03หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

trinity03
trinity2

“ชีวิตและพันธกิจของเราคริสตชนสู่การประกาศข่าวดี “ 1 คน 1 วิญญาณ” เขต 5 ร่วมใจกันมาร่วมฉลองสิริราชสมบัติครอบ 60 ปี มิสซาบูชาขอบพระคุณ วัดพระตรีเอกภาพ  พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดตรีเอกภาพ หนองหิน    วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2549 โดยมีพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ

โอกาสดังกล่าวทางเขต 5 ร่วมกับ  สภาอภิบาลวัด จัดนิทรรศกาล “ งานแพร่ธรรมของเขต 5” เพื่อร่วมใจกัน ประกาศข่าวดี เตรียมเข้าสู่งาน “งานชุนนุมเพื่อการแพร่ธรรม”ที่จะจัดอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม ที่จังหวัดเชียงใหม่  งานดังกล่าวมีผู้ร่วมชมนิทรรศกาล กันเป็นกลุ่ม ๆ โดยมีกลุ่มนักเรียน และคุณครู ที่ทำงานด้านแพร่ธรรม กับโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจ ดูงานแพร่ธรรมตามโรงเรียนต่าง ๆในเขต 5 ตั้งแต่เช้า อีกทั้งยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบูชามิสซาอีกด้วย

ในเวลา 10.00 น. เมื่อขบวนเข้าสู่อาคารวจนาคาร ( ที่ประกอบพิธีบูชามิสซา ) ขบวนหยุดที่หน้าพระบรมสารทิสลักษณ์ พระคุณเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เปิดกรวยดอกไม้ถวายพระพร และคำนับ โดยมีคุณพ่อวรวุฒิ กิจสกลุ เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ กล่าวอาเศียรวาท ทุกคนถวายคำนับ จากนั้น ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา  จึงเริ่มพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ หลังจากคุณประเสริฐ  ลิ้มวรรณดี รองประธานสภากล่าวคำนับเรียบร้อยแล้ว  จึงอัญเชิญศีลมหาสนิท และตั้งศีลมหาสนิท ในวัดพระตรีเอกภาพ ทุกคนร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียง หลังจากรับพรแล้วทุกคนต่างพากันมาถวายดอกไม้ ให้กับพระรูปพระตรีเอกภาพ บริเวณหน้าวัด ก่อนร่วมทานอาหารและชมกิจกรรมบนเทวี โดยคณะนักเรียนโรงเรียนบอสโก พิทักษ์

trinity3
trinity5
trinity1

บทเทศน์ โอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มิสซาบูชาขอบพระคุณ วัดพระตรีเอกภาพ พิธีแห่ศีลมหาสนิท เขต 5

พี่น้องพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก สมโภชพระตรีเอกภาพ มีความหมายสำคัญยิ่งนัก เราสมโภชสามพระบุคคลเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว ปฐมเหตุทั้งหมดของโลกรวมทั้งเจ้าชีวิต เชิญชวนให้มาถวายสดุดี ถวายชัยมงคลเป็นพิเศษ

วันนี้พี่น้องร่วมใจกันมาร่วมฉลองบูชามิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัด เป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยยิ่งนัก ในพระธรรมเก่า เราเรียกพระเจ้าว่า เป็นพระยาเวห์ ในพระธรรมใหม่ องค์พระเยซูเจ้าพระบุตรองค์ที่ 2 ได้แสดงให้เราเห็นอีกทรรศะหนึ่ง องค์พระยาเวห์ คือ องค์พระบิดา พระศาสนจักรในพิธีบูชามิสซา ได้อัญเชิญบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ได้อธิบายให้เข้าใจว่า “พระเป็นเจ้าคือใคร ?” และ “เรามนุษย์คือใคร ?” เราทุกคนมีพระจิตของพระเจ้า พระเป็นเจ้าเป็นผู้นำได้รับสิทธิให้เราเป็นบุตรบุญธรรม พระจิตเจ้ายืนยันร่วมกับพระจิตเจ้าของเรา “เราเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า และถ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้า เราก็จะได้รับสิริมงคลร่วมกับพระองค์และได้รับความรอดโดยทางพระเป็นเจ้า” เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเป็นเจ้าโดยทางบุญบารมีของพระเยซูเจ้า ซึ่งบังเกิดเป็นมนุษย์ สละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขน และกลับคืนดีกับพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่ง และได้ชื่อว่า เป็นลูกของพระเป็นเจ้า  เรามีสิทธิ ส่วนในสัมพันธภาพนั่นคือ “ชีวิตนิรันดร” เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในชีวิตนิรันดรนั้น มีเงื่อนไขคือ พระเยซูเจ้าเล่าให้เราฟังเรื่องหนึ่งคือ “ร่วมชะตากรรมกับพระเยซูเจ้า” เป็นอย่างไร ครอบครัวหนึ่งมีลูก 2 คน จนกระทั่งโตขึ้น คหนนึ่งในลูกสองคนขอบิดาว่า “ผมโตแล้ว ขอผมไปอย่างที่ผมต้องการ รวมทั้งขอสมบัติติดตัวไปด้วย” และลูกคนนั้นได้ออกไปในสังคมที่อยู่และก็ได้เพลิดเพลิน เหมือนกันสังคมสมัยนี้ ที่มีการชักพาคนหนุ่มสาวให้ปฏิบัติตนทำสิ่งที่ไม่ควรทำ และแล้วหนุ่มคนนี้ก็หมดตัว และไปแย่งอาหารหมูกิน และสำนึกได้ว่า เรามีคุณพ่อที่ใจดี จะกลับไปขอโทษพ่อ และอยากจะขอเป็นคนใช้ของพ่อ  ฝ่ายพ่อผู้ซึ่งรอรับลูกชาย ได้รอการกลับมา เมื่อพ่อเห็นแล้วก็เข้าไปโอบกอด พร้อมรับลูกกลับมาดังเดิม พระเป็นเจ้าทรงรักลูกทุกคน และหากมนุษย์ลูก ๆ ของพระองค์ ได้ออกนอกทางไป เป็นเราเองที่ต้องกลับมาหาพ่อใหม่

พระเป็นเจ้าให้อิสระในชีวิตของทุกคน เมื่อเรากลับมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงต้อนรับอย่างอบอุ่น เราเหมาะสม กับพระบิดา “หากเรายอมรับว่า พระเป็นเจ้า พระบิดา องค์พระเยซูเจ้า ได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยที่จะเสียสละชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า ชีวิตที่ไม่ราบรื่น หากเราเชื่อว่า เป็นลูกของพระองค์ เราก็ย่อมมีส่วนในมรดกนี้ด้วย” “เราต้องเดินอยู่ในหนทาง เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าในพระวรสารที่ได้กล่าวถึง

trinity4
trinity7
trinity8

เรายอมรับว่า พระเยซูเจ้า เป็นพระบุตรของพระเจ้า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มา เป็นศิษย์ของเรา ได้ประกาศว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการแพร่ธรรมได้จัดในเดือนตุลาคม ที่เชียงใหม่ “บอกเรื่องพระเยซูเจ้าให้พี่น้องของเราได้ฟัง” เป็นหน้าที่ของเราทุกคน  ที่จะต้องประกาศประกาศ หน้าที่ที่จะต้องมีปฏิธานแน่วแน่ว่า เราจะเป็นลูกที่ดี เดินตาม ดำเนินชีวิตตามทั้งกาย และวิญญาณ ร่วมแบกกางเขนนี้ ติดตามองค์พระเยซูเจ้า "ถ้าเรารับทรมานร่วมกับพระองค์เราก็จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์” ชีวิตที่ยังคงเหลือในโลกนี้ ให้เราดำเนินชีวิตผ่านทางศีลมหาสนิท มีชีวิตร่วมกับพระองค์ โดยอาศัยศีลมหาสนิทนี้

พระคาร์ดินัล กล่าวให้โอกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วัดพระตรีเอกภาพ 
พิธีแห่ศีลมหาสนิท เขต 5
trinity6


พระองค์ท่านตลอด 60 ปี ได้ให้คำแนะนำสั่งสอน เมื่อวันที่ 9 ที่ผ่านมา เราทุกคนได้รับคำแนะนำ คำสั่งสอนที่เราต้องปฏิบัติ “ให้เรารู้จัก  คิดดี ทำดี และทำความดีในชีวิตตลอดไป” เพื่อแผ่ความรัก ความเมตตา เพื่อไปสู่ประชาชนคนอื่น พิธีที่พี่น้องเขต 5 ได้จัดทำ ขอชื่นชม ยินดี และขอบใจ  เห็นพี่น้องเขต 5 มาถวายเกียรติแด่พระตรีเอกภาพ เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้เห็นถึงพลัง เป็นแนวทางได้เราดำเนินต่อไป โอกาสฉลอง โรงเรียนที่ครบรอบ 60 ปี ได้สร้างสระน้ำ เพื่อให้ประโยชน์ต่อไปก็ดี เพื่อให้นักเรียนทุกคน สิ่งที่โรงเรียนคาทอลิกต้องให้คือ “ทำให้นักเรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรม ความสามารถ และความรู้ ทักษะต่าง  ๆแต่บนพื้นฐานของคุณธรรมใด ๆ จะต้องอยู่บนพื้นฐานอันนี้เท่านั้น” เป็นพลเมืองที่ดี่ มีความรู้ที่ดี จึงจะสมกับที่เราได้ร่วมพันธกิจของพระเจ้า หลังจากพิธีนี้จะได้กราบนมัสการและรอคอยพระพร เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิต ครอบครัว วัด สังฆมณฑล และพระศาสนจักร นำมาซึ่งเอกภาพ และสันติภาพในยุคปัจจุบันนี้ ให้เราร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างศรัทธา และเหมาะสมต่อไป

button0302