หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เป็นที่ทราบกันดีว่า วันนี้ จะมีการจัดงานแห่ศีลมหาสนิท และการแสดง แสง สี เสียง ของเขต  1 ทำให้หลายคนให้ความสนใจ   เกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก   อีกทั้งมีเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากเวลา 14.00 น. ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิด   นั่นคือ "ฝนตก"และตกมาอย่างหนัก จนหลายคนคาดการณ์ว่า น้ำจะท่วมหรือไม่ เพราะตกหนักมากจริง ๆ มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อยาก ให้เกิดขึ้น  แต่ด้วยความเชื่อของเราคริสตชน ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่ทุกคนกลัว จึงรู้สึกชื่นชม และต้องขอชมคณะผู้จัดงาน สภาอภิบาล  เป็นต้น คุณพ่อเกรียงศักดิ์ โกวิชวาณิช เจ้าอาวาสที่ได้ทำให้งานครั้งนี้ ผ่านและดำเนินไปอย่างราบรื่น      ท่ามกลางกำลังใจของทุกคน  เป็นที่ประทับใจ จนกระทั่งหลายคนออกปากชมว่า "งานครั้งนี้ จัดได้ดีมาก และรู้สึกประทับใจ จนต้องขอเก็บซีดีไว้เป็นที่ระลึก "

ในโอกาสปีแพร่ธรรม เขต 1 จัดนิทรรศกาล บริเวณด้านในโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้มีกิจกรรม    อีกทั้งยังมี เสื้อปีแพร่ธรรม  ซีดี รวมหนังสือ  จัดจำหน่ายโดยแผนกคริสตศาสนธรรม ภายในงานนี้อีกด้วย รวมทั้งยังส่งเสริมในการจัดทำ สายประคำ ให้กับผู้มาร่วมงาน ซึ่งทำโดยคณะครู และนักเรียน  เพื่อส่งเสริมความศรัทธา

และในเวลา 17.00 น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย   กิจบุญชู   เป็นประธานพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เปิดกรวยราชสดุดี พร้อมทั้งกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี    ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชพระวรวายและพระโลหิต หลังจากนั้น แห่ศีลไปยัง พลับพลา โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา   ท่ามกลางความปรวนแปรของอากาศ ที่หลายคน เห็นแล้ว กลัวว่า ฝนจะตกมาหนักอีกรอบ แต่แล้ว อาศัยความเชื่อ ทุกอย่างจึงดำเนินไปอย่างดี  ไม่มีแม้แต่เม็ดฝน