงฆ์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 27

13กรกฎาคม 2009

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ดินแดงประจำเดือนกรกฎาคม

11กรกฎาคม 2009

สานสัมพันธ์วัดพี่-วัดน้อง วัดคอนเซ็ปชัญ-วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

11กรกฎาคม 2009

พิธี เปิด - เสกวัด นักบุญคลารา จ.สุพรรณบุรี

11กรกฎาคม 2009

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวระลึกถึงคุณพ่อยอแซฟ ไพโรจน์ หอมจินดา

10-12กรกฎาคม 2009

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

10กรกฎาคม 2009

ชุมชนวัดกับโรงเรียน

9กรกฎาคม 2009

ฝ่ายการศึกษาจัดสนทนาธรรม ฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร

9กรกฎาคม 2009

บรรยากาศการสัมภาษณ์พระอัครสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

7กรกฎาคม 2009

สมัชชาชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศและลาว

3กรกฎาคม 2009

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะเข้าสัมภาษณ์พระคาร์ดินัลเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาอบายมุขในสังคมไทย

1กรกฎาคม2009

คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เยี่ยมกกลุ่มภาวนา อ่านพระวาจาวัดนักบุญเปโตร

เดือนมิถุนายน 2009 / 2552

29มิถุนายน 2009

ทูตไทยประจำวาติกันและคนไทยในโรมแสดงความยินดีกับพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์
โอกาสรับปัลลิอุมจากสมเด็จพระสันตะปาปา  เบเนดิกต์ที่ 16

28มิถุนายน 2009

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบสมณสมัยที่4ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ปิดปีนักบุญเปาโล เปิดปีพระสงฆ์

27-28มิถุนายน 2009

โครงการ “ครอบครัวห่วงใยสังคม”

27มิถุนายน 2009

ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.อยุธยา

27มิถุนายน 2009

พบปะประจำเดือนมิถุนายน ชมรมคริสตชนผู้อาวุโส สามเสน 2000

27มิถุนายน 2009

บรรยายศาสนสัมพันธ์ วัดพระมหาไถ่ กรุงเทพฯ

26-27มิถุนายน 2009

“ค่ายผู้นำพลศีล”

26มิถุนายน 2009

เสวนาศาสนสัมพันธ์

23มิถุนายน 2009

กิจกรรมBe all to all โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

23มิถุนายน 2009

ประชุมผู้แทนองค์กรฆราวาสอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

23มิถุนายน 2009

ส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านพระคัมภีร์ แผนกงานเพื่อฆราวาสและองค์กรฆราวาส

21มิถุนายน 2009

ฉลองวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

21มิถุนายน 2009

กลุ่มอัศวินศีลมหาสนิทของวัดอัครเทวดามีคาแอล  สะพานใหม่   ไปแสวงบุญที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ลพบุรี

21มิถุนายน 2009

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

20มิถุนายน 2009

แฉลองสักการสถาน หมู่บ้านโปรตุเกส

19-20มิถุนายน 2009

โครงการเสริมความรู้ด้านพระคัมภีร์ให้ครูคำสอนในระดับเขต เขต 3 และ 6

19-21มิถุนายน 2009

การอบรมค่ายยุวศาสนสัมพันธ์

19มิถุนายน 2009

กิจกรรมวันเปิดปีพระสงฆ์ สภาพระสังฆราช

19มิถุนายน 2009

มิสซาระลึกถึงดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ หมู่บ้านโปรตุเกส

19มิถุนายน 2009

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าและฉลองอารามพระหฤทัย คลองเตย

17มิถุนายน 2009

รายงานความคืบหน้ากลุ่มงานแพร่ธรรมวัดนักบุญเปโตร

14มิถุนายน 2009

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสเจ้าอาสนวิหารอัสสัมชัญ

14มิถุนายน 2009

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าวัดนักบุญอันนา

14มิถุนายน 2009

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสเจ้าวัดคอนเซ็ปชัญ

14มิถุนายน 2009

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าวัดแม่พระฟาติมา

14มิถุนายน 2009

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสเจ้า วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

14มิถุนายน 2009

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าวัดเซนต์หลุยส์

14มิถุนายน 2009

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วัดนักบุญเปโตร สามพราน

14มิถุนายน 2009

 สมโภชพระกายและพระโลหิต วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

13มิถุนายน 2009

ชมรมฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2009

13มิถุนายน 2009

เทิดเกียรติบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

13มิถุนายน 2009

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ดินแดง

12-13มิถุนายน 2009

โครงการเสริมความรู้ด้านพระคัมภีร์ให้ครูคำสอนในระดับเขต เขต 1 และ 2

7มิถุนายน-26กรกฎาคม09

แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์เปิดสอนร้องเพลง และทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น ครั้งที่ 1

7มิถุนายน 2009

ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ บางแค

7มิถุนายน 2009

บรรยากาศการเลือกตั้งสภาอภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์สามเสน

7มิถุนายน 2009

มิสซาแรกพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อวีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม ลูกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

7มิถุนายน 2009

บรรยายให้ความรู้เรื่องศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

7มิถุนายน 2009

บทความพิเศษจากใจคุณพ่อวิทยา แก้วแหวนประจำวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน 2009

7มิถุนายน 2009

 ฉลองวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

6มิถุนายน2009

เยี่ยมทัศนศึกษาเทวสถาน โบสถ์พราหมณ์ ใกล้เสาชิงช้า แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์

3มิถุนายน2009

โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1มิถุนายน 2009

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน “หนึ่งศตวรรษ รัตนวาร” ทรงเปิดนิทรรศการของโรงเรียน  
ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

เดือนพฤษภาคม 2009 / 2552

30พฤษภาคม2009

สัมมนาครอบครัวกับพิธีกรรม ความเชื่อ และชีวิตคริสตชน

30พฤษภาคม2009

พิธีบวชพระสงฆ์ลูกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

29-30พฤษภาคม2009

โครงการเสริมความรู้ด้านพระคัมภีร์ให้กับครูคำสอน ในระดับเขต เขต 4 และโรงเรียนอื่นๆ ที่มาสมทบ

29พฤษภาคม2009

ฉลอง25ปีชีวิตสงฆ์ พระสงฆ์ลูกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

27พฤษภาคม2009

การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

27พฤษภาคม2009

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์เข้าเยี่ยมชมโบสถ์อัสสัมชัญ

24พฤษภาคม2009

แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ  อดีตเจ้าอาวาสดุสิดารามวรวิหาร

24พฤษภาคม2009

ฉลองวัดพระเยซูเจ้า เสด็จขึ้นสวรรค์

24พฤษภาคม2009

ลูกๆวัดเซนต์หลุยส์ร่วมแสดงความยินดี 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

23พฤษภาคม2009

คณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมยินดีกับคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

23พฤษภาคม2009

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

19พฤษภาคม2009

ลูกๆวัดเซนต์หลุยส์ ร่วมฉลองครบรบ 7 ปีชีวิตสงฆ์

17พฤษภาคม2009

ชมรมฆราวาสเขต 2 จัดพิธีอำลาคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามและขอบคุณคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์

15-17พฤษภาคม2009

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (ฟฟ.1) รุ่นที่ 120

16พฤษภาคม2009

พิธีต้อนรับคุณพ่อสุวนารถและอำลาคุณพ่อกิตติศักดิ์และเสกถ้ำแม่พระวัดคอนเซ็ปชัญ

16พฤษภาคม2009

ศาสนสัมพันธ์เขต 1 ร่วมยินดีกับคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต

14พฤษภาคม2009

คริสตชนไทยในโรมยินดีกับพระสังฆราชใหมและรายงานข่าวเดือนพฤษภาคม

13พฤษภาคม2009

ฉลองวัดแม่พระฟาตมา ดินแดง

12พฤษภาคม2009

ชาววัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ต้อนรับคุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชยเจ้าอาวาส

11พฤษภาคม2009

คริสตชนวัดสามเสนส่งคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ ณ บ้านเณรยอแซฟอุปถัมภ์

11พฤษภาคม2009

ประมวลภาพฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ วัดแม่พระฟาติมาดินแดง

10พฤษภาคม2009

รำลึก 25 ปีเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

10พฤษภาคม2009

ฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค และฉลอง25ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี

9พฤษภาคม2009

ฉลอง25ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี

8พฤษภาคม2009

25ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อวิจิตต์ แสงหาญ วัดเซนต์จอห์น

5พฤษภาคม2009

พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภชและปฎิญานตนตลอดชีพ คณะภคิณีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร

6-8พฤษภาคม2009

อบรมบทบาทลูกต่อครอบครัว ย.1 รุ่นที่ 20

6-9พฤษภาคม2009

สัมมนาสามเณรใหญ่กรุงเทพฯ

1พฤษภาคม2009

ประมวลภาพบวชพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่

เดือนเมษายน 2009 / 2552

28เมษายน2009

คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทร่วมแสดงความยินดีกับพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์

26เมษายน2009

รับศีลมหาสนิทครั้งแรกพิธีอำลาคุณพ่อประทีป คุณพ่อวุฒิไกรและวันเกิดคุณพ่อเรอเนบริสซอง

26เมษายน2009

ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

26เมษายน2009

นักเรียนคำสอนเขต2 รับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง

26เมษายน2009

นักเรียนคำสอนเขต 5 รับศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก

25เมษายน2009

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตรเข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองกรุงเทพฯ

25เมษายน2009

รับศีลมหาสนิทครั้งแรกวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

25เมษายน2009

นักเรียนคำสอนรับศีลมหาสนิทครั้งแรกวัดคอนเซ็ปชัญ

25เมษายน2009

เข้าเงียบนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

25เมษายน2009

พิธีศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก เขต 4

24เมษายน2009

อัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมยินดีกับพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

24เมษายน2009

เข้าเงียบเด็กคำสอนเพื่อเตรียมตัวรับศีลมหาสนิท และศีลศักดิ์สิทธิ์วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

20-23เมษายน2009

สัมมนาพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2009

18เมษายน2009

รายชื่อภคิณีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ที่จะปฏิญาณครั้งแรก พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช

18-19เมษายน2009

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวจัดฟื้นฟูจิตใจครอบครัว

13เมษายน2009

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุวัดคอนเซ็ปชัญ

13เมษายน2009

รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

13เมษายน2009

ประมวลภาพพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเทิดเกียรติ วัดแม่พระฟาติมาดินแดง

12เมษายน2009

การฉลองปัสกาและสงกรานต์ที่โรม

12เมษายน2009

สมโภชปัสกาวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

12เมษายน2009

สมโภชปัสกา พร้อมฉลองศาสนนามคุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ และรดน้ำขอพร วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

11เมษายน2009

พิธีตื่นเฝ้าและสมโภชปัสกาวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

11เมษายน2009

พิธีตื่นเฝ้าและสมโภชปัสกาวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

11เมษายน2009

พิธีตื่นเฝ้าและสมโภชปัสกาวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

11เมษายน2009

ประมวลภาพเสกน้ำ เสกไฟ และกิจกรรมไข่ปัสกา วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

11เมษายน2009

พิธีตื่นเฝ้าและสมโภชปัสกา วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

11เมษายน2009

พิธีเตรียมตัวสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชนผู้ใหญ่ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

10เมษายน2009

กิจกรรมวันสงกรานต์ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

10เมษายน2009

มรรคาศักดิ์สิทธิ์และพิธีนมัสการกางเขนวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า

10เมษายน2009

มรรคาศักดิ์สิทธิ์และพิธีนมัสการกางเขนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

10เมษายน2009

 เดินรูป 14 ภาค วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

10เมษายน2009

พิธีนมัสการกางเขน และแห่พระศพพระเยซูเจ้า วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

10เมษายน2009

พิธีนมัสการกางเขน อาสนวิหารอัสสัมชัญ

9-12เมษายน2009

สัปดาห์ศักดิ๋สิทธิ์วัดพระกุมารเยซู กม.8

9-12เมษายน2009

ประมวลภาพสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วัดแม่พระฟาติมาดินแดง

9เมษายน2009

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ พิธีระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

9เมษายน2009

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ พิธีระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท อาสนวิหารอัสสัมชัญ

9เมษายน2009

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้นคำสัญญาของการเป็นสงฆ์ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์

9เมษายน2009

กิจกรรมนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

7เมษายน2009

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ถวายพระรูปแม่พระให้กับวัดทางภาคเหนือ

5เมษายน2009

อาทิตย์มหาทรมาน แห่ใบลานวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

5เมษายน2009

อาทิตย์ใบลานแห่ใบลาน วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

5เมษายน2009

อาทิตย์มหาทรมาน กางเขนและน้ำตาของชาวอิตาเลียน

5เมษายน2009

อาทิตย์มหาทรมาน แห่ใบลาน อาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

กิจกรรมเดือนเมษายนวัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ บางแค

 

ค่ายคำสอนวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

เดือนมีนาคม 2009 / 2552

30มีนาคม-26เมษายน2009

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน วัดพระวิสุทธิวงส์ (ลำไทร)

29มีนาคม2009

แนวทางศาสนสัมพันธ์สัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

29มีนาคม2009

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปีที่ 18 บ้านสวนยอแซฟ

27มีนาคม2009

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าฯ เข้าพบพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

22มีนาคม2009

สัมมนาสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

22มีนาคม2009

คริสตชนไทยในกรุงโรมต้อนรับพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร และรายงานข่าวกิจกรรมต่างๆ

22มีนาคม2009

ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทย   ส่งตัวแทนคนหูหนวกเป็นครูคำสอน

19-22มีนาคม2009

ค่ายปัสกา 2009“จงเปิดใจต้อนรับอานุภาพจากพระจิตเจ้า จงอย่ากลัวที่จะตอบเยส(YES)กับพระเยซู”

18มีนาคม2009

ผู้ชี้ขาดทางศาสนาอิสลามของอียิปต์เข้าเยี่ยมคารวะพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

17มีนาคม-27เมษายน2009

ค่ายคำสอนวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

16-18มีนาคม2009

การจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน

15มีนาคม2009

ฉลอง 50 การก่อตั้งศูนย์สามเณราลัย นักบุญยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม

15มีนาคม2009

เสกบ้านภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าและร่วมฉลองศาสนนามคุณพ่อธีระ กิจบำรุง

14มีนาคม2009

มิสซาแรก คุณพ่อ ศวง วิจตรวงศ์ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

14มีนาคม2009

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

13-15มีนาคม2009

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (ฟฟ.1) รุ่นที่ 119 แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

13มีนาคม2009

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ดินแดง ประจำเดือนมีนาคม

12-15มีนาคม2009

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 13

7-8มีนาคม2009

สัมมนาบุคลกรงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

8มีนาคม2009

เยาวชนวัดนักบุญเปโตรรับมอบธงปีพระวาจา

8มีนาคม2009

ฉลอง 60 ปีพระโต วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

7มีนาคม2009

ประชุมสมาชิกคณะเทเรเซียนพร้อมฉลองศาสนนามคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์

7มีนาคม2009

คิดถึงนักบุญยอแซฟ คิดถึงวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

7มีนาคม2009

 ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าพบพระคาร์ดินัล

6มีนาคม2009

สมาชิกองค์กรแพร่ธรรมของวัดนักบุญเปโตร รำพึงภาวนา เดินรูป 14 ภาค ร่วมกัน เทศกาลมหาพรต

1มีนาคม2009

เสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

เดือนกุมภาพันธ์ 2009 / 2552

24กุมภาพันธ์2009

ประชุมโครงการสร้างเอกภาพระหว่างองค์กรในงานแพร่ธรรม

22กุมภาพันธ์2009

เตรียมฉลองพระเยซูเจ้ารักษาคนตาบอด (พระโต)

22กุมภาพันธ์2009

ประชุมคณะเซอร์ร่า "เน้นส่งเสริมกระแสเรียก"

22กุมภาพันธ์2009

ฉลอง120ปีชุมชนวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง เสก-เปิด อนุสรณ์ธรรมาสน์นักบุญเปโตร

22กุมภาพันธ์2009

แห่นักบุญเปาโลเดือนกุมภาพันธ์ 2009 วัดนักบุญเปาโล บ้านนา

21-23กุมภาพันธ์2009

ฟื้นฟูจิตใจประจำปี2009 ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทยและค่ายภาษามือครั้งที่1

21กุมภาพันธ์2009

เปิดและเสกบ้านพระวิสุทธิวงส์ ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุและเด็กโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์
(สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเซ็นต์หลุยส์)ต.ลำไทร อ.ลำลูกกาจ.ปทุมธานี

21-22กุมภาพันธ์2009

แผนกงานเพื่อฆราวาสและองค์กรฆราวาส คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทและกลุ่มงานเผย แผ่ธรรม เขต 5

15กุมภาพันธ์2009

เข้าเงียบกรรมการผู้สูงอายุเขต2 วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

15กุมภาพันธ์2009

รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป ( ศีลสง่า ) วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

15กุมภาพันธ์2009

มิสซาแรกพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อศวง วิจิตรวงศ์ วัดนักบุญเปโตร สามพราน

14กุมภาพันธ์2009

อบรมส่งเสริมชีวิตครอบครัว วัดเซนต์ร็อค

14 กุมภาพันธ์ 2009

ซิสเตอร์คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล (พระแม่มารี) แสวงบุญวัดนักบุญเปาโล บ้านนา

14 กุมภาพันธ์ 2009

งานวันมะกอกบานโรงเรียนนักบุญเปโตร ฉลอง60ปีแห่งการเป็นโรงเรียนราษฎร์

11-12กุมภาพันธ์2009

บรรยากาศพระสังฆราชใหม่ท่ามกลางคณะสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสเข้าเงียบเดือนกุมภาพันธ์

11กุมภาพันธ์2009

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตและเจ้าหน้าที่สำนักมิสซังแผนกบริการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์

10กุมภาพันธ์2009

รายงานข่าวคริสตชนไทยในกรุงโรม

8กุมภาพันธ์2009

ฉลองวัดแม่พระมหาการุณย์ นนบุทรี

8กุมภาพันธ์2009

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

7กุมภาพันธ์2009

350 ปี คณะสงฆ์ MEP วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

2 กุมภาพันธ์2009

ประมวลภาพฉลองบ้านเณรใหญ่แสงธรรม

2 กุมภาพันธ์2009

พิธีมิสซาปลงศพคุณพ่อคมทวน มุ่งสมหมาย ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน

1 กุมภาพันธ์2009

มิสซาระลึกถึงทหารผ่านศึกวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

เดือนมกราคม 2009 / 2552

31มกราคม2009

เสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

29 มกราคม 2009

ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว ชมบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้าน ลูกทะเล ของวัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

26 มกราคม 2009

ตรุษญวนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

25 มกราคม 2009

รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และรับศีลสง่า วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

25 มกราคม 2009

โครงการรักพระวาจา วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

25 มกราคม 2009

เสกสุสานวัดนักบุญอันนา ท่าจีน

25 มกราคม 2009

เสกสุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน

24 มกราคม2009

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อเปาโล ศวง วิจิตรวงศ์  วัดนักบุญเปาโล กลับใจ บ้านนา

23 มกราคม2009

ภูมิใจกับการเป็นเจ้าภาพ พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ 2009

20 มกราคม2009

กลุ่มพระสงฆ์หนุ่มเยี่ยมคำนับซิสเตอร์ผู้สูงอายุ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

18 มกราคม 2009

thank you party เทวดาน้อยข้างพระแท่น โอกาสฉลองคริสตมาสและปีใหม่ วัดเซนต์หลุยส์

18 มกราคม 2009

พิธีรับศีลกำลังนักเรียนเขต2 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

18 มกราคม 2009

ประชุมชมรมฆราวาสเขต2

18 มกราคม 2009

ชมรมฆราวาสคาทอลิกเขต 2 ร่วมอวยพรส่งความสุขแด่พระคาร์ดินัล

18 มกราคม 2009

CCD วัดพระมหาไถ่

17 มกราคม 2009

ชุมนุมศิษย์แท้นักบุญเปาโล วัดนักบุญเปโตร สามพราน

15 มกราคม 2009

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา พักผ่อนประจำปี

14 มกราคม 2009

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมส่งความสุขโอกาสวันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ 2009

13 มกราคม 2009

พระสังฆราช   พระสงฆ์ ชาวอิตาลี แห่งสังฆมณฑลปาดัว และพระสงฆ์จากเวียดนาม คณะเบเนดิกต์ดิน
พบปะและชมการทำงานของฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต อาคารคาทอลิก แพร่ธรรม

13 มกราคม 2009

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมาดินแดงเดือนมกราคม09

12 มกราคม2009

ฉลองสักการสถานบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

10 มกราคม2009

ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

10 มกราคม 2009

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ถวายพระรูปแม่พระให้กับวัดทางภาคเหนือ

7 มกราคม2009

กลุ่มพระสงฆ์หนุ่มเยี่ยมคำนับพระสงฆ์อาวุโส ในโอกาสคริสตมาสและปีใหม่

4 มกราคม2009

ประชุมเตรียมงานฉลองครบรอบ60ปีพระโต วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

2-4 มกราคม 2009

สามเณรไทยร่วมประชุม GENS Congress ที่โรม

1 มกราคม 2009

ฉลองวัดพระชนนีของพระเ้ป็นเจ้า รังสิต