หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เวลา 9.00 น. คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาล และธรรมทูต เป็นประธานโอกาสเปิดนิทรรศกาล "ปีแพร่ธรรม" ขององค์กร และโรงเรียนในเขต 6 โดยมี พระสงฆ์ จากเขต 6  องค์กรต่างๆ ของเขต คณะครู และนักเรียนโรงเรียน เข้าร่วมงานกับงานคึกคัก โดยเยี่ยมชมนิทรรศกาล บริเวณโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติส

จากนั้น เวลา 10.00 น. คุณพ่อบัณฑิต ประจงกิจ หัวหน้าเขต 6 กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี บริเวณ   หน้าพระแท่นภายในวัดนักบุญยวงบัปติสตา  ร่วมกับขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และ เพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ    โดยมีคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เป็นประธานในพิธีบูชามิสซา