03หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

mary00_01

mary00_02

mary00_03

mary00_04

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 10.00 น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวัดประจำปี ร่วมกับอดีตคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ ( เจ้าอาวาสองค์ที่ 10 ) และ คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา ( เจ้าอาวาสองค์ที่ 11 ) ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ และสัตบุรุษเป็นต้นผู้สูงอายุ มาร่วมฉลองวัดวันนี้เป็นจำนวนมาก

บรรยากาศวันนี้ เต็มไปด้วยความสุข สดชื่น และวันนี้เองก็ยังเป็นวันผู้ป่วยโลก ซึ่งหลาย ๆ ครอบครัว พาผู้สูงอายุ มาร่วมฉลองวัด หน้าตาแจ่มใสสดชื่น มาขอพรแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด  กันอย่างศรัทธา เพื่อสุขภาพกาย และใจ ของคนในครอบครัว เพื่อพระแม่จะได้อวยพรครอบครัว และกิจการงานที่ทำ  และเป็นโอกาสอันดีที่ปีนี้ วัดแห่งนี้ ฉลองครบรอบ 107 ปี อีกด้วย

mary01_01mary01_02mary01_03

บทเทศน์ในโอกาสฉลองวัดวันนี้  กล่าวถึง  “ที่ใดมีความรัก และความเมตตาพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่น”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ของทุกปี พระศาสนจักร ประกาศรับรองแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด ที่พระแม่ได้ประจักษ์มาแก่ท่านนักบุญ แบร์นาแด็ต ซูบีรูส์ วันนี้สัตบุรุษก็พากันมาร่วมในบูชาิมิสซา และโปรดให้ทุกคนได้ดำเินินงานตามองค์พระเยซูเจ้า องค์พระบุตรสุดที่รัก เราจึงเข้ามากราบวิงวอน มามอบถวายวัด ถวายตัวเรา แด่พระแม่มารีอา เพื่อมอบถวายตัวเราแด่พระเป็นเจ้า

ในระหว่างบูชามิสซา เราได้ร้องเพลงบทสร้อย สั้น ๆ  มีความหมาย มีประโยชน์เต่อเราแต่ละคนเป็นอย่างยิ่ง “ ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น” เป็นข้อความสั้น ๆ มีความหมาย และเป็นความจริง และความจริงนี้จะทำให้เราดำรงอยู่ตลอดไป 

และวันนี้เราได้รับทราบเรื่องราวของแม่พระในบทคำนับเทวทูตของพระเจ้า ที่ได้กล่าวกับแม่พระว่า “ท่านมีบุญยิ่งกว่าหญิงใด ๆ พระเจ้าประทับอยู่กับท่าน” ความรักและความเมตตาได้อยู่กับแม่พระเช่นกัน “ ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปตามที่ท่านได้กล่าวไว้นั้นเถิด” พระเยซูเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ได้นำความรอดแท้จริงมาสู่มนุษย์

ท่านนักบุญเปาโล เขียนไว้ในบทจดหมาย “ในพระองค์เอง เราจะได้รับเลือกเป็นทายาท” พระเยซูเจ้าเป็นองค์ความรัก เราจึงได้รับสิทธิ์ ในฐานะที่เราได้มาเป็นทายาท มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า

ครอบครัวใด วัดใด สังคมใดก็ตาม ถ้าต้องการความสงบเรียบร้อย และมีความสุขที่แท้จริงในชีวิต ต้องมี “ความรักและเมตตาในหัวใจ”

mary02_02mary02_01mary02_03

ในวันนี้เราได้ทราบโดยทางพระวรสารว่า “ไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทำไม่ได้” นี่คือความเชื่อของคริสตชนที่มีต่อพระเจ้า  ในประวัติแม่พระประจักษ์    ลูร์ด เป็นตำบลเล็ก  ๆแต่วันนั้น แม่พระได้ทรงประจักษ์มาหาเด็กสาวคนหนึ่ง คือ  แบร์นาแด็ต ซูบีรูส์ ท่านนักบุญได้ถามแม่พระว่า พระนางเป็นใคร ชื่ออะไร แม่พระจึงตอบว่า “เราคือผู้ปฏิสนธินิรมล” แม่พระทรงบังเกิดมาโดยไม่มีบาปกำเนิดใด ๆ  เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง   “เราโชคดีมาก ๆ ที่ชีวิตคริสตชนของเรา มีแม่พระในชีวิต” แม่พระเป็นผู้ที่พอพระทัยของพระเจ้า เราซึ่งเป็นลูกต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับองค์พระเยซูเจ้า อยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้า พระเยซูเจ้าเป็นลูกที่ดี แม้ว่าแม่พระจะรักพระเยซูเจ้าสุดหัวใจ แต่เพื่อให้การไถ่บาป นำชีวิตใหม่ โดยต้องทนทรมานบนไม้กางเขน แม่พระก็ยินดีเสียสละ ให้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แม่พระทรงรักเราซึ่งเป็นลูกของแม่พระเช่นกัน อยากเห็นพวกเราเป็นลูกที่ดี เป็นคริสตชนที่ีดี

คำว่า “คริสตชนที่ดี” ชื่ออย่างเดียวคงไม่พบ เราต้องร่วมในพันธกิจ เช่นเดียวกับองค์พระเยซูเจ้า ในการทำให้คนอื่นได้ดำเนินชีวิตมีองค์พระเป็นเจ้าเป็นผู้นำทางชีวิต เช่นกัน

ความปรารถนาของแม่พระที่ประจักษ์มา สิ่งที่แม่พระเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็นสมัยนั้น หรือสมัยนี้ แม่พระให้นักบุญแบร์นาแด็ต บอกผ่านทางผู้ใหญ่ ว่า “จงกลับใจมาหาพระเจ้า จงศรัทธาปฏิบัิตชีวิตคริสตชนที่เข้มแข็ง” มีหลายอย่างในชีวิตที่ทำให้เรา ลืมพระเป็นเจ้า เราลืมแก้่บาปรับศีล ลืมที่จะสวดภาวนา แต่กับไปติดใจกับความสะดวกสบายของโลก ในชีวิตของเรามากเกินไป

สังคมปัจจุบันมีหลายครอบครัว “ขาดความรัก ความเมตตา แล้วพระเจ้าจะประทับอยู่ได้อย่างไร” สังคมปัจจุบันมีการเบียดเบียนกับอาฆาตกัน ในหัวใจของมนุษย์ขาดซึ่งความรัก และความเมตตา เราต้องวอนขอพระเจ้า ให้เราพยายามจะปฏิบัิตตามคำสั่งสอน พระองค์ อยากให้เรามีจิตใจบริสุทธิ์ ไม่หมกมุ่นอยู่ในบาปและตัณหา

วันนี้เรามาร่วมฉลองแม่พระ เพื่อจะได้เกิดคุณค่าต่อการที่เราได้มาร่วมฉลองแม่พระในวันนี้ เพื่อสิ่งที่ดีจะได้บังเกิดผลกับเรา และในสักวันหนึ่งภายหน้าเราจะได้ร่วมอยู่กับแม่พระในสวรรค์ตลอดไป

mary03_01mary03_03mary03_02
mary04_01mary04_02
mary04_03
mary05_01
mary05_02

โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ให้โอวาทในโอกาสฉลองวัด

ในโอกาสที่วัดฉลองครบ 107 ปี  วันนี้ยังเป็นวันผู้ป่วยโลก เราทราบกันดีว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิดขึ้นได้กับทุกคน การถวายเกียรติแด่แม่พระในวันนี้  ซึ่งมีผู้สูงอายุมาร่วมไม่ใช่น้อย  พระบัญญัติพระเป็นเจ้าประการที่ 4 บอกเราชัดเจนว่า  “ให้เราลูก  ๆ เชื่อฟังพ่อแม่ อายุจะยืน”

วันก่อนได้ยินพระรูปหนึ่งพูดถึง สังคมในปัจจุบันนี้ เราบอกว่าเรารักพ่อแม่  แต่เราไม่เคยทำให้ท่านชื่นใจ นำแต่ความเดือดร้อนใจมาให้กับท่าน ตอนมีชีีวิตอยู่ไม่เคยทำดี แต่พอท่านเสียชีวิตกับเสียใจ หาดอกไม้ ใหญ่โต ซึ่งถ้าคิดได้ว่า “ทำไมไม่ทำตั้งแต่ตอนท่านมีชีวิตอยู่ พระเจ้าจะได้อวยพรท่าน”

อีกไม่กีวันก็จะถึงวันตรุษจีน มีพี่น้องคริสตชนเราหลาย ๆ คน มีเชื้อสายจีน ซึ่งวันตรุษจีน ถือว่า เป็นวันปีใหม่ เราแต่ละคนผ่านชีวิตมาปีหนึ่ง ๆ มีอะไรผ่านเข้ามา มีสิ่งที่ก้าวหน้า และไม่สำเร็จบ้าง ก็จงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ขอโทษพระในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไป เราขอพระพรในวันปีใหม่ ให้ดำเนินชีวิตในสิ่งที่ดี โอกาสนี้ ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องทุกท่าน “ซินเจียยูอี่ ซินนี้ ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน”

ข้อคิดที่ได้รับการจากร่วมฉลองวัด  
จากหนังสือบทเพลงฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
----------------------------------------------------------------------------

ในโอกาสที่การประจักษ์เมืองลูร์ด  สิ่งที่แม่พระเรียกร้องจากเราคือ “ต้องการให้ทุกคนสวดสวยประคำ โดยสวดอย่างจริง ๆ มิใช่การท่องขึ้นใจ หรือ สวดภาวนาด้วยริมฝีปากเท่านั้น

ทำไมจึ้งต้องสวดสายประคำ
1. พระมารดา ตรัสว่า “อาศัยสายประคำนี้ เราจะช่วยให้คนบาปกลับใจ”
2. สายประคำเป็นเครื่องมือที่วิงวอน “ขอพระหรรษทานมาสู่ครอบครัว” ครอบครัวใดภาวนาด้วยกันจะอยู่รวมกัน
3. ใครที่สวดสายประคำอย่างศรัทธา จะก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ ในพระหรรษทาน และได้รับการคุ้มครองจากพระมารดา
 

mary05_03
mary06_02mary06_03
mary06_01
mary07_03
mary07_01mary07_02

ประวัติวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก     |   ตารางมิสซารูปวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

button0302