หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

 

 

 

 

 

 

 

 

ธันวาคม 2008

30ธันวาคม -1มกราคม09

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์แห่แม่พระรอบหมู่บ้านและ ขอพรคุณพ่อและซีสเตอร์วันปีใหม่

29ธันวาคม 08

ฉลองวัดเซนต์จอห์น

28ธันวาคม 08

เทิดเกียรตินักบุญเปาโลเดือนธันวาคม08

27ธันวาคม 08

บรรยากาศกิจกรรมวันคริสต์มาสวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

27ธันวาคม 08

คณะนักร้องประสานเสียงวัดเซนต์หลุยส์ รับร้องเพลงอวยพรในโอกาสวันคริสตมาส

27ธันวาคม 08

เยาวชนคำนับพระคาร์ดินัลโอกาสวันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่09

25ธันวาคม 08

พระสมณทูต ซัลวาตอเร เปนนักคีโอมาร่วมฉลองวันสมโภชพระคริสตสมภพที่ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

24ธันวาคม 08

คริสตมาสวัดเซนต์จอห์น

24ธันวาคม 08

สมโภชพระคริสตสมภพ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

24ธันวาคม 08

สมโภชพระคริสตสมภพ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

24-25ธันวาคม 08

สมโภชพระคริสตสมภพ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

24ธันวาคม 08

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตร้องเพลงส่งความสุขโอกาสวันพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่09

22ธันวาคม 08

งานเลี้ยงขอบคุณ "คนงานของพระ" วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

22ธันวาคม 08

เจ้าหน้าที่คำนับพระคาร์ดินัล ไอกาสพระคริสตสมภพและปีใหม2009่

21ธันวาคม 08

มองซิญอร์ วิษณุ นำคริสตชนไทยในโรม ภาวนาเพื่อในหลวง และร่วมฉลองวันพระคริสตสมภพ

18ธันวาคม 08

กลุ่มผู้อบรมภาษามือไทย วิทยาลัยแสงธรรมจัดงานวันคริสต์มาส โรงเรียนโสตศึกษา จ. นครปฐม

17ธันวาคม 08

นักเรียนโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ รำอวยพรส่งความสุขโอกาสพระคริสตสมภพ และสวัสดีปีใหม่

16ธันวาคม 08

ประชุมผู้แทนองค์กร และอาสาสมัครแผนกงานเพื่อฆราวาสและองค์กรฆราวาส

14ธันวาคม 08

พระสงฆ์ใหม่คณะคามิลเลียนถวายมิสซา วัดเซนต์จอห์น

14ธันวาคม 08

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกรบรรยายพระคัมภีรืนักบุญเปาโลให้กับสัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

14ธันวาคม 08

ฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ โรงหม

13ธันวาคม 08

ผู้สูงอายุเขต4แสวงบุญวัดนักบุญเปาโล บ้านนา

13ธันวาคม 08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ดินแดง ประจำเดือนธันวาคม

12ธันวาคม 08

กลุ่มองค์กรแพร่ธรรม กับกิจกรรมเฝ้าศีลวัดนักบุญเปโตร

10ธันวาคม 08

ฉลองวัดพระกุมารเยซู กม.8

10ธันวาคม 08

คณะสภาอภิบาล โรงเรียนและวัดแม่พระฟาติมาเลี้ยงเด็กที่ วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี

10ธันวาคม 08

วันผู้สูงอายุ เขต 3

10ธันวาคม 08

วันพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2008 “ส่งรัก ส่งใจ ไปกับนักบุญเปาโล”

9ธันวาคม 08

งานฉลอง 60 ปี รวมใจสายใยพระแม่

8ธันวาคม 08

พิธีเปิดและเสกอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์

7 ธันวาคม 08

งานวันพ่อวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

7ธันวาคม 08

พิธีต้อนรับผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน วัดเซนต์หลุยส์

7ธันวาคม 08

ฉลอง 333 ปี วัดคอนเซ็ปชัญ

6ธันวาคม 08

วันชุมนุมครอบครัว ประจำปี 2008

6ธันวาคม 08

ชุมนุมศิษย์เก่า 60 ปีรวมใจสายใยพระแม่

6ธันวาคม 08

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

5ธันวาคม 08

ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ แห่ศีลเขต 2

4-5ธันวาคม 08

ชุมนุมบุคลากรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และร่วมฉลอง72 ปี คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ

3ธันวาคม 08

ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดศึกษาดูงานจิตตาภิบาล ที่โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

2ธันวาคม 08

สามศาสนาร่วมภาวนาเพื่อสันติสุขในสังคมไทยร่วมหยุดสงครามกลางเมือง

1-31ธันวาคม 08

อัญเชิญพระกุมารอวยพรตามบ้านวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

พฤศจิกายน 2008

30พฤศจิกายน08

ประชุมใหญ่คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

30พฤศจิกายน08

ระลึกถึงคุณพ่อปีโอ ดงซ์ 92ปี

25พฤศจิกายน08

ครบรอบ 72 ปี วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ประวัติ)

25พฤศจิกายน08

ประมวลภาพวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ

23พฤศจิกายน08

ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท เขต 5 และฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์

22พฤศจิกายน08

ฉลอง 90 ปี ชุมชนความเชื่อวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก และ ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท เขต 4

22พฤศจิกายน08

ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท เขต 6 วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

22พฤศจิกายน08

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคริสตชน ชมรมฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

20พฤศจิกายน08

อบรมครูคำสอนเขต 5 ครั้งที่3

18พฤศจิกายน08

ดอนบอสโกแสวงบุญวัดนักบุญเปาโล บ้านนา

16พฤศจิกายน08

เสกสุสานศานติคาม

16พฤศจิกายน08

คริสตชนวัดนักบุญอันนา ร่วมส่งเสด็จพระองค์ท่าน

16พฤศจิกายน08

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

16พฤศจิกายน08

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

16พฤศจิกายน08

คริสตชนไทยในโรมภาวนาแ่ด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

15พฤศจิกายน08

น้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

14-17พฤศจิกายน08

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว (ฟฟ.1) รุ่นที่ 117

13พฤศจิกายน08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เดือนพฤศจิกายน

13พฤศจิกายน08

จัดอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน 1 ( 30 ชั่วโมง ) และทักษะการใช้ภาษามือสื่อสารเพื่อการอภิบาล
โดยอาจารย์สอนภาษามือ วิทยาลัย แสงธรรม

10-14พฤศจิกายน08

สร้างบุคคลากรทางพระคัมภีร์ ครั้งที่ 4

9พฤศจิกายน08

ฉลองวัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101

8พฤศจิกายน08

คริสตสัมพันธ์ และศาสนสัมพันธ์ ของวัดพี่ -วัดน้อง หมู่บ้าน สามเสน

4พฤศจิกายน08

สัปดาห์พระคัมภีร์โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

3พฤศจิกายน08

พิธีมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

3พฤศจิกายน08

พิธีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ วัดนักบุญเปโตร สามพราน

3พฤศจิกายน08

ระลึกถึงผู้ล่วงลับ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

2พฤศจิกายน08

เสกสุสาน วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

2พฤศจิกายน08

เสกสุสานวัดนักบุญเปาโล บ้านนา

1พฤศจิกายน08

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ แสวงบุญวัดนักบุญเปาโล บ้านนา

ตุลาคม 2008

 26ตุลาคม08

ปิดเดือนแม่พระวัดนักบุญอันนา ท่าจีน

 23ตุลาคม08

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

 22ตุลาคม08

คณะสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แสวงบุญวัดนักบุญเปาโล กลับใจ

 19-25ตุลาคม08

โครงการกลับสู่ต้นน้ำ

18ตุลาคม08

ชุมนุมผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

17ตุลาคม08

สัมมนาวางแผนงานประจำปี ระดับวัด ระดับเขต ชมรมฆราวาสเขต 2

 16ตุลาคม08

พิธีมิสซาปลงศพ มารีอา สงัด สุขสุศิลป์ มารดาคุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์

13-17ตุลาคม08

วิธีการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์

13 ตุลาคม08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เดือนตุลาคม

12 ตุลาคม08

ประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

11ตุลาคม08

คณะกรรมการชมรมฆราวาสเขต 5 จัดแสวงบุญวัดในเขต 4

11ตุลาคม08

อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ภาคเช้า กิจการอัครสาวก “มารู้จักนักบุญเปาโล”

9-10ตุลาคม08

โครงการเตรียมเยาวชนสู่ชีวิตครอบครัว

4 ตุลาคม08

ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำครั้งที่3 และฉลอง150ปีแห่งการประจักษ์มาของแม่พระที่เมืองลูร์ด

5-26ตุลาคม

พระสงฆ์ไทยในโรมเปิดปีการศึกษาและแสวงบุญคุณพ่อปีโอ

5ตุลาคม08

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

2ตุลาคม08

พิธีมิสซาระลึกถึงพระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย ครบรอบ 10 ปีในการจากไป

1ตุลาคม08

ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อารามคาร์แมลกรุงเทพฯ

กันยายน 2008

29กันยายน08

ร่วมฉลองศาสนนามมีคาแอล พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

28กันยายน08

ประชุมเตรียมงานฉลองครบรอบ 60 ปีพระโต วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

28กันยายน08

โครงการรักพระวาจา วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

27กันยายน08

ชมรมผู้สูงอายุเขต1เยี่ยมผู้สูงอายุ

27กันยายน08

ฉลองศาสนาม พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู บ้านผู้หว่าน

27กันยายน08

ระลึกถึงคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร อดีตเจ้าอาวาส วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ครบรอบ 10 ปีในการจากไป

26-27กันยายน08

ครอบครัวสงฆ์กรุงเทพฯ ร่วมยินดีกับพระคาร์ดินัลSANCTIFICATION DAY

24กันยายน08

ฉลองแม่พระไถ่ทาส วัดคอนเซ็ปชัญ

23กันยายน08

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์สมศรี มธุรสสุวรรณ “เมืองไทยคนดี” ของจังหวัด ปทุมธานี

20กันยายน08

วันเยาวชนแห่งชาติ “C-GAMES”

20กันยายน08

พบปะสังสรรค์ชมรม คริสตชนผู้อาวุโส สามเสน 2000 พร้อมรับความรู้พระคัมภีร์

19-21กันยายน08

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1 รุ่นที่ 116

19กันยายน08

ไตรอัสสัมชัญฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

14กันยายน08

กีฬาฟุตซอลเยาวชนกับพนักงานชายโรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

14กันยายน08

ฉลองวัดซางตาครู้ส

14กันยายน08

รับมอบธงปีพระวาจา วัดนักบุญอันเดร บางภาษ

13กันยายน08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เดือนกันยายน

13กันยายน08

ตามรอยเท้านักบุญเปาโล นักเรียนคาทอลิกเขต 5

10กันยายน08

อบรมครูคำสอน เขต 5 ครั้งที่ 2

7กันยายน08

โครงการแบ่งความสุขให้กับน้องชุมชนกองดิน

6กันยายน08

ภราดาน้อยกาปูชินชาวไทยถวายตัวครั้งแรกที่โลเวเร อิตาลี

6กันยายน08

ฉลองวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน

6กันยายน08

กิจกรรมแสวงบุญสักการสถานบุญราศี คุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง เดือนกันยายน

1กันยายน08

กิจกรรมการเรียนรู้สัญจร

สิงหาคม 2008

30สิงหาคม08

คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทจัดเข้าเงียบ

30สิงหาคม08

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ รับเชิญแนะนำงานด้านคำสอนของสังฆมณฑลนครสวรรค์

29-31สิงหาคม08

ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 2 รุ่นที่ 15

29สิงหาคม08

วันรวมพลรับเข็มเขต 1

22-24สิงหาคม08

โครงการสัมผัสชีวิตพระ 

24สิงหาคม08

โบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 4 “รวมพลัง ปันน้ำใจ ให้ครอบครัว”

24สิงหาคม08

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ฉลองครบรอบ 55 ปีคณะวินเซนต์เดอปอล

24สิงหาคม08

ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ สาทรใต้

23สิงหาคม08

 ฉลองวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ จ.ฉะเชิงเทรา

19สิงหาคม08

ฉลองรางวัลพระราชทานโรงเรียนบอสโกพิทักษ์

18-22สิงหาคม08

อบรมหลักสูตร “สร้างบุคลากรด้านพระคัมภีร์” ครั้งที่ 2

17สิงหาคม08

 ฉลอง 40 ปีวัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รัีงสิต และ 15 ปี วัดหลังใหม

17สิงหาคม08

มิสซาแรกคุณพ่อภัคพล มหัตกุล ฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

17สิงหาคม08

 ฟื้นฟูจิตใจชมรมคริสตชนอาวุโสสามเสน 2000

16สิงหาคม08

พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ 2008

16สิงหาคม08

 มิสซาแรกคุณพ่อภัคพล มหัตกุล ฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

15สิงหาคม08

ฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

14สิงหาคม08

โครงการ แสงสว่างส่องโลก กางเขนนำชีวิต  Per Crucem Ad Lucem

13สิงหาคม08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมาเดือนสิงหาคม  

12สิงหาคม08

ฉลองวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

10สิงหาคม08

วัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รังสิต แสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่

9สิงหาคม08

วัดอัครเทวดาราฟาแอลเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและบ้านหทัยการุณย์

9สิงหาคม08

พิธีประกาศเกียรติคุณ แม่คริสตชนคาทอลิกตัวอย่างและลูกคริสตชนคาทอลิก

8สิงหาคม08

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จเป็นองค์ประธานงาน “วันแม่”

8-10สิงหาคม08

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเขต

4สิงหาคม.-19ตุลาคม08

พักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์รุ่น8 -2008

3สิงหาคม08

วัดอัครเทวดาราฟาแอลจัดกิจกรรมเรื่องสื่อ วันสื่อมวลชนสากล

3สิงหาคม08

ฉลองวัดนักบุญเปโตร สามพราน

2สิงหาคม08

 เขต 4แสวงบุญวัดนักบุญเปาโล กลับใจ บ้านนา จ.นครนายก

2สิงหาคม08

อบรมพระคัมภีร์ ปีที่ 19

2สิงหาคม08

อาลัยรัก ยวงบัปตตา หวล อาภรณ์รัตน์

1สิงหาคม08

 นักเรียนโรงเรียนไตรอัสสัมชัญร่วมกิจกรรมวันสื่อมวลชน

กรกฎาคม 2008

30กรกฎาคม08

ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่บิดาของคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์

29-31กรกฎาคม08

สวดภาวนาอุทิศแด่ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์

27กรกฎาคม08

แสวงบุญวัดนักบุญเปาโล บ้านนา

27กรกฎาคม08

ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีัน

26กรกฎาคม08

ร่วมแสดงความยินดี 25 ปีชีวิตสงฆ์ อัครสังฆมฑลกรุงเทพฯวัดเซนต์จอห์น

26กรกฎาคม08

ประชุมสมาชิกคณะเซอร์ร่า

25-27กรกฎาคม08

โครงการอบรมผู้นำด้านศาสนสัมพันธ์ (เขต 2)

25กรกฎาคม08

นักธุรกิจอาวุโสของ นธค.เข้าพบพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

21-25กรกฎาคม08

อบรมหลักสูตร “สร้างบุคลากรด้านพระคัมภีร์”

21-25กรกฎาคม08

อบรมจัดทำเวบไซต์รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3

19กรกฎาคม08

คณะเทเรเซียนและคณะเซอร่าเข้าเงียบร่วมกัน

19กรกฎาคม08

ฉลอง 60 ปี คณะพระมหาไถ่ในประเทศไทย

18-20กรกฎาคม08

ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 รุ่นที่ 115

18-19กรกฎาคม08

กิจกรรมครูคาทอลิกเขต4

18กรกฎาคม08

พิธีมิสซาปลงศพคุณพ่อยัง ฮาเบสโตร

8-10กรกฎาคม08

ฟื้นฟูจิตใจพระสงฆ์ 6 สังฆมณฑล

13กรกฎาคม08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมาเดือนกรกฎาคม

13กรกฎาคม08

รับมอบธงปีพระวาจา  และพระคัมภีร์ วัดนักบุญเปโตร

12กรกฎาคม08

ประชุมสภาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2008

11-12กรกฎาคม08

ฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการคำสอน เขต5

11กรกฎาคม08

โครงการแสวงบุญ สักการสถานบุญราศี คุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง

5กรกฎาคม08

มิสซาระลึกถึงคุณพ่อไพโรจน์ หอมจินดา

5กรกฎาคม08

รวมพลพลศีล’ 51 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

6กรกฎาคม08

แผนกงานเพื่อฆราวาส และองค์กรฆราวาสส่งเสริมผู้นำการอ่านพระคัมภีร์

6กรกฎาคม08

ลูกวัดสามเสนจัดงานฉลองครบรอบ25ปีคุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

3กรกฎาคม08

เยาวชนประเทศซีเรียเข้าพบพระคาร์ดินัล

2-5กรกฎาคม08

เยาวชนซีเรียเข้าพบพระคาร์ดินัลและเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

2กรกฎาคม08

ลูกร่วมยินดี 25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

1กรกฎาคม08

อบรมครูคำสอนเขต 5 ครั้งที่ 1

มิถุนายน 2008

29มิถุนายน08

ปิดปีนักบุญเปาโล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

29มิถุนายน08

ิเปิดปีนักบุญเปาโล วัดนักบุญเปาโล บ้านนา จ.นครนายก

29มิถุนายน08

ฉลอง 60 ปี ครบรอบศีลบวช ของคุณพ่อเรอเน บริสซอง

28-29มิถุนายน08

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวจัดโครงการห่วงใยสังคม

28มิถุนายน08

ฉลองวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด

22มิถุนายน08

ตัวแทนเยาวชนไทยขอพรพระคาร์ดินัลก่อนเดินทางไปร่วมงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 23 ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

22มิถุนายน08

ฉีดวัคซีน  ป้องกันโรค ไข้หว้ดใหญ่ สำหรับผู้สูงอายุ

22มิถุนายน08

แจกพระคัมภีร์ส่งเสริมปีพระวาจา-ปีนักบุญเปาโล

21มิถุนายน08

ชมรม คริสตชนอาวุโส สามเสน 2000นัดพบปะประจำเดือนมิถุนายน

21มิถุนายน08

ฉลองวัดเซนต์แอนโทนี จ.ฉะเชิงเทรา

16-20มิถุนายน08

อบรมเว็บไซต์รุ่นที่ 4  ครั้งที่ 2

13-14มิถุนายน08

ค่ายผู้นำพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

13มิถุนายน08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ร่วมแสดงความยินดี
กับพระสงฆ์ใหม่กรุงเทพฯ

12มิถุนายน08

เสริมความรู้ด้านพระคัมภีร์ให้กับครูคำสอน

12มิถุนายน08

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และท่องเที่ยว
นำพระภิกษุเยี่ยมชมศาสนสถานคาทอลิก

7-8มิถุนายน08

ชมรมฆราวาสเขต 1 แสวงบุญ 9 วัด

7มิถุนายน08

 ล่องเรือแสวงบุญอยุธยา

5-17มิถุนายน08

ร่วมแสวงบุญกับ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ ประเทศฝรั่งเศส โอกาส 150 ปีแห่งการประจักษ์ของพระแม่ที่เมืองลูร์ด
และการฉลอง 350 ปีการก่อตั้งคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP)

1มิถุนายน08

สมโภชพระหฤทัยพระคริสตเจ้า วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

1มิถุนายน08

ฉลองวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

พฤษภาคม 2008

31พฤษภาคม08

150 ปี แห่งการประจักษ์ของแม่พระเมืองลูร์ด วักนักบุญเปโตร สามพราน

31พฤษภาคม08

ชมรมฆราวาสคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

30พฤษภาคม08

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และ ฉลองอารามพระหฤทัย

25พฤษภาคม08

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสเจ้า วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

25พฤษภาคม08

สมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

25พฤษภาคม08

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วัดอัครเทวดาราฟาแอล

25พฤษภาคม08

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าวัดนักบุญอันนา ท่าจีน

25พฤษภาคม08

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

25พฤษภาคม08

สมโภชพระกาย และพระโลหิตพระคริสตเจ้าวัดนักบุญเปโตร

23พฤษภาคม08

ฟาติมารวมใจช่วยผู้ผระสบภัยในพม่า

20พฤษภาคม08

ข้าเงียบคณะกรรมการแผนกงานเพื่อฆราวาสและและองค์กรฆราวาส

19พฤษภาคม08

กลุ่มงานเพื่อฆราวาสจัดอบรมพระคัมภีร์รุ่นที่ 6

18พฤษภาคม08

ประชุมชมรมฆราวาสเขต2

18พฤษภาคม08

มิสซาแรกพระสงฆ์ใหม่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

18พฤษภาคม08

ฉลองวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

17พฤษภาคม08

พระพรพิเศษของพระจิตเจ้า

16-18พฤษภาคม08

จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 1รุ่นที่ 114

13พฤษภาคม08

:ฉลองวัดแม่พระฟาติมา(ค่ำ)

13พฤษภาคม08

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา(เช้า)

12-16พฤษภาคม08

อบรมจัดทำเวบไซต์ รุ่นที่ 4

11พฤษภาคม08

สมาชิกองค์กรแพร่ธรรมวัดพระคริสตกษัตริย์ รวมกลุ่มแบ่งปันพระวาจา

11พฤษภาคม08

รับมอบธงปีพระวาจา เขต 5

10พฤษภาคม08

ฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารี บางแค

9พฤษภาคม08

AD LIMINA กับสภาพระสังฆราชไทย

6-8พฤษภาคม08

อบรมเยาวชน โครงการ “บทบาทลูกต่อครอบครัว

5พฤษภาคม08

สุวรรณสมโภช  หิรัญสมโภช และปฏิญาณตนคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

4พฤษภาคม08

ฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

3พฤษภาคม08

พิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

1พฤษภาคม08

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

 

350 ปี คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ( MEP )
สัมภาษณ์คุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล และ คุณพ่อสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคณะMEP กับมิสซังกรุงเทพฯ

เมษายน 2008

27เมษายน08

ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

27เมษายน08

นักเรียนคำสอนเขต 5 รับศีล

25เมษายน08

 เยี่ยมบ้านแม่พระและแสวงบุญที่โลเรโต (Loreto)

22เมษายน08

แผนกกิจการฆราวาสดำเนินโครงการในปีพระวาจา

21-23เมษายน08

อบรม “การจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน”  

 

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

 

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนวัดมารีย์สมภพ

 

 ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนวัดบักบุญฟรังซิสเซเวียร์

20เมษายน08

รับศีลมาหสนิทครั้งแรก

19-20เมษายน08

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวจัดฟื้นฟูจิตใจ

19เมษายน08

พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ และ ฉลอง 50 ปี แห่งการปฏิญาณตน คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

13เมษายน08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมาและรดน้ำขอพรคุณพ่อศวง ศุระศรางค์

13เมษายน08

รดน้ำขอพรวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

11เมษายน08

รดน้ำขอพรฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ

5เมษายน08

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณอุทิศแด่ดวงวิญญาณของเคียร่า ลูบิค

มีนาคม 2008

31มีนาคม-3เมษายน08

สัมมนาพระสงฆ์ประจำปี 2008

30มีนาคม-28เมษายน08

ค่ายคำสอนวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ “ค่ายตามรอยเท้าเปาโล”

30มีนาคม-27เมษายน08

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปีที่ 17 ที่บ้านสวนยอแซฟ

30มีนาคม08

สุวรรณสมโภช 50 ปีบวช คุณพ่อศวง ศุระศรางค์สงฆ์ของพระเจ้า

29มีนาคม08

ชุมนุมผู้สูงอายุเขต 5อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

24-26มีนาคม08

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนวัดเซนต์จอห์น

23มีนาคม08

กีฬาฟาติมาสัมพันธ์

23มีนาคม08

ฉลองปัสกาที่โรม

23มีนาคม08

อาสนวิหารอัสสัมชัญต้อนรับคริสตชนใหม่

22มีนาคม08

พิธีเตรียมตัวในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชนผู้ใหญ่

22มีนาคม08

ประมวลภาพวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เสกเีทียน อาสนวิหารอัสสัมชัญ

21มีนาคม08

ประมวลภาพคืนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วัดกาลหว่าร ์แห่พระศพพระเยซูเจ้า

21มีนาคม08

ประมวลภาพวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นมัสการกางเขน อาสนวิหารอัสสัมชัญ

21มีนาคม08

งานศาสนสัมพันธ์วัดเซนต์ร็อค

20มีนาคม08

อบรมทำเกษตรปลอดสาร

20มีนาคม08

เตรียมอบรมอาสาสมัครเพื่อสังคม

20-23มีนาคม08

ประมวลภาพสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

20มีนาคม08

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์พิธีล้างเท้าอาสนวิหารอัสสัมชัญภาพโดยนายมงคล มโนลม้าย

20มีนาคม08

วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ รื้อฟื้นคำสัญญาของการเป็นสงฆ์ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์

19มีนาคม08

ฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟฝ่ายสังคมฯ

19มีนาคม-27เมษายน08

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนวัดนักบุญเปโตร

19มีนาคม08

พระคาร์ดินัลต้อนรับ รมต.วัฒนธรรม และอธิบดีกรมการศาสนา

16มีนาคม08

แห่ใบลานวัดนักบุญอันนาท่าจีน

15มีนาคม08

:ฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

14มีนาคม08

ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ   เคียร่า ลูบิคผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเร

13มีนาคม08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

12-16มีนาคม08

ค่ายปัสกาเยาวชนปี 2008 มองตัวเองอย่างมีคุณค่าผ่านมรรคาศักดิ์สิทธิ์

11-13มีนาคม08

ประเมินผลการฝึกสอน วิชาคริสตศาสนธรรมและปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาชั้นปีที่ 4

10มีนาคม08

คุณศิริณี เพ็ชรเจริญ เข้าพบพระคาร์ดินัล

9มีนาคม08

งานเพื่อฆราวาสและองค์กรฆราวาส เขต 5

8มีนาคม08

วันพระวาจาเขต3

3-6มีนาคม08

เลขาวัดและคณะนักขับร้องวัดกาลหว่าร์แสวงบุญประเทศเวียดนาม

4มีนาคม08

แผนกกิจการฆราวาแพร่ธรรมนำพระวาจาสู่พี่น้องวัดพระคริสตประจักษ์

1มีนาคม08

ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี และเิปิดศูนย์อภิบาล บ้านผู้สูงอายุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1มีนาคม08

โครงการดีๆของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

1มีนาคม08

แนะนำศูนย์อภิบาลบ้านผู้สูงอายุ   “บ้านยอแซฟ” หนองรี นครนายก ที่พักพิงอันอบอุ่นของผู้สูงวัย

กุมภาพันธ์ 2008

29กุมภาพันธ์-2มีนาคม08

ฟื้นฟูจิตใจชุมนุมคริสตชุมชนหูหนวกประเทศไทย บอกเล่าข่าวดีให้เพื่อนฟังครั้งที่1

28กุมภาพันธ์08

กลุ่มคนหูหนวกคาทอลิกประเทศไทยเข้าพบพระคาร์ดินัล

24กุมภาพันธ์08

พิธีเลือกสรรผู้เตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นคริสตชนวัดเซนต์หลุยส์ สาทร

24กุมภาพันธ์08

ฉลองวัด เปิด-เสก บ้าน “เทวา” วัดแม่พระมหาการุณย์ นนทบุุรี

24กุมภาพันธ์08

ฉลองวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

23กุมภาพันธ์08

บวชสังฆานุกร กรุงโรม

17กุมภาพันธ์08

คณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯประชุมเตรียมจัด “ค่ายปัสกากับภารกิจชีวิตเยาวชน”

17กุมภาพันธ์08

รับศีลสง่า

15-17กุมภาพันธ์08

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัวขั้นที่ 2 รุ่นที่ 14

13กุมภาพันธ์08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

13กุมภาพันธ์08

พิธีมิสซาปลงศพเปาโลปฐม ธัญญอนันต์ผล

10กุมภาพันธ์08

เสกสุสานวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

10กุมภาพันธ์08

 ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

10กุมภาพันธ์08

 เสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

9กุมภาพันธ์08

วันนักบวชสากล

7กุมภาพันธ์08

มิสซาวันตรุษจีนวัดแม่พระฟาติมา

6กุมภาพันธ์08

เสกสุสานวัดนักบุญอันนา ท่าจีน

6กุมภาพันธ์08

เสกสุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน

2กุมภาพันธ์08

สมโภชการเข้ารับสมณศักดิ์พระคาร์ดินัลครบรอบ 25 ปี

2กุมภาพันธ์08

ฉลองพระโต พระเยซูเจ้่ารักษาคนตาบอด

มกราคม 2008

29-30มกราคม08

สชค.ร่วมสัมมนาบุคลากรฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

27มกราคม08

นักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมารับศีลมหาสนิทครั้งแรกและรับศีลสง่า

27มกราคม08

พิธีมิสซาวันทหารผ่านศึก

26มกราคม08

ยอแซฟสัมพันธ์ 2008

26มกราคม08

ฉลองวัดนักบุญเปาโล บ้านนา

26มกราคม08

เสกสุสานวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา

22มกราคม08

อบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน เขต 5 ครั้งที่ 3

20มกราคม08

โปรดศีลกำลังเขต 2

20มกราคม08

ชมรมฆราวาสคาทอลิก เขต 2 ประชุมร่วมกัน

16มกราคม08

วันครูเขต 5

14มกราคม08

ครอบครัวโสภณพนิชเข้าพบพระคาร์ดินัล

13มกราคม08

มิสซาถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

13มกราคม08

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

13มกราคม08

สภาพระสังฆราชคาทอลิก ประเทศไทยจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

13มกราคม08

วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ จัดมิสซาบูชาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

12มกราคม08

เดินตามมรรคาศักดิ์สิทธิ์ไปกับคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

12มกราคม08

ฉลองสักการสถานบุญราศี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด แบบอย่างความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก

10มกราคม08

พระคาร์ดินัลถวายพวงมาลาถวายสักการะสวดภาวนาแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

6มกราคม08

ประชุมประจำปีฆราวาสคาทอลิก เขต 5

6มกราคม08

มิสซาอวยพรเด็กๆวัดแม่พระฟาติมา

5มกราคม08

ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

1มกราคม08

พิธีมิสซาต้อนรับปีใหม่ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

1มกราคม08

ฉลองวัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รังสิต