หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ศูนย์คริสตศาสนธรรมร่วมจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนร.ร.ตรีมิตรวิทยา

โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2006 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา จัดนิทรรศการวิชาการขึ้น  โดยแต่ละวิชาก็จะมีการจัดนิทรรศการ  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ต่างๆ  เพื่อให้เข้าใจง่าย และเพื่อให้เด็กๆสนใจ   และมีการร่วมกิจกรรมมากขึ้น  และในงานนี้มีการจัดประกวดการแข่งขันร้องเพลงในระดับชั้นต่างๆ   ซึ่งบรรดาเด็กๆ ให้ความสนใจกิจกรรมนี้เป็นพิเศษ

และในงานเดียวกันนี้ ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ     เพื่อบรรดาเด็กนักเรียนเช่นเดียวกัน และได้นำกิจกรรมการแพร่ธรรม ให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมมากขึ้น     ซึ่งกิจกรรมนี้เด็กๆให้ความสนใจไม่แพ้กิจกรรมของโรงเรียนกันเลยทีเดียว