หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ภาพ : ฝ่ายการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เวลา 10.30น. คุณพ่อจำเนียร  กิจเจริญ อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในการกล่าวอาเศียรวาท และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้าพร้อมร่วมในงานชุมนุม เพื่อการแพร่ธรรมของเขต 2 ด้วย โดยมีบรรดาพระสงฆ์ และสัตบุรุษในเขต 2 มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

หลังจากบทภาวนาหลังรับศีลแล้ว คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ แห่ศีลไปที่หน้าวัด พร้อมสัตบุรุษร่วมเคารพศีลมหาสนิท    ท่ามกลางสภาพอากาศที่แจ่มใส   โดยหลังจากพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบแล้ว  ภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนต่างๆในเขต 2 อาทิเช่น   การแสดงบนเวที การแข่งขันตอบปัญหา,  เกมพระคัมภีร์   ประกวดร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งชีวิต ฯลฯ   ซึ่งบรรดาสัตบุรุษให้ความสนใจกันอย่างมาก
บรรยากาศดูครึกครื้น บรรดาสัตบุรุษในเขต 2 ให้ความสนใจกับบอร์ดปีแพร่ธรรม กิจกรรมต่างๆที่บรรดานักเรียนได้จัดขึ้น และนักเรียนต่างร่วมกันแข่งขันอย่างขมักเขม้น เป็นบรรยากาศแห่งการแพร่ธรรมจริงๆ