03หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

christmas01_01
christmas01_02
christmas01_03
christmas02_03
christmas03_01
christmas03_02

56k

VIDEO CLIPS พิธีบูชามิสซา คืนวันพระคริสตสมภพ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

dsl


VIDEO CLIPS พิธีบูชามิสซา คืนวันพระคริสตสมภพ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ท่ามกลางความหนาวเย็นในคืนวันคริสตมาส และการรอคอยการประสูติขององค์พระกุมารเจ้า

เวลา 24.00 น. วันอาิทิตย์ศักดิ์สิทธิ์ ค่ำคืนวันคริสต์มาส พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาสมโภชยิ่งใหญ่  สมโภชพระคริสตสมภพ   ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาิติ เข้าร่วมพิธี่บูชามิสซากว่า 3000 คน บรรยากาศของค่ำคืนนี้ หนาวเย็นกว่าทุกปี ทำให้ใครหลายคนที่รอคอย ได้มีโอกาสสัมผัสถึง บรรยากาศของการรอคอยองค์พระผู้ไถ่ เหมือนรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ 2000 ปี ที่องค์พระกุมารได้ทรงประสูติมา ท่ามกลางความหนาวเย็น และ หัวใจของหลายคนตื่นเต้นก็ต้องตื่นเต้น อีกครั้ง เมื่อได้ร่วมร้องเพลงคริสต์มาส ที่แสนไพเราะของคณะนักขับร้องประสานเสียงของวัด

ส่วนใครหลายคนที่ ทนอากาศเย็นไม่ไหว ขอร่วมมิสซาของวัดอื่น ๆ ก่อน ซึ่งวัดบางแห่งมีมิสซาไปแล้วในเวลา 22.00 น. และอยู่ที่บ้าน ก็ได้มีส่วนร่วมกับพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ อีกครั้ง ในการรับชมการถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซด์ www.catholic.or.th พร้อมกันในเวลา 24.00 น.  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าชมกันเป็นจำนวนพอสมควร  และงานนี้ ก็ได้มีพี่น้องคริสตชน จำนวนหนึ่งก็ได้มีส่วนร่วม  ส่งความสุข ความปรารถนดี ในโอกาสวันพระคริสตสมภพ ผ่านทางเว็บไซด์ ของอัครสังฆมณฑล ในค่ำคืนวันคริสตมาสนี้อีกด้วย

christmas02_01
christmas02_02

บทเทศน์โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ ให้ข้อคิด ข้อรำพึง กับเราทุกคน ดังนี้

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ วันแห่งความชื่นชมยินดี ในฐานะพระสังฆราช  ขอส่งความสุข ความยินดี ให้ทุกท่านมีสันติสุขจงมีแด่มนุษย์บนแดนแผ่นดินนี้ ซึ่งเราแต่ละคนต้องชื่นชมยินดี ให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า “ พระกุมารคือที่ปรึกษามหัศจรรย์ เป็นผู้นำความรอดมาให้แก่ทุกคน”  ให้เราแต่ละคนเจริญชีวิตอย่างรู้ประมาณ และพอเพียง พระองค์ทรงไถ่กู้เรา ให้เรากระตือรือร้นในการทำความดี และสนองตอบต่อความรักของพระองค์

พี่น้อง จงกราบขอบคุณและสนองตอบต่อความรักของพระองค์ทั้งชีวิต พระองค์เสด็จมาบังเกิด ทรงประทับอยู่ในจิตใจของเรามนุษย์แต่ละคน พระองค์ไม่ประสงค์ให้มนุษย์แม้แต่คนเดียวต้องพินาศไป จึงทรงสละพระองค์ เกิดมาเพื่อรับใช้ผู้อื่น “ สิ่งที่ท่านได้ ปฏิบัติต่อพี่น้องผู้ต้ำต้อย ท่านได้กระทำต่อเราเอง”

พระองค์ปรารถนาให้เราแต่ละคนเป็นแสงสว่างส่องโลก ความสุขที่พระเจ้าได้โปรดให้เราแต่ละคนมีโอกาสได้มานมัสการพระองค์ ถวายพรชัยในวันพระคริสตสมภพนี้ แน่นอน การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดของพระเจ้านำไปเกิดผลในชีวิต ในสังคมของเรา เราต้องเป็นแสงสว่างนั้น เป็นภารกิจที่เราต้องมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน

ขอพระกุมาร อวยพร แด่ทุกท่านในโอกาสชื่นชมยินดีนี้ และขอแม่พระช่วยให้ทุกคนรัก และหวงแหน พระบุตรของพระองค์ตลอดปี และตลอดไป

christmas03_03christmas04_01christmas04_02

บรรยากาศ ค่ำคืนคริสต์มาส พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อัญเชิญพระกุมาร มายัง ถ้ำพระกุมาร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บรรยากาศในพิธีบูชามิสซา สมโภชพระคริสตสมภพ

christmas05_01christmas04_03christmas05_02
christmas05_03christmas06_01christmas06_02
christmas06_03christmas07_01christmas08_02
christmas08_03christmas07_03christmas08_01

สภาอภิบาล  กล่าวอวยพรพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   โอกาสสมโภชวันพระคริสตสมภพ ค่ำคืน 24 ธันวาคม  2006- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

christmas09_01christmas09_02christmas010_01

พระคาร์ดินัล จับฉลากนำของขวัญ จำนวน 5 ชิ้น ให้กับผู้โชคดี เป็นของขวัญจากพระกุุมาร  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

christmas09_03

พระคาร์ดินัล กล่าวอวยพร โอกาสวันพระคริสตสมภพ

christmas011_01

รางวัลที่ 3 ตุ๊กตาหมี ตัวใหญ่

christmas012_01
christmas010_02

รางวัล แรก รูปพระ

christmas011_02
christmas010_03

รางวัล ที่สอง รูปพระ

christmas011_03

รางวัลที่ 4 ทองคำ เด็กชายคนนี้โชคดีได้รับทองคำ

รางวัลสุดท้าย โทรทัศน์สี ผู้ได้รับเป็นชาวต่างชาติ

christmas012_02christmas012_03
button0302