หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ภาพ/ข่าว : คุณกันยา  วัธนวิสิต

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2006 คุณพ่อประยุทธ ชลหาญ เจ้าอาวาสฯ นำคณะสัตบุรุษ และสภาอภิบาล พร้อมปัจจัยและสิ่งของบริจาคที่รวบรวมได้จากพี่น้องสัตบุรุษ มอบแด่เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ คนไร้ที่พึ่ง บ้านธัญญชาย คลอง 5 อ.ธัญบุรี    จ.ปทุมธานี โอกาส กิจกรรมโครงการแพร่ธรรม 2006