หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ภาพ : ฝ่ายบุคลาภิบาล

ในโอกาสปีแห่งการแพร่ธรรมนี้ เขต 3 จัดกิจกรรมสำหรับปีแพร่ธรรม ขึ้นในโอกาสวันสมโภชพระวรกาย และพระโลหิตพระคริสตเจ้า คือวันที่ 18 มิถุนายน 2006 ได้รับความสนใจจากบรรดานักเรียน และเยาวชนเป็นอย่างดี มีการแข่งขันตอบปัญหาพระคัมภีร์   เล่า เรื่องพระเยซูเจ้า ซึ่งบรรดานักเรียนที่แข่งขัน นั้นทำหน้าที่ธรรมทูตตัวน้อยๆ ได้อย่างดีทีเดียว และเชื่อได้ว่า ในวันนี้จะมีผู้แพร่ธรรมตัวน้อย เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทางด้านบอร์ดที่จัดเกี่ยวกับปีแพร่ธรรมก็มีบรรดาสัตบุรุษจากเขต 3 ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก

และในพิธีเคารพศีลมหาสนิทของเขต 3 ปีนี้ จัดขึ้น ที่วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) โดยคุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.30 น.  มีบรรดาพระสงฆ์ ในเขตการปกครองวัด 3 และสัตบุรุษมาร่วมกัน เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นแห่ศีลมหาสนิทไปบริเวณรอบวัด และหอระฆัง หลังจากพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณแล้ว มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนในเขต 3 ด้วย พร้อมกันนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  เพราะมีผู้มาร่วมชุมนุมแพร่ธรรมในวันนี้อย่างคับคั่ง