รวมข่าวสารปีค.ศ. 2010 | ปี 2011 | ปี 2012

เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2011

22 ธค.11

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดสมโภชพระคริสตสมภพ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ทางเว็บไซต์ www.catholic.or.th ตั้งแต่เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป

22 ธค.11

ประมวลภาพสวดพระกุมารตามบ้านวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

22 ธค.11

ประมวลภาพซิสเตอร์เขต6ไปเยี่ยมซิตเตอร์ผู้สูงอายุโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่

21 ธค.11

บทพระสิริรุ่งโรจน์วันสมโภชพระคริสตสมภพ

21 ธค.11

ตารางมิสซาวันพระคริสตสมภพและปีใหม่วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

21 ธค.11

 นานาสาระ : คุณเสถียร เจนศักดิ์ศรีสกุล/ไบเบิ้ลไดอารี่

21 ธค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

21 ธค.11

 5 ศาสนาร่วมใจถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ประจำปี 2554

21 ธค.11

 ประวัติการประสูติของพระเยซูเจ้า

21 ธค.11

 ชมละครคริสต์มาส เด็กกำพร้า กับค่ำคืนคริสตมาส

20 ธค.11

รายการแสงธรรม : การฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย - ออกอากาศ 18 ธันวาคม 2554

20 ธค.11

ประมวลภาพชุมนุมครูคำสอนครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

20 ธค.11

ทำไมพระเยซูเจ้าทรงมาบังเกิด

20 ธค.11

เจ้าหน้าที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ สภาพระสังฆราช ร่วมคำนับพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2012

20 ธค.11

 คริสตชนทุกคนได้รับคำเชิญให้ดำรงชีวิตในช่วงการเตรียมฉลองคริสต์มาสนี้อย่างมีสมาธิ

20 ธค.11

 กลุ่มสังคมเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลที่มุ่งจะทำทุกสิ่งเพื่อส่วนรวม

20 ธค.11

 การนำความรักและความเป็นหนึ่งเดียวนี้ไปสู่ภาคระบบเศรษฐกิจของโลกได้นั้น เราต้องมีความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นกับพร ะเจ้า

17 ธค.11

แนวทางการวางแผนพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพ  ( เที่ยงคืน )

17 ธค.11

แนวทางการวางแผนพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณวันฉลองพระคริสตสมภพ (กลางวัน )

17 ธค.11

พระนางมารีย์พระมารดาพระเจ้า (Mater Dei)

17 ธค.11

สาส์นของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสพระคริสตสมภพและอวยพรปีใหม่ 2012

17 ธค.11

แนวทางการวางแผนพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ปี B อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

16 ธค.11

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราช ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

16 ธค.11

การประชุมสภาอภิบาลแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2011

16 ธค.11

ประมวลภาพการประชุมสภาอภิบาลแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2011

16 ธค.11

ประมวลภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 ณ บ้านผู้หว่าน

16 ธค.11

 บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2 | ตอนที่ 3 | ตอนที่ 4

16 ธค.11

 ความหวังยังไม่สิ้น บุญราศีทั้งเจ็ดแห่งประเทศไทย

16 ธค.11

 บทเพลง 7 คน มรณสักขีสองคอน

16 ธค.11

นพวารเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

15 ธค.11

มิสซาเทิดเกียรติและแห่พระธาตุบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

15 ธค.11

ประมวลภาพสวดพระกุมารตามบ้าน วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด

15 ธค.11

สารอวยพรคริสตมาสและปีใหม่ ถึงเยาวชนที่รักทุกคน

15 ธค.11

สาสน์วันครูคำสอนไทย

14 ธค.11

นักบุญองค์อุปถัมภ์ของครูคำสอน

14 ธค.11

ประวัติบุญราศีสองคอน ( วันที่ 16 ธันวาคม )

13 ธค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 11 ธันวาคม 54

13 ธค.11

 คริสตชนถูกเรียกให้เข้ามาเป็นพยานถึงพลังแห่งคำภาวนา

12 ธค. 11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 11 ธันวาคม 54

12 ธค. 11

 นานาสาระ : แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตกลุ่มสานรักเพื่อนพิการทางการเคลื่อนไหวคาทอลิกประเทศไทย

12 ธค. 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : วันอาทิตย์สัปดาห์ที่3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

12 ธค. 11

 คริสตชนถูกเรียกให้เข้ามาเป็นพยานถึงพลังแห่งคำภาวนา

12 ธค. 11

 ตามเรามา : พิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นครั้งที่ 29 ประจำปี 2554

12 ธค. 11

 ครอบครัวที่อยู่บนพื้นฐานของศีลสมรสเป็นลักษณะเฉพาะของพระศาสนจักรของเรา

12 ธค. 11

 คำภาวนาเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น

12 ธค. 11

สามเณรเล็กยอแซฟเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำเดือน ธันวาคม

12 ธค. 11

คณะสงฆ์กรุงเทพฯฉลองศาสนนามฟรังซิสเซเวียร์ แด่พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

10 ธค. 11

ข้อคิดสอนใจปรบทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2011 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B ะจำวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2011 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

10 ธค. 11

ประมวลภาพสวดพระกุมารตามบ้าน วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

9 ธค. 11

ประมวลภาพการฟื้นฟูหลังน้ำลด จากเว็บไซต์ คาริตัสไทยแลนด์ครับ

9 ธค. 11

ประมวลภาพแนวตลิ่งหน้าวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา พังเสียหายมาก วันที่ 7 ธันวาคม 2011

9 ธค. 11

แนวทางการวางแผนพิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

9 ธค. 11

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2011  

ึ8 ธค. 11

ห้องรับแขก ตอน ตำนานเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ึ8 ธค. 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียงคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม วันที่ 11 ธันวาคม 2011

ึ8 ธค. 11

คณะเซอร์ และพนักงานทั้งหมด ในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ร่วมใจกันจุดเทียนชัย ถวายพระพร โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ึ8 ธค. 11

ประมวลภาพงานวันพ่อ วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด วันที่ 5 ธันวาคม 2011

ึ8 ธค. 11

จดหมายสำนึกขอบพระคุณจาก Caritas Thailand

ึ8 ธค. 11

เปิดสถานที่ออกกำลังกาย “มหาไถ่สปอร์ตเซ็นเตอร์” เสริมสร้างสมรรถนะคนพิการด้วยเครื่องช่วยออกกำลังกาย

7 ธค. 11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 4 ธันวาคม 54

7 ธค. 11

 ตามเรามา : กลุ่มสตรีคริสตชนไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย บางบัวทอง /วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามพราน

7 ธค. 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสือปะกาศกอิสยาห์/จงปลอบโยนประชากรของเรา

7 ธค. 11

 นานาสาระ : แบ่งปันประสบการณ์โดย คุณสิรินทร์พร กังสวิวัฒน์

7 ธค. 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554

7 ธค. 11

ห้องรับแขกฯ  ตอน คาทอลิกไทยรักในหลวง

7 ธค. 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่   อาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554

7 ธค. 11

พระวาจาวันอาทิตย์ ปี A ธันวาคม  2554

7 ธค. 11

สัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเกาะใหญ่

7 ธค. 11

ประมวลรูปภา?พหลังน้ำลด?วัดพระคริส?ตประจักษ์ เกาะใหญ่

7 ธค. 11

แนวทางการวางแผนพิธีบูชาขอบพระคุณ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

7 ธค. 11

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2011

7 ธค. 11

การจัดการกับหนังสือพิธีกรรมที่ไม่ใช้แล้ว

6 ธค. 11

ตัวแทนคริสตชนเขต 6 ร่วมประกอบวจนพิธีกรรมแด่ในหลวง  วันที่ 5 ธันวาคม 2011

6 ธค. 11

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ  วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

6 ธค. 11

วันแพร่ธรรมสากล ปี 2011 / ประมวลภาพ

6 ธค. 11

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน / ประมวลภาพ

6 ธค. 11

ฉลองวัดภายในวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น / ประมวลภาพ

6 ธค. 11

 ภาพของความเจ็บป่วยทรมาน ที่ไดรับการส่องสว่างจากความตายและการกลับคืนชีพของ
พระคริสตเจ้า

6 ธค. 11

 ดนตรีสามารถแสดงออกถึงพลังที่ยกถึงจิตใจเราให้สูงขึ้นไปยังพระเจ้าได้

6 ธค. 11

5 ศาสนาประกอบพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 ธค. 11

กิจกรรมพระสงฆ์และนักศึกษาไทยในโรม

เดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 2011

28 พย.11

 สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนเบนีน

28 พย.11

ประมวลภาพพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมเยียนและอภิบาลสัตบุรุษวัดนักบุญอันนา ท่าจีน วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011

28 พย.11

Big Cleaning Day คุณพ่อ ซิตเตอร์ และสัตบุรุษช่วยกันทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติส เจ้าเจ็ด จ.อยุธยา

25 พย.11

การอบรมวิถีชุมชนวัด SCC THEOLOGY COURSE

25 พย.11

ประมวลภาพ Big Cleaning Day คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนยอแซฟอยุธยา ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน วันที่ 23 พ.ย. 2011

25 พย.11

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจัดทำแนวทางการวางแผนพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ปี B อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

25 พย.11

เริ่มต้นปีพิธีกรรม เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  และการฉลองพระคริสตสมภพ

25 พย.11

หรีดเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

25 พย.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

24 พย.11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี B

24 พย.11

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent / Adventus)

24 พย.11

ศูนย์สังคมพัฒนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อป้องกันโรคที่มาจากอุทกภัย วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

24 พย.11

ประมวลภาพระดับน้ำที่หมู่บ้านโปรตุเกสเริ่มลดลงแล้ว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2011

24 พย.11

ประมวลภาพน้ำท่วมบริเวณชุมชนรอบวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด จ.อยุธยา

23 พย. 11

 รายการแสงธรรม : คาทอลิกไทย ช่วยภัยน้ำท่วม ตอน 3 - ออกอากาศ 20 พฤศจิกายน 2554

23 พย. 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

23 พย. 11

 นานาสาระ : แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต โดย ซิสเตอร์สุนันทา สถาพรวลัยรัตน์

23 พย. 11

 ตามเรามา : โคเออร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์พักพิงโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ธนบุรี

23 พย. 11

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมจัดทำบทภาวนาพิเศษโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 ครบ และดาวน์โหลด คำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช

23 พย. 11

คำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา แบบที่  1 / แบบที่ 2

23 พย. 11

ประมวลภาพทำความสะอาดวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และโรงเรียนครั้งใหญ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2011

23 พย. 11

ประมวลภาพน้ำลด วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

23 พย. 11

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว แจกถุงยังชีพวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ และวัดนักบุญยอแซฟ อยุูธยา

23 พย. 11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 20 พฤศจิกายน 54

23 พย. 11

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนาเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

23 พย. 11

 พระสันตะปาปา กล่าวถ้อยคำเปรียบเทียบเรื่องเงินตะลันต์

23 พย. 11

 พระศาสนจักรคาทอลิกสนับสนุนและค้นคว้าการวิจัยเรื่องสเต็มเซลล์

22 พย. 11

ประมวลภาพพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011

22 พย. 11

ฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม

22 พย. 11

พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชร่วมพิธีเปิด – เสกวัดอัสสัมชัญ พัทยา

22 พย. 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  20 พฤศจิกายน 2554

22 พย. 11

ห้องรับแขกฯ  ตอน บทรำพึงพฤศจิกา การภาวนาเพื่อสันติที่อัสซีซีและบทเพลงจากฝรั่งหัวใจไทย

22 พย. 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  13 พฤศจิกายน 2554

22 พย. 11

ห้องรับแขกฯ  ตอน เปิดห้องรับแขกคุยกับคุณพ่อไพยง เรื่องพระศาสนจักรกัมพูชา

22 พย. 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  6 พฤศจิกายน 2554

22 พย. 11

ห้องรับแขกฯ  ตอน ความคืบหน้าของไบเบิ้ลไดอารี่

22 พย. 11

พระวาจาวันอาทิตย์ ปี A พฤศจิกายน  2554

22 พย. 11

ประมวลภาพฉลองวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011

22 พย. 11

ประมวลภาพพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ร่วมพิธีเปิด – เสกวัดอัสสัมชัญ พัทยา วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2011

22 พย. 11

ประมวลภาพความเสียหายหลังอุทกภัยของโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ เจ้าเจ็ด จ.อยุธยา

21 พย. 11

มอบถุงยังชีพของหน่วยงานคาทอลิกกับสัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

21 พย. 11

ประมวลภาพการมอบถุงยังชีพของหน่วยงานคาทอลิกกับสัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ 

21 พย. 11

ประมวลภาพพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษวัดพระกุมารเยซู (กม.8) วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554

18 พย. 11

การอบรมวิถีชุมชนวัด SCC THEOLOGY COURSE

18 พย. 11

การอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโรงเรียนโยนออฟอาร์ค

18 พย. 11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011 อาทิตย์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

18 พย. 11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011 อาทิตย์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  

18 พย. 11

ประมวลภาพ น้ำท่วมโรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง

18 พย. 11

บทเพลงแห่งแรงบันดาลใจ “ ขอพระองค์" ที่มอบแด่ผู้ประสบภัย ขอให้ผ่านพ้นวิกฤติได้ โดยอาศัยพระองค์ผู้ทรงช่วยเหลือ

18 พย. 11

สารวันสิทธิมนุษยชน ของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน

18 พย. 11

ดาวน์โหลดบทภาวนาเพื่อมวลชน วันสิทธิมนุษยชน วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2011

18 พย. 11

สาร “ความยุติธรรมในโลก” Justice in the World (Justitia in Mundo)

18 พย. 11

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมเยียนอภิบาลสัตบุรุษวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

18 พย. 11

แบ่งปันประสบการณ์ คุณวิมล กิจบำรุง และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ดินแดง

18 พย. 11

ประมวลภาพพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

18 พย. 11

ประมวลภาพพระอัุครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษวัดเซนต์แอนโทนี (แปดริ้ว)

18 พย. 11

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

17 พ.ย.11

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมเยียนอภิบาลสัตบุรุษวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

17 พ.ย.11

แบ่งปันประสบการณ์ คุณวิมล กิจบำรุง และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ดินแดง

17 พ.ย.11

ประมวลภาพพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

17 พ.ย.11

ประมวลภาพพระอัุครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษวัดเซนต์แอนโทนี (แปดริ้ว)

17 พ.ย.11

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

16 พ.ย. 11

คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม อธิการวาเลนติน มุ่งหมาย มอบถุงยังชีพให้กับทหารและครอบครัวทหารที่ประสบภัยน้ำท่วม

16 พ.ย. 11

การอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล และโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

16 พ.ย. 11

ประมวลภาพ อบรมอัตตาลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
และโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์

16 พ.ย. 11

ค่ายพระคัมภีร์ 2011

16 พ.ย. 11

ประมวลภาพ "ค่ายพระคัมภีร์ 2011"

15 พ.ย. 11

 นานาสาระ : ฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ/คุณมานพ ผิวเกลี้ยง
ออกอากาศ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554/2011

15 พ.ย. 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสือสุภาษิต/ภาพลักษ์ของภรรยามักจะเปรียบเทียบกับพระเจ้า
ออกอากาศ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554/2011

15 พ.ย. 11

 ตามเรามา : คาริตัสไทยแลนด์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.นครสวรรค์ ออกอากาศ : วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554/2011

15 พ.ย. 11

 " ถ้าปราศจากกางเขนของพระคริสตเจ้าแล้ว พลังตามธรรมชาติ คงไม่สามารถต้านทานอำนาจมืดของบาปได้"

15 พ.ย. 11

 "ผู้ที่มีความเชื่อถึงพระเจ้าองค์ความรัก เขาจะเปลี่ยมไปด้วยความหวัง ที่เป็นประดุจแสงสว่าง"

15 พ.ย. 11

ขอเชิญพี่น้องร่วมเทิดเกียรติแม่พระ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011

15 พ.ย. 11

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมฉุกเฉิน วัดนักบุญฟรังซิสเซเวีียร์ สามเสน

15 พ.ย. 11

กรรมาธิการฝ่ายสังคมและฝ่ายสังคมของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครโคเออร์ ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วัดธรรมมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

15 พ.ย. 11

ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

14 พ.ย. 11

มองซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ ให้สัมภาษณ์กับ UCANEWS เกี่ยวกับงาน จาริกเพื่อความจริงและจาริก
เพื่อความยุติธรรมและสันติภาพ ณ เมืองอัสซีซี

14 พ.ย. 11

มิสซาเทิดเกียรติบุญราศี นิโคลาส  บุญเกิด กฤษบำรุง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2011

14 พ.ย. 11

 เสวนาโต๊ะกลมพิเศษ คาทอลิกไทยบรรเทาภัยน้ำท่วม

14 พ.ย. 11

ขอเลื่อนวัน sanctification days จากวันที่ 29-30 พ.ย. 2011 ไปเป็นวันที่ 8-9 ธ.ค. 2011

14 พ.ย. 11

โรงเรียนไตรราชวิทยา ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนการสอน ดังนี้

14 พ.ย. 11

ขอเลื่อนการจัดงานฉลอง 85 ปี ของคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (K.B.S) ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

14 พ.ย. 11

"ใกลก็เหมือนใกล้...ถ้ามีใจดวงเดียวกัน" แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน

12 พ.ย. 11

 รายการแสงธรรม : คาทอลิกไทย ช่วยภัยน้ำท่วม ตอน 2 - ออกอากาศ 6 พ.ย. 2011

12 พ.ย. 11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 6 พฤศจิกายน 2011

12 พ.ย. 11

 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต คุณพรรณอร ธัญญาพิทักษ์ ออกอากาศ : วันที่ 6 พ.ย. 2011

12 พ.ย. 11

 เดือนพฤศจิกายน ระลึกถึงผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ ออกอากาศ : วันที่ 6 พ.ย.2011

12 พ.ย. 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสือวิวรณ์ / ชัยชนะของผู้เจริญชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้า
ออกอากาศ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2554/2011

11 พ.ย. 11

ประมวลภาพสถานการณ์น้ำท่วมวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

11 พ.ย. 11

 มรรคาฝ่ายจิต มรรคาแห่งสันติ

11 พ.ย. 11

 ภาวนาเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทย

11 พ.ย. 11

สารวันสิทธิมนุษยชน ของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ประจำปี 2011

11 พ.ย. 11

บทภาวนาเพื่อมวลชน วันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  2011

11 พ.ย. 11

สาร “ความยุติธรรมในโลก” Justice in the World (Justitia in Mundo)

11 พ.ย. 11

กำหนดการ งานเสวนา "ประชาชน ความยุติธรรม ความเท่าเทียม"

11 พ.ย. 11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2011 อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปี A

11 พ.ย. 11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2011 อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ปีA

9 พ.ย. 11

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ ขอรับการสนับสนุนสิ่งของบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

8 พ.ย. 11

โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ มอบถุงยังชีพที่วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา

8 พ.ย. 11

ประกาศ วิทยาลัยแสงธรรมขอหยุดการเรียนการสอน และจะเปิดการเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2554

7 พ.ย. 11

ประการเลื่อนการจัดงาน "วันเพื่อนอุดมสาร" เป็น วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 2012

7 พ.ย. 11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญลูกา อู่ทอง

7 พ.ย. 11

ประมวลภาพเยี่ยมฉุกเฉินวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

7 พ.ย. 11

ประมวลภาพเยี่ยมฉุกเฉินวัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง

7 พ.ย. 11

ประมวลภาพฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

7 พ.ย. 11

ประมวลภาพเสกสุสานรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง จ.นครพนม

2 พ.ย. 11

คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 วันแห่งการไตร่ตรอง เสวนา และภาวนาเพื่อสันติภาพ
และความยุติธรรม

2 พ.ย. 11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 30 ตุลาคม 54

2 พ.ย. 11

 ตามเรามา : เซนต์หลุยส์ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ออกอากาศ : วันที่ 30 ตุลาคม 54

2 พ.ย. 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสือประกาศกมาลาคี/ 2มาตราฐานกับอำนาจของพระเจ้า ออกอากาศ : วันที่ 30 ตุลาคม 54

2 พ.ย. 11

 สถาปนา 2 บุรุษ และ 1 สตรี เป็นนักบุญ

2 พ.ย. 11

 "แด่พระเจ้าที่ข้าพเจ้ารักและยกย่อง"

 

 

เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2011

31 ต.ค. 11

พิธีมิสซาเปิดการอบรมวิถีชุมชนวัดBEC SCC THEOLOGY COURSE

30 ต.ค. 11

พิธีเปิด - เสก อนุสาวรีย์พระรูปพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

30 ตค.11

รู้สู้ flood ep.4 : การรับมือในภาวะน้ำท่วม

29 ตค.11

ประมวลภาพความเสียหายของสำนักมิสซังนครสวรรค์หลังน้ำลด

29 ตค.11

รายการแสงธรรม : คาทอลิกไทย ช่วยภัยน้ำท่วม ตอน 1 - ออกอากาศ 23 ต.ค. 54

29 ตค.11

รายการแสงธรรม : คุณพ่อมัทธิว ริชชี่ ตอน 2 - ออกอากาศ 9 ต.ค. 54

28 ตค.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2011 อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา ปี A

28 ตค.11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2011 อาทิตย์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา ปี A

28 ตค.11

 1 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย

28 ตค.11

 2 พฤศจิกายน วันอุทิศภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ

28 ตค.11

การเข้าเงียบแบบ “จิตภาวนาด้วยพระหฤทัยพระเยซูเจ้า” วันที่ 15-22 ตุลาคม 2011

27 ตค.11

สังฆมณฑลราชบุรี ประกาศให้ความช่วยเหลือ เรื่องที่พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ

27 ตค.11

วันไตร่ตรอง เสวนาและภาวนาเพื่อสันติภาพ และความยุติธรรมในโลก

26 ตค.11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  30 ตุลาคม  2554

26 ตค.11

ห้องรับแขกฯ  ตอน ยังมีกันและกันในยามน้ำหลาก

26 ตค.11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่  30 ตุลาคม  2554

26 ตค.11

 พระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ประกาศ "ปีแห่งความเชื่อ"

26 ตค.11

 ประจักษ์พยานชีวิตคือกุญแจแห่งความสำเร็จในการประกาศข่าวดี

26 ตค.11

 ในคำภาวนาของเรา ควรจะคิดถึงสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงปกป้อง นำทางและช่วยเราเสมอมา

26 ตค.11

 รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น" ชวนชาวไทยทุกคนมาทำความเข้าสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ภาวนาใ ห้คนที่น้ำท่วมด้วยนะครับ

26 ตค.11

รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 23 ตุลาคม 54  

26 ตค.11

นานาสาระ : แบ่งปันงานส่งเสริมชีวิตครอบครัวโดย คุณพ่อเปาโลพรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์

26 ตค.11

ชมภาพ บรรยากาศ ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขตสังฆมณฑลนครสวรรค์

25 ตค.11

 ตามเรามา : คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

25 ตค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสืออพยพ/ท่านจะต้องไม่ข่มเหงหรือรังแกคนต่างชาติเพราะท่านทั้งหลายก็เคยเป็นคนต่างชาติในแผ่นดินอียิปต์

25 ตค.11

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี update ครับ

25 ตค.11

พระสมณฑูตฯและบรรดาพระสังฆราชร่วมพิธีปลงศพพระคุณเจ้ามนัสฯ

25 ตค.11

พิธีอำลาพระคุณเจ้ามนัสฯ -เคลื่อนศพไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิด

25 ตค.11

พระคาร์ดินัลและพระสังฆราชฯเดินทางมาเคารพศพ-พิธีภาวนาคืนสุดท้าย

25 ตค.11

นำพระคุณเจ้ามนัสฯกลับสู่สังฆมณฑลฯ - ภาวนาที่วัด น. ยอห์นบอสโก

25 ตค.11

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สังฆมณฑลนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2011

25 ตค.11

ชมประมวลภาพตรีวารก่อนฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

25 ตค.11

The Ultimate Test

19 ตค.11

ด้วยความห่วงใยวัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รังสิต

19 ตค.11

ประกาศ จากโรงเรียนไตรราชวิทยา เรื่องการเปิดการเรียนการสอน

19 ตค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 16 ตุลาคม 54

19 ตค.11

ประมวลภาพสถานการณ์น้ำท่วม นครสวรรค์ บ้านเณรจอห์น ปอล วันที่ 17 ตุลาคม 2011

19 ตค.11

ประมวลภาพพระคุณเจ้าพิบูลย์ เดินทางไปเยี่ยมมาเซอร์ อารามคาร์แมล ซึ่งพักที่โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 17 ตุลาคม 2011

18 ตค.11

เสวนาโต๊ะกลม พิเศษ“คาทอลิกไทย บรรเทาภัยน้ำท่วม”  

18 ตค.11

ประมวลภาพพิธีมิสซาปลงศพ เบเนดิ๊กตา เมื่ยวเอ็ง แซ่เตียว มารดาคุณพ่อประวิทย์-คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย

18 ตค.11

 เดือนตุลาคม เดือนแม่พระ เราขนานนามว่า "ราชินีแห่งสายประคำ"

18 ตค.11

 พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี

18 ตค.11

ภาวะน้ำท่วมอย่างนี้ กำลังใจสำคัญจริง ๆ

18 ตค.11

 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต จิตอาสาโดย คุณสัจจาพร ศรีสวัสดิ์

18 ตค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสือประกาศกอิสยาห์/ อำนาจของการปกครองในโลกและอำนาจของพระเจ้า

18 ตค.11

 กตัญญุตา ปูชนียาจารย์ อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา

18 ตค.11

ข่าวปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม"สุภาษิต"

18 ตค.11

ประมวลภาพปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม"สุภาษิต"

18 ตค.11

สามเณราลัยจัดค่ายกระแสเรียกในหัวข้อ JESUS CHRIST SUPERSTAR

17 ตค.11

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ประกาศปี 2012-2013 เป็น "ปีแห่งความเชื่อ" เพื่อการแพร่ธรรมใหม่และงานธรรมทูต

17 ตค.11

ประมวลภาพบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนอาสนวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์ วันที่ 15 ตุลาคม 2011

17 ตค.11

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม นครสวรรค์ วันที่ 17 ตุลาคม 2011  

14 ตค.11

มิสซาเทิดเกียรติและแห่พระธาตุบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุง เดือนตุลาคม

14 ตค.11

ประมวลภาพค่ายกระแสเรียก JESUS CHRIST SUPERSTAR 2011

14 ตค.11

ประมวลภาพน้ำท่วมถึงบริเวณชั้น 1 อาคารอบรม Bonus Pastor นครสวรรค์ 14 ตุลาคม 2011

14 ตค.11

รายข่าวจากสำนักพระสังฆราชนครสวรรค์ เรื่อง น้ำท่วม จากพระคุณเจ้า พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

14 ตค.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

14 ตค.11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา ปี A

14 ตค.11

ค่ายกระแสเรียก Heart Journey วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2011

14 ตค.11

สัตบุรุษวัดพระแม่สกลสงเคราะห์  บางบัวทอง แบ่งปันพระวาจา

14 ตค.11

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส ร่วมกับองค์กรแพร่ธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ จัดกิจกรรมสัญจร ที่วัดแม่พระฟาติมา (บางวัว)

14 ตค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  16 ตุลาคม  2554

14 ตค.11

 ห้องรับแขกฯ  ตอน สู้น้ำท่วมด้วยศรัทธา

14 ตค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่   16 ตุลาคม 2554

14 ตค.11

พระศาสนจักรกำหนดให้ วันที่ 22 ตุลาคม เป็นวันระลึกถึง (ไม่บังคับ) สำหรับบุญราศียอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา  บทอ่านและบทภาวนาระลึกถึงบุญราศีพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

14 ตค.11

การประกาศหลังบทอ่านทุกบท

14 ตค.11

บทประจำพิธีบูชาขอบพระคุณ ภาษาอังกฤษ ฉบับใหม่

14 ตค.11

สายประคำแม่พระระทมทุกข์

14 ตค.11

อบรมเตรียมเยาวชนสู่ชีวิตครอบครัว(ย.2) รุ่นที่ 22

13 ตค.11

สอนในสิ่งที่ตนปฏิบัติ

13 ตค.11

วิธีรักษาความหดหู่

13 ตค.11

จงสำรวจและแก้ไขความประพฤติที่ผิดพลาดของท่าน

13 ตค.11

สวดภาวนาวันละสองครั้ง

13 ตค.11

ประมวลภาพน้ำท่วมอารามคาร์แมล นครสวรรค์ 12 ตุลาคม 2011

12 ตค.11

รายงานความเคลื่อนไหว ส่งแรงใจช่วยสังฆมณฑลนครสวรรค์ครับ

12 ตค.11

ประมวลภาพน้ำท่วม มิสซัง นครสวรรค์

12 ตค.11

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณแม่ของคุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย พิธีสวดและพิธีปลงศพ

12 ตค.11

ประมวลภาพน้ำท่วมอาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์ ชุดที่ 1

12 ตค.11

ประมวลภาพภาพความศรัทธา ท่ามกลางน้ำท่วม ของสัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ และโรงเรียนในมุมที่ถ่ายจากแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 9 ตุลาคม 2011

12 ตค.11

ประกาศด่วน !! สังฆมณฑลนครสวรรค์ ขณะนี้น้ำได้เข้าท่วม มิสซัง ตอนนี้มิสซังได้ตัดไฟแล้ว น้ำเข้าถึงบ้านพระสังฆราชระดับเอวเสียหายอย่างหนัก

12 ตค.11

รายงานสถานการณ์น้ำมีปริมาณเพิ่มทุกวัน วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่ ยังคงเฝ้าระวัง ชุมชนเข้มแข็ง กำลังใจดี 12 ตุลาคม 2011

11 ตค.11

พิธีมิสซาปลงศพ ร็อค เฉลิม เส็งเจริญ บิดาคุณพ่อสมพร เส็งเจริญ

11 ตค.11

E-book เอกสารแห่งสภาสังคายนา วาติกัน ที่  2 พระสมณกฤษฎีกา แห่งสภาสังคายนา ว่าด้วยการแพร่ธรรมของฆราวาส  เล่ม ๓

11 ตค.11

ประมวลภาพพิธีมิสซาปลงศพร็อค เฉลิม เส็งเจริญ บิดาคุณพ่อสมพร เส็งเจริญ วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

10 ตค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 9 ตุลาคม 54

10 ตค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสือประกาศกอิสยาห์ /องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลอง

10 ตค.11

 ตามเรามา : C-GAME กีฬาเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

10 ตค.11

 ภาวนาเพื่อผู้ประกาศข่าวดีที่ถูกเบียดเบียน

10 ตค.11

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงห่วงใย และให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วม

10 ตค.11

ฉลองอารามคาร์แมล นักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู (อาวีลา) สามพราน

10 ตค.11

ประมวลภาพ ผันน้ำออกจากวัดมารีย์สมภพ และโรงเรียราษฎ์บำรุงศิลป์ 10 ตุลาคม 2011

10 ตค.11

ประมวลภาพฉลอง 25 ปี วัดแม่พระฟาติมา บางวัว 60 ปี กลุ่มคริสตชน บางวัว

10 ตค.11

ประมวลภาพฉลองอารามคาร์แมล นักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู (อาวีลา) สามพราน

10 ตค.11

ฉลอง 25 ปี วัดแม่พระฟาติมา บางวัว 60 ปี ชุมชนความเชื่อกลุ่มคริสตชนบางวัว

10 ตค.11

รายงานระดับน้ำวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันที่ 8 ตุลาคม 2011

5 ตค.11

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอร่วมแสดงไว้อาลัยกับการจากไปของ ร็อค เฉลิม เส็งเจริญ บิดาของคุณพ่อสมพร เส็งเจริญ พิธีสวดและพิธีปลงศพ

5 ตค.11

E-books เอกสารแห่งสภาสังคายนา  วาติกัน ที่ 2 พระธรรมนูญ เรื่อง การเผยของพระเป็นเจ้าและ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ การแพร่ธรรมของฆราวาส    เล่ม ๒  

5 ตค.11

เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ชีวิตเป็นของใครกันแน่”

4 ตค.11

"คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ" เขต 2 วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

4 ตค.11

วิกฤติหนัก วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา เร่งเสิรมแนวกั้นน้ำทั้ง 4  ทิศ วันที่ 4 กันยายน 2011

4 ตค.11

เร่งทำแนวกั้นน้ำริมถนน ทางเข้าวัดและหมู่บ้าน ตลอดแนวถนนด้านหน้าวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันที่ 3 กันยายน 2011

4 ตค.11

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เสริมแนวกระสอบทราย วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2011

3 ตค.11

 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต เซอร์ อักเนสเซ วงษ์ยรรยง

3 ตค.11

เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

3 ตค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : ประกาศกอิสยาห์/ข้าพเจ้าอยากร้องเพลงถึงเพื่อนรักข้าพเจ้าเกี่ยวกับสวนองุ่นของเขา

3 ตค.11

 เดือน "คาทอลิกไทยไม่สิ้นเสียงสายประคำ"

3 ตค.11

ประมวลภาพสถานการณ์น้ำท่วม อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ที่ผ่านมา

3 ตค.11

น้ำท่วมหน้าศูนย์มิสซังเชียงใหม่ น้ำท่วมโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

3 ตค.11

3 ปี ในคำภาวนา พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงพระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย

3 ตค.11

ฉลองวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

3 ตค.11

ฉลองอารามคาร์แมล กรุงเทพฯ ภาคค่ำ

3 ตค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 2 ตุลาคม 54

3 ตค.11

ยาพิษเคลือบน้ำตาล

3 ตค.11

ประมวลภาพฉลองอารามคาร์แมล กรุงเทพ(รอบค่ำ)

3 ตค.11

ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระลูกประคำกาลหว่าร์

3 ตค.11

คาทอลิกไทยพร้อมเพียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ เขต 3

3 ตค.11

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เสด็จเยือนประเทศเยอรมันนี

3 ตค.11

ประมวลภาพคาทอลิกไทยพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ เขต3

เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2011

30 กย..11

กลุ่มคูร์ซิลโล่จากอาสนวิหารแม่พระฯ จันทบุรี มาแสวงบุญ วันศูกร์ที่ 30 กันยายน 2011

30 กย..11

ทำแนวกระสอบทรายให้สูงขึ้น ป้องกันน้ำเข้าหมู่บ้าน วันพฤหัสบดีที่ 29 กันายน 2011

30 กย..11

ฉลองนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อารามคาร์แมลกรุงเทพฯ (ภาคเช้า)

28 กย.11

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ชีวิตเป็นของใครกันแน่" วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2011  ทางเว็บไซต์ www.catholic.or.th ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.

28 กย.11

ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกจัดเสวนาโกงบ้างไม่เป็นไร..แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้หรือ

28 กย.11

ประกาศผลการประกวดการประพันธ์เพลงในพิธีกรรม 2011

28 กย.11

 รายการแสงธรรม : คุณพ่อมัทธิว ริชชี่ ตอน 1 - ออกอากาศ 25 ก.ย.54

28 กย.11

เสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ของคริสตชน

28 กย.11

ประมวลภาพชมรมนักธุรกิจคาทอลิกจัดงานงานเสวนา "โกงบ้างไม่เป็นไร แล้วประเทศไทยจะอยู่ได้หรือ"และประชุมใหญ่สามัญประจำปี2011

28 กย.11

ฝ่ายการศึกษาโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จัดทำ แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการจัดทำงบประมาณปีการศึกษา 2555

28 กย.11

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา จัดเรียงกระสอบทรายใหม่ รับมืออิทธิพลของพายุไห่ถาง

27 กย.11

พระอัครสังฆราชโจวานนี ดานีเอลโล เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย มาดูสถานการณ์น้ำท่วมที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2011

27 กย.11

ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าร่วมบันทึกภาพในมิวสิควีดีโอเพื่อหารายได้ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27 กย.11

ประมวลภาพสมณฑูตมาเยี่ยมและดูสถานการณ์น้ำท่วม วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

27 กย.11

ประมวลภาพพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อภิบาลสัตบุรุษวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

26 กย.11

 แถลงข่าวโครงการประกวดภาพยนต์สั้น 2554/2011

26 กย.11

 เยาวชนไทยไปเยาวชนโลกสเปน/คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ และเยาวชน ตอนที่2

26 กย.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสือประกาศกเอเสเคียล/วิธีการของเราไม่ยุติธรรมหรือวิธีการของท่านไม่ยุติธรรม

26 กย.11

แบ่งปันประสบการณ์การไปแสวงบุญที่ Madird  ประเทศสเปน

23 กย.11

สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พิสูจน์ว่าเป็น “อัศจรรย์” ต้องทำอย่างไร?

23 กย.11

วิถีชุมชนวัด... ในความหลากหลายที่เป็นหนึ่ง

23 กย.11

สามเณรเล็กนักบุญยอแซฟ ร่วมฉลองศาสนนามอัครเทวดามีคาแอลแด่ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

22 กย.11

ฉลองแม่พระไถ่ทาส วัดคอนเซ็ปชัญ

22 กย.11

ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกฉลองศาสนนามพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูู

22 กย.11

การแต่งกายของสงฆ์ โดยพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์

21 กย.11

สมณสภาอภิบาลผู้อพยพย้ายถิ่น และผู้เดินทาง สารวันท่องเที่ยวโลก ปี ค.ศ. 2011 (27 กันยายน)เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ Eng

21 กย.11

สายประคำธรรมทูต

21 กย.11

สาส์นวันแพร่ธรรมสากลของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554/2011

20 กย.11

ศึกษาดูงานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

20 กย.11

สานสัมพันธ์  ศาสนสัมพันธ์กรุงเทพฯ - โคราช

20 กย.11

ประชุมงานธรรมทูตระดับสภาพระสังฆราชและสังฆมณฑลฯ

20 กย.11

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมาแบ่งปันประสบการณ์คุณหาญชัย รักษ์บุญยวง

20 กย.11

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของคุณพ่อสุนัย สุขชัย ที่ได้สูญเสียเซซีลีอา เตือย สุขชัย มารดาของภราดาสุรสิทธิ์ และ คุณพ่อสุนัย สุขชัย  พิธีสวดศพ และพิธีปลงศพ วัดนักบุญฟรังซิสเซเีวียร์ สามเสน

20 กย.11

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

20 กย.11

ประมวลภาพเยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาเอล ปากน้ำ

20 กย.11

 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโปรตุเกส จุดเริ่มต้นศาสนาคริสต์ในเมืองไทย และวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

20 กย.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 18 กันยายน 2554

20 กย.11

 ชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ที่เมืองอันโคน่า

20 กย.11

 พระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของผู้ที่ดำรงตนอยู่ในหนทางของพระองค์

20 กย.11

 วันฉลองแม่พระบรรทมที่กรุงเยรูซาเล็ม

20 กย.11

Download บทเพลงของนักบุญยอแซฟ St.Joseph’s Songs

19 กย.11

เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

19 กย.11

สามเณรเล็ก ร่วมฉลองวัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

19 กย.11

สามเณรเล็ก นักบุญยอแซฟ จัดกิจกรรม แนะนำกระแสเรียก วัดนักบุญธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง

19 กย.11

ฉลองวัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก

19 กย.11

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานประจำปี 2555

19 กย.11

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการของโรงเรียนนักบุญเปโตร

19 กย.11

ซีเกมส์เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

19 กย.11

สารอัครสังฆมณฑลเดือนกันยายน “ชุมนุมเยาวชนโลก” 

16 กย.11

 ห้องรับแขกฯ  ตอน พระศาสนจักรในประเทศ  East Timor คุยกับคุณพ่อ Filomeno

16 กย.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่    อาทิตย์ที่  18 กันยายน  2554

16 กย.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554

16 กย.11

ประมวลภาพสถานการณ์วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ วันที่ 15 กันยายน 2554

15 กย.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2011 อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
ปี A

15 กย.11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2011 อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา ปี A

15 กย.11

นานาสาระเรื่อง แม่พระมหาทุกข์ (15 กันยายน)

15 กย.11

พระสมณทูตมอบสาส์นโอกาสสิ้นสุดเดือนรอมฎอนแก่จุฬาราชมนตรี

15 กย.11

ประกาศกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกไทย โดยหน่วยงานโคเออร์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย

15 กย.11

ประมวลภาพฉลองวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน

14 กย.11

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ ครั้งที่ 2/2011

14 กย.11

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเยี่ยมเยียนและอภิบาลสัตบุรุษวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

14 กย.11

 รายการแสงธรรม : บ้านธารหทัย - ออกอากาศ 11 ก.ย. 2554

14 กย.11

 รายการแสงธรรม : โครงการสัมผัสชีวิตพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ - ออกอากาศ 28 ส.ค.54

14 กย.11

 ตามเรามา : 90ปี คณะพลมารีย์ ออกอากาศ : วันที่ 11 กันยายน 2554/2011

14 กย.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสือบุตรสิรา/ความเครียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งหน้ารังเกียจ

14 กย.11

 การฝึกจิตภาวนา/คุณพ่อประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ

14 กย.11

ฉลองวัดซางตาครู้ส

14 กย.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 9 กันยายน 54

14 กย.11

เทิดเกียรติและแห่พระธาตบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด  กฤษบำรุงประจำเดือน กันยายน  2554

14 กย.11

ประมวลภาพสถานการณ์วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ วันที่ 15 กันยายน 2554

14 กย.11

สถานการณ์ระ?ดับน้ำที่สั?กการสถานนั?กบุญเปโตรและ?นักบุญเปาโล หมู่บ้านโป?รตุเกส 14 กันยายน 2011

14 กย.11

วัดนักบุญมีคาแอล (วัดน้อยอ่างทอง ) ขอเลื่อนการฉลองวัดจากวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

14 กย.11

ประกาศด่วน ไม่งดการสัมมนา  เรื่อง  การพัฒนาครู และบุคลากรโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต6 หัวข้อ “เอกลักษณ์ของครูโรงเรียนคาทอลิก เขต 6”

14 กย.11

ประกาศด่วน เรื่องน้ำท่วมโรงเรียนไตรราชวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ขอเลื่อนการเรียนการสอนออกไปก่อน

14 กย.11

น้ำท่วมวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก

14 กย.11

รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ บริเวณหน้าวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

14 กย.11

ประมวลภาพวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

13 กย. 11

ประกาศด่วน เรื่องน้ำท่วมโรงเรียนไตรราชวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ขอเลื่อนการเรียนการสอนออกไปก่อน

13 กย. 11

วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

13 กย. 11

วัดนักบุญมีคาแอล (วัดน้อยอ่างทอง ) ขอเลื่อนการฉลองวัดจากวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

13 กย. 11

ประมวลภาพเก่าในอดีต วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

13 กย. 11

งานชุมนุมกองหน้าร่าเริง เขต 6 วันอังคารที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2011

13 กย. 11

 ดนตรีศักดิ์สิทธิ์ช่วยยกจิตใจเราให้เข้าสู่การรำพึงภาวนา

13 กย. 11

 ศิลปะเป็นหนทางนำเราไปสู่อนันตภาพที่ไร้ขอบเขต

13 กย. 11

 จงตักเตือนพี่น้องด้วยความรักและทำด้วยจิตใจที่สุภาพซื่อตรง

13 กย. 11

หมู่บ้านโปรตุเกส วิกฤต น้ำเจ้าพระยา ทะลักท่วม  วันจันทร์ที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2011 ที่ผ่านมา

12 กย. 11

โครงการเข้าเงียบสัตบุรุษ วัดนักบุญเปโตร  รุ่นที่ 3

12 กย. 11

งานสัมมนาวิทยากรครูคาทอลิกเป็นผู้นำยุวธรรมทูต

12 กย. 11

พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

12 กย. 11

ประมวลภาพงานสัมมนาวิทยากรครูคาทอลิกเป็นผู้นำยุวธรรมทูต

9 กย.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2011 อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปี A

9 กย.11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2011 อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ปี A

9 กย.11

เมืองอะวิญองที่ประทับแห่งทีสองของพระสันตะปาปา

9 กย.11

การค้นพบไม้กางเขน

9 กย.11

ไม้กางเขน

8 กย.11

ผู้อำนวยการ PMS จากประเทศติมอร์-เลสเตเข้าเยี่ยมชมงานของฝ่ายงานธรรมทูตฯ

8 กย.11

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี  โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

8 กย.11

สาร จากคุณพ่ออายุวัฒน์ โสนน้อย ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

8 กย.11

ห้องรับแขกฯ  ตอน กิจกรรมเดือน ก.ย. กับฤาษีเล่นกีต้าร์ Johe Micheal Talbot

8 กย.11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554

7 กย.11

ฉลองวัดมารีย์สมภพ วันเสาร์ที่ 10 ก.ย. 2011 “ไม่เลื่อน” และ “ไม่งด”  

7 กย.11

8 กันยายน ฉลองแม่พระบังเกิด

7 กย.11

ประวัติพระนางมารีอา

7 กย.11

 "มองซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์" เยี่ยมวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

7 กย.11

ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้นำวิถีชุมชนวัด

7 กย.11

โครงการพัฒนาผู้นำแผนกวิถีชุมชนวัด

6 กย.11

เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.1 –ม.2 ประจำเดือน กันยายน

6 กย.11

เขตการปกครอง 6  แสวงบุญ วัดนักบุญอันนาท่าจีน วันเสาร์ที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2011

6 กย.11

สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ถวายพวงมาลา - สักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ

6 กย.11

ศักราชใหม่ของการสอนคำสอน

6 กย.11

ได้โปรดเทอญ

5 กย.11

ศาสนสัมพันธ์เขต 1 เข้าเยี่ยมเยียนศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ รัสเซีย

5 กย.11

ฉลองวัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล

5 กย.11

เยี่ยมอภิบาลสัตบุรุษวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก

5 กย.11

 คุณนิพนธ์ มณีกิจ กับประสบการณ์ชีวิตที่ทิ้งพระ 8 ปีพบกับความสว่างที่พระให้ผ่านทางคำภาวนา

5 กย.11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญบาร์โธโลมิว ดอนตาล  

5 กย.11

 รายการพระเจ้าสถิตกับเรา วันที่ 4 กันยายน 2011

5 กย.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ เสียงของพระเจ้าตรัสผ่านประกาศก

3 กย.11

คูเรียเขต 5 ก่อตั้งเปรสิเดียมใหม่

3 กย.11

ฉลองครบรอบ 54 ปี วันสถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯอย่างเป็นทางการ วันที่ 25 สิงหาคม 2011

3 กย.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2011 อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปี A

3 กย.11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2011 อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปี A

2 กย.11

การอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

2 กย.11

โครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2 กย.11

ประมวลภาพอบรมอัตตาลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ณ โรงเรียนเซนต์ ราฟาแอล

2 กย.11

ประมวลภาพโครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ ครั้งที่6 ณ บ้านผู้หว่าน

1 กย.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่    อาทิตย์ที่  4 กันยายน 2554

1 กย.11

 ห้องรับแขกฯ  ตอน สรุปผลการสัมนาสภาการศึกาษา

1 กย.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่ 4 กันยายน  2554

1 กย.11

 พระวาจาวันอาทิตย์ ปี A กันยายน  2554

1 กย.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 28 สิงหาคม 54

1 กย.11

การฉลอง " แม่พระบังเกิด

1 กย.11

รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 28 สิงหาคม 54

 

 

เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2011

 

 

31 สค.11

อบรมเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ยงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

31 สค.11

คำสอนวันอาทิตย์...ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

31 สค.11

สามเณรเล็กยอแซฟเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำเดือน สิงหาคม

31 สค.11

โครงการเข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก  ประจำเดือนสิงหาคม

31 สค.11

กิจกรรม การตรวจและประเมินผล ขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือ

31 สค.11

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

31 สค.11

ประมวลภาพการตรวจประเมินผลขั้นที่5 เพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือ ณ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี

31 สค.11

สรุปรายงานชุมนุมเยาวชนโลก World Youth Day Madrid 2011 ครั้งที่ 26  บรรยายภาษาไทยโดย เจ้าหน้าที่จากวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม ลำปาง

31 สค.11

องค์ประกอบสร้างชีวิตจิตครูคำสอน

30 สค.11

 พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

30 สค.11

 พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนให้บรรดาสามเณรพร้อมจะดำเนินเยี่ยงนักบุญ

30 สค.11

 งานชุมนุมเยาวชนโลกในค่ำคืนของการตื่นเฝ้า

29 สค.11

โครงการสัมมนาการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจิตภาวนาแบบคริสต์

29 สค.11

สัมมนาชีวิตโสด รุ่นที่ 5 สุขแบบ... โสด (ไม่สนิท)

29 สค.11

ประชุมคณะอธิการและซิสเตอร์ เขต 6

29 สค.11

 กางเขนนั้นสื่อถึงความรัก ความเป็นหนึ่งเดียว และการแบ่งปัน

29 สค.11

 ชีวิตของผู้พิการทำให้จิตใจของเราบรรลุถึงความอ่อนโยน

29 สค.11

 ความเชื่อคือของประทานจากพระเจ้า

27 สค.11

ประมวลภาพฉลองวัดเซนต์หลุยส์ สาทร วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011

27 สค.11

ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ สาทร

27 สค.11

29 สิงหาคม ระลึกถึงนักบุญ ยอห์น บัปติสตา ถูกตัดศีรษะ

26 สค.11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ปี A

26 สค.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ปี A

26 สค.11

นานาสาระ เรื่อง นักบุญเปโตร ผู้ไม่เคยคิดที่จะไม่ติดตามพระอาจารย์เจ้า แม้ว่าในบางครั้งอาจจะเกิดการสะดุดหกล้มบ้าง

26 สค.11

รวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล

26 สค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่    28 สิงหาคม  2554

23 สค.11

ฉลองวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

23 สค.11

ประมวลภาพฉลองวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ 

23 สค.11

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเยี่ยมเด็กบ้านหทัยการุณย์

23 สค.11

ประมวลภาพพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมเด็กบ้านหทัยการุณย

22 สค.11

เยี่ยมเยียนและอภิบาลสัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124

22 สค.11

เข้าเงียบสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร  รุ่นที่ 2

22 สค.11

ตารางมิสซา อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี

22 สค.11

 แบบอย่างพระนางมารีย์ผู้วางใจในพระเจ้า

20 สค.11

 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงพบปะผู้แสวงบุญ

20 สค.11

 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ร่วมงานเยาวชนโลก กรุงมาดริด ประเทศสเปน

20 สค.11

 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ตรัสถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลกงานชุมชนุมเยาวชนโลก

20 สค.11

ตอบปัญหาชิงรางวัลกับคณะพระหฤทัยโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะ54ปี(25ส.ค.2011)

20 สค.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม2011 อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ปีA

20 สค.11

ข้อคิดประจำวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2011 อาทิตย์ที่21เทศกาลธรรมดา ปีA

19 สค.11

นานาสาระเรื่อง “2สิงหาคมวันรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์”

19 สค.11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554

19 สค.11

ห้องรับแขกฯ ตอนก้าวต่อไปของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยในยุคดิจิตอล

19 สค.11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียงคุณพ่อพงศ์เทพ อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554

18 สค.11

เยี่ยมเยียนอภิบาลสัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด กิจกรรมแม่-ลูก  

17 สค.11

อบรมการเล่นอิเล็กโทนบทเพลงในพิธีกรรม  

17 สค.11

คอนเสิร์ต  Spiritual Touch on ELECTONE

17 สค.11

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ดินแดง

16 สค.11

พิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์

16 สค.11

สามเณรเล็กยอแซฟร่วมสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

16 สค.11

เยี่ยมเยียนอภิบาลสัตบุรุษวัดนักบุญยวงบัปติสตา์ กิจกรรมแม่-ลูก  

16 สค.11

ฉลองวัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง

16 สค.11

ฉลองวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

10 สค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 7 สิงหาคม 54

9 สค.11

ครอบครัวกับพระคัมภีร์

9 สค.11

อ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว    เพื่อสันติสุขของตนเอง ครอบครัว

9 สค.11

 ตามเรามา : พี่เลี้ยงผู้เตรียมเป็นคริสตชน

9 สค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : วันสื่อมวลชนสากล-จงออกไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักต์พระผู้เป็นเจ้า

9 สค.11

 นานาสาระ : แบ่งปันประสบการณ์-คุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ

8 สค.11

ฉลองวัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม

8 สค.11

 บทเพลงอาภรณ์แห่งความเที่ยงธรรม

8 สค.11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 ชุดที่ 2

8 สค.11

ประมวลภาพสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์วิถีชุมชนวัด BEC รุ่นที่ 3 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2011

8 สค.11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

8 สค.11

โครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ วิถีชุมชนวัด รุ่น 3

8 สค.11

ดาวน์โหลด พิธีอาศิรวาท - วจนพิธีกรรม ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ( แบบที่ 1 ) ( แบบที่ 2

5 สค.11

โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน เขต 5 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554

5 สค.11

ขอเชิญร่วมพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม พิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 วิทยาลัยแสงธรรม อาคารมารดาพระผู้ไถ่ 

5 สค.11

 ตามเรามา : คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฎิสนธินิรมล(ซิสเตอร์แม่ปอน)

5 สค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : ท่านทั้งหลายที่กระหายจงมาดื่มน้ำ

5 สค.11

 นานาสาระ : แบ่งปันประสบการณ์-คุณไชยวัฒน์ ตระการรัตน์สันติ

5 สค.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2011 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

5 สค.11

ข้อคิดสอนใจประจำอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2011 อาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

5 สค.11

ประชุมวิสามัญชมรมนักธุรกิจคาทอลิก ครั้งที่ 1 / 2011

5 สค.11

โครงการธรรมสัญจร "ศึกษา เรียนรู้ สัมผัส วิถีชีวิตแบบคริสตชน"

5 สค.11

ผู้ศรัทธาต่อจิตตารมณ์พระหฤทัยฯ แสวงบุญ ณ วัดพระหฤทัย ขลุง จันทบุรี

4 สค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

4 สค.11

 ห้องรับแขกฯ ตอน สำนักงานคำสอนระดับชาติ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส

4 สค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียงคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม อาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

4 สค.11

 พระวาจาวันอาทิตย์ ปี A สิงหาคม 2554

4 สค.11

ประวัติสังฆานุกร ผู้ิช่วยพิธีกรรม และ ผู้อ่านพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3 สค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 31 กรกฎาคม 54

3 สค.11

 รายการแสงธรรม : ค่าย ย.1 บทบาทเยาวชนต่อครอบครัว - ออกอากาศ 31 ก.ค. 54

3 สค.11

เจตนาอธิษฐานของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  สำหรับ ค.ศ. 2012

2 สค. 11

พระอัครสังฆราช เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เยี่ยมเยียนและอภิบาลสัตบุรุษวัดราชินีแห่งสันติสุข

1 สค. 11

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟทำพิธีเปิดและเสกห้องจิตตภาวนานักบุญยอแซฟ (ห้องมิสซากลุ่ม )

1 สค. 11

ประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 5

1 สค. 11

โครงการเข้าเงียบสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

1 สค. 11

โครงการเข้าเงียบนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.5 - ป.6 ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

1 สค. 11

ฉลองรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง นครพนม

1 สค. 11

ประมวลภาพฝ่ายธรรมทูตสัญจร จัดกิจกรรมร่วมกับ องค์กรคาทอลิกในงานชุมนุมองค์กรคาทอลิก และร่วมฉลองวัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล

1 สค. 11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ชุดที่ 2

1 สค. 11

ฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน

1 สค. 11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ชุดที่ 1

1 สค. 11

ฉลองวัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล

1 สค. 11

ฝ่ายธรรมทูตสัญจร จัดกิจกรรมร่วมกับ องค์กรคาทอลิกในงานชุมนุมองค์กรคาทอลิก และร่วมฉลองวัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล

1 สค. 11

คณะกรรมการสภาอภิบาล วัดพระตรีเอกภาพ ร่วมแสดงความยินดีแด่ คุณพ่อไพริน เกิดสมุทร เจ้าอาวาส ในโอกาสฉลองครบรอบ31 ปี ชีวิตสงฆ์

 

 

เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2011

29 สค. 11

ฟื้นฟูจิตใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ฯ ครั้งที่ 4

29 กค. 11

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน และแผนกบริการฉลองศาสนนามนักบุญอิกญาซีโอแด่คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง

29 กค. 11

พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเยี่ยมและอภิบาลสัตบุรุษวัดมารีย์สมภพ

29 กค. 11

ประกาศสภาพระสังฆราชฯ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์  ให้วัดคาทอลิกทั่วประเทศ ประกอบวจนพิธีกรรม ถวายเป็นพระกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ เป็นเวลา 3 วัน และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นเวลา 100 วัน

29 กค. 11

 ภารกิจแห่งรัก อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม  2554

29 กค. 11

 ห้องรับแขกตอนคุยกับคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ในเรื่องราวของศาสนสัมพันธ์

29 กค. 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554

29 กค. 11

 คุยกันเจ็ดวันหน 24 กรกฎาคม 2554

28 กค. 11

คำสอนผู้ใหญ่วันอาทิตย์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

28 กค. 11

อบรมเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต

28 กค. 11

ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนร.คาทอลิกโรงเรียนนักบุญเปโตรและอันนาลัย

28 กค. 11

ประมวลภาพโครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

28 กค. 11

ประมวลภาพการอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ณ บ้านผู้หว่าน

28 กค. 11

ประมวลภาพการอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา

27 กค. 11

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

27 กค. 11

สามเณรเล็กยอแซฟร่วมฉลองศาสนนามนักบุญอันนาแด่คุณแม่อธิการประเทือง ตรีมรรคา

27 กค. 11

ตัวแทนสามเณรเล็กยอแซฟค้นหากระแสเรียก โอกาสเข้าเงียบประจำเดือนของนักเรียน ณ สักการะสถาน บุญราศีคุณพ่อนิโคลาสฯ

27 กค. 11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 24 กรกฏาคม 54

27 กค. 11

คาราโอเกะ เพลงสายสัมผัส จัดทำโดยแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

27 กค. 11

คาราโอเกะเพลง พระเจ้าทรงเลี้ยงดู 

27 กค. 11

ยอมสละทุกสิ่งเพื่อพระอาณาจักรสวรรค์

27 กค. 11

วันฉลองบังคับในพระศาสนจักรคาทอลิก

27 กค. 11

พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา

26 กค. 11

แผนอภิบาล5ปีสู่การปฏิบัติขององค์กรฆราวาส

26 กค. 11

ประวัติกลุ่มคริสตชน วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล

26 กค. 11

โครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

26 กค. 11

การอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

26 กค. 11

ประมวลภาพการประชุมแผนอภิบาล5ปีสู่การปฎิบัติขององค์กรฆราวาส ณ อัสสัมชัญศึกษา

25 กค. 11

ฉลองศาสนนามพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำเดือนสิงหาคม

25 กค. 11

ประมวลภาพ ภาพเก่า-เล่าอดีต วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

25 กค. 11

 ตามเรามา : สัมมนาพระสงฆ์ทั่วประเทศครั้งที่28-BEC

25 กค. 11

เปิดโลกพระคัมภีร์ : พระเจ้าตรัสกับกษัตริย์ซาโลมอน-จงขอสิ่งที่อยากให้เราประทานแก่ท่าน

25 กค. 11

 นานาสาระ : คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า การอบรมการแต่งงานแบบคาทอลิก 2

21 กค. 11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 อาทิตย์ทีึ่17เทศกาลธรรมดา

21 กค. 11

ข้อคิดสอนใจประจำอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 อาทิตย์ที่17 เทศกาลธรรมดา

21 กค. 11

เปิดโลกคำสอนเรื่อง “ทำไมจึงผสมน้ำลงในเหล้าองุ่น???”

21 กค. 11

 นานาสาระ : กฏหมายแต่งงานในพระศาสนจักรคาทอลิก-คุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า

21 กค. 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสือปรีชาญาณ-นอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เอาพระทัยใส่ทุกสิ่ง

21 กค. 11

 ตามเรามา : กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน RCIA

21 กค. 11

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

20 กค. 11

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นที่ 132

20 กค. 11

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟเปิดและเสกห้องคอมพิวเตอร์ใหม่

20 กค. 11

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมาและแบ่งปันประสบการณ์โดยซ.ยูเฟรเซีย

20 กค. 11

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์โดยซิสเตอร์ยูเฟรเซียและเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

20 กค. 11

 รายการแสงธรรม : การ์ดเกม - ออกอากาศ 17 ก.ค. 54

20 กค. 11

 รายการแสงธรรม : คณะสมาชิกวินเซน เดอ ปอล - ออกอากาศ 3 ก.ค. 54

19 กค. 11

ประมวลภาพพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ รุ่น 11 วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2554

19 กค. 11

โครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ รุ่นที่ 11

19 กค. 11

พิธีมิสซาปิดการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 และร่วมฉลองสังฆภาพ 50 ปี และ 25 ปีแห่งชีวิตสงฆ

18 กค. 11

สรุปผลสัมมนาพระสงฆ์ ครั้งที่ 28

18 กค. 11

สัมมนาพระสงฆ์ วันที่ 15 กรกฎาคม วันที่ห้าของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

18 กค. 11

สรุปสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่ 28 วันที่สี่ ช่วงที่ 2 โดย คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

18 กค. 11

สรุปสัมมนาพระสงฆ์ครั้งที่ 28 วันที่สี่ ช่วงที่ 1 โดย คุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

18 กค. 11

สัมมนาพระสงฆ์ วันที่ 14 กรกฎาคม วันที่สี่ของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

18 กค. 11

ประมวลภาพวันที่ห้าของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554

13 กค. 11

ประมวลภาพวันที่สี่ของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28 วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2554

13 กค. 11

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เสด็จเยี่ยมนิทรรศกาลสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

13 กค. 11

 สภาพแห่งความอดอยาก เป็นผลมาจากการเห็นแก่ตัวของมนุษย์

13 กค. 11

พิธีมิสซาปิดการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่28

13 กค. 11

วันที่ห้าของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

13 กค. 11

วันที่สี่ของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

13 กค. 11

วันที่สามของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

12 กค. 11

สามเณรเล็กร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและร่วมแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่

12 กค. 11

วันที่สองของการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

11 กค. 11

สัมมนาพระสงฆ์ประจำปีครั้งที่ 28

10 กค. 11

สามเณรเล็กเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำเดือน กรกฎาคม ณ สักการสถาน บุญราศีคุณพ่อ นิโคลาส บุญเกิด กิจบำรุง

9 กค. 11

ฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการสภาภิบาล เขต 5

9 กค. 11

คณะนักขับร้อง Novo Concertante Manila จากฟิลิปปินส์ กับดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย

9 กค. 11

สามเณรเล็กยอแซฟร่วมฉลองวัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

9 กค. 11

โครงการอบรมผู้นำนันทนาการ

8 กค. 11

โครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

8 กค. 11

พระวาจาบันดาลความสุข

7 กค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554

7 กค.11

 ห้องรับแขกฯ ตอน การศึกษาคาทอลิกกับสังคมไทย

7 กค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียงคุณพ่อพงศ์เทพ อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554

7 กค.11

 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของ คุณสุกาญจน์ บุณยไวโรจน์ และ คุณแสงปัญญา บุณยไวโรจน์ นักเรียนคำสอนวัดเซนต์จอห์น

7 กค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : ถ้อยคำประกาศกเศเครียาห์-ธิดาแห่งสิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่ง

7 กค.11

 ตามเรามา : พระคัมภีร์ไปรษณีย์

7 กค.11

 คำสอนน่ารู้ สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าสู่คริสตศาสนาคาทอลิก

7 กค.11

 พิธีล้างบาป สำหรับผู้เตรียมตัวเข้าสู่คริสตศาสนา คาทอลิก

7 กค.11

ประมวลภาพฉลองวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน ชุดที่ 2

7 กค.11

ภาพจิตรกรรมในคริสตศิลป์

7 กค.11

พระชีวประวัติพระเยซูเจ้า ของพระสังฆราชลาโน

6 กค.11

คณะนักขับร้อง Novo Concertante Manila จากฟิลิปปินส์ กับดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย

6 กค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 3 กรกฏาคม 54

6 กค.11

 สัมพันธไมตรีของมนุษยที่มีคุณภาพวัดกันที่ความซื่อสัตย์มั่นคง

6 กค.11

 ศีลมหาสนิทคือยารักษากระแสแห่งปัจเจกนิยม

5 กค.11

โครงการพัฒนาผู้นำ แผนกวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

5 กค.11

ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้นำแผนกวิถีชุมชนวัด

5 กค.11

คณะกรรมการบริหารแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค.) จัดประชุมสามัญครั้งที่ 4/54 และมิสซาระลึกถึงคุณพ่อยอแซฟ ไพโรจน์ หอมจินดา

5 กค.11

ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก ได้จัดงาน CBEG Biz Networking ครั้งที่ 2/2011

5 กค.11

สายจำพวกแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล  

5 กค.11

คณะฆราวาสคาร์เมไลท์ ชั้น 3

5 กค.11

วัตถุที่ใช้ในศาสนพิธี ( Religious Objects )

5 กค.11

บทราพึงของลูกของพระองค์วัย 15 ปี

4 กค.11

 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของ คุณวิไลลักษณ์ ยอดแก้ว นักเรียนคำสอนวัดเซนต์จอห์น2

4 กค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า-จงระลึกถึงพระเป็นเจ้าที่ได้ทรงนำผ่านทางทุรกันดาล 40 ปี

4 กค.11

 ตามเรามา : พิธีบวชพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4 กค.11

ฉลองวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

4 กค.11

พิธีบูชาขอบพระคุณ ฉลองครบรอบปีที่ 6 แห่งสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

4 กค.11

ประมวลภาพฉลองวัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน

 

 

เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2011

30 มิย.11

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ร่วมฉลองศาสนนามคุณพ่อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ และคุณพ่อเปโตรวัชศิลป์ กฤษเจริญ

30 มิย.11

เขต 2 ย้อนรอยประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

30 มิย.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2011 อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

30 มิย.11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2011 อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

30 มิย.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2011 สมโภชพระหฤทัยฯ

30 มิย.11

ข้อคิดสอนใจประจำวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2011 สมโภชพระหฤทัยฯ

29 มิย.11

ฉลองศาสนนามเปโตร คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ ประธานกลุ่มงานอำนวยการฝ่ายการศึกษาฯ

29 มิย.11

ประมวลภาพเขต 2ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

29 มิย.11

ฝ่ายงานอภิบาลและ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชนักบุญเปโตร และเปาโล  และฉลองศาสนามให้กับคุณพ่อในฝ่าย

29 มิย.11

อาสนวิหารอัสสัมชัญฉลองศาสนามเปโตรคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เจ้าอาวาส

29 มิย.11

เว็บไซต์ใหม่สำหรับสมณกระทรวงเพื่อคริสตฆราวาส

29 มิย.11

ร่างส่งเสริมชีวิตเพื่อเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

29 มิย.11

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูตร่วมฉลองศาสนนาม เปโตร คุณพ่อสานิจ คุณพ่อประยุทธ และคุณพ่อสุรสิทธิ์

28 มิย.11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญโธมัส

28 มิย.11

ประมวลภาพโครงการเสริมความรู้ด้านพระคัมภีร์ให้ครูคำสอนในระดับเขต

28 มิย.11

ฉลองวัดนักบุญโธมัส อัครสาวก

28 มิย.11

โครงการเสริมความรู้ด้านพระคัมภีร์ให้ครูคำสอนในระดับเขต

28 มิย.11

ฝ่ายการศึกษา ปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 54

28 มิย.11

ประมวลภาพสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

28 มิย.11

ฉลองศาสนาม นักบุญเปโตร และ เปาโล พระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

28 มิย.11

โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”

28 มิย.11

  ผู้ที่มีความเชื่อต้องตอบสนองด้วยความรักสุดหัวใจ

28 มิย.11

 วันสมโภชพระจิตเจ้า

28 มิย.11

 ค่ายกักกันกับสันติภาพของโลกในวันสมโภชพระจิตเจ้า

27 มิย. 11

คณะพระสงฆ์จากสังฆมณฑลจันทบุรีศึกษาการดำเนินวิถีชุมชนวัดของวัดนักบุญเปโตร

27 มิย. 11

รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 22 มิถุนายน 54

27 มิย. 11

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

27 มิย. 11

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

27 มิย. 11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

27 มิย. 11

ประมวลภาพสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า อาสนวิหารอัสสัมชัญ

27 มิย. 11

สมโภชพระวรกายและพระ โลหิตพระคริสตเจ้าวัดนักบุญเปโตร สามพราน

27 มิย. 11

สมโภชพระวรการและพระโลหิตพระคริสตเจ้าอาสนวิหารอัสสัมชัญ

27 มิย. 11

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ร่วมยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

27 มิย. 11

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้

27 มิย. 11

ประมวลภาพพิธีแห่ศีลมหาสนิท วัดพระกุมารเยซู กม.8

27 มิย. 11

ประมวลภาพแห่ศีลวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธาน

27 มิย. 11

ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

25 มิย. 11

ฉลองวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

25 มิย. 11

เปิดโลกคำสอนเรื่อง”วันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก” (29 มิถุนายน)

24 มิย. 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554

24 มิย. 11

 ห้องรับแขกตอน ดนตรี กวีศิลป์ ตอน บทเพลงคริสตชนที่เราไม่ควรพลาด

24 มิย. 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียงคุณพ่อพงศ์เทพ อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554

23 มิย. 11

เบื้องหลังรายการ ดนตรีกวีศิลป์

22 มิย. 11

ชุมนุมสมาชิกผู้เรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ ครั้งที่ 1

22 มิย. 11

ศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดพ้น

22 มิย. 11

คำศัพท์ที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก

22 มิย. 11

พระคริสตธรรมกับการเป็นผู้นำที่ดี

22 มิย. 11

เครื่องแต่งกายทางศาสนา

22 มิย. 11

ประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกที่กรุงโรม

22 มิย. 11

คำสอนสำหรับวันอาทิตย์ สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

22 มิย. 11

โครงการครอบครัวห่วงใยสังคม

22 มิย. 11

สามเณรเล็กยอแซฟสมโภชพระตรีเอกภาพ ณ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

22 มิย. 11

นักบุญยอห์น นักบุญผู้พิทักษ์ความถูกต้อง

21 มิย. 11

 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของ คุณวิไลลักษณ์ ยอดแก้ว นักเรียนคำสอนวัดเซนต์จอห์น

21 มิย. 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : สมโภชพระตรีเอกภาพ-พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากถึงกับประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียว

21 มิย. 11

 วันชุมนุมวันครอบครัวคาทอลิกแห่งชาติ

21 มิย. 11

 พระสันตะปาปาทรงโน้มน้าวใจของเยาวชนชาวโครเอเชีย ให้ถือตามคำสอนของพระเยซู

21 มิย. 11

 50 ปีโรงพยาบาลคามิลเลียน-การเดินรณรงค์เพื่อสุขภาพ

21 มิย. 11

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เสด็จเยือนประเทศโครเอเชีย

20 มิย. 11

ฉลองสักการสถานหมู่บ้านโปรตุเกสและสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

20 มิย. 11

ประมวลภาพฉลองสักการสถาน (หมู่บ้านโปรตุเกส)

20 มิย. 11

ประมวลภาพเสกสุสานสักการสถาน หมู่บ้านโปรตุเกส

20 มิย. 11

เสกสุสานสักการสถานหมู่บ้านโปรตุเกส

17 มิย.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011  สมโภชพระตรีเอกภาพ ปี A

17 มิย.11

ข้อคิดประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2011  สมโภชพระตรีเอกภาพ ปี A

17 มิย.11

 "พระตรีเอกภาพ" หนึ่งเดียวกันในความรัก

17 มิย.11

ประมวลภาพโครงการ "หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ"

17 มิย.11

ประมวลภาพการอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ที่ โรงเรียนมารดานฤมล

17 มิย.11

คำสอนสำหรับวันอาทิตย์ สมโภชพระตรีเอกภาพ

17 มิย.11

การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 5 ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ฮ่องกง วันที่ 2-12 กรกฎาคม 1996

17 มิย.11

โครงการอบรมให้ความรู้ครู เรื่อง “ศาสนสัมพันธ์”

17 มิย.11

โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”

17 มิย.11

การอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

16 มิย.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554

16 มิย.11

 ห้องรับแขกฯ ตอน เบื้องหลังบทเพลงคริสตชนในรายการดนตรีกวีศิลป์

16 มิย.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2554

16 มิย.11

อ่านพระคัมภีร์อย่างไร จึงจะ "เข้าใจ"

16 มิย.11

ประวัติความเป็นมาของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัย

15 มิย.11

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์โดยคุณอำนวยพร สิริวรนาถ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา และรับพรสงฆ์ใหม่

15 มิย.11

แบ่งปันประสบการณ์คุณอำนวยพร สิริวรนาถ เทิดเกียรติแม่พระฟาติมารับพรสงฆ์ใหม่

15 มิย.11

 ตามเรามา : ศูนย์คริสตศาสนธรรมCC มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษารุ่นที่24

15 มิย.11

 นานาสาระ : แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของ คุณวชิรวไล(โอ๋) นาควิโรจน์

15 มิย.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : สมโภชพระจิตเจ้า-พลังแห่งชีวิตที่พระเยซูทรงมอบให้แก่พระศาสนจักร

15 มิย.11

ประชุมผู้รับผิดชอบงานไอทีและสารสนเทศ เรื่อง การจัดทำโปรแกรมทะเบียนวัด

15 มิย.11

 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ให้สัมภาษณ์ ออกรายการแรงคิด(ต้นกล้า)TV หัวข้อศาสนากับเยาวชน

15 มิย.11

ชุมนุมคริสตชนใหม่ ปี 2011

15 มิย.11

คริสตชนใหม่จากอาสนวิหารอัสสัมชัญแสวงบุญที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา และหมู่บ้านโปรตุเกส

15 มิย.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 12 มิถุนายน 54

14 มิย .11

 VTRพิธีเข้ารับปัลลีอุม ของพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่กรุงโรม

14 มิย .11

ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1

14 มิย .11

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศผู้ช่วยผู้บริหาร ครูดีเด่น วันที่ 8 มิถุนายน 2554

14 มิย .11

ค่ายผู้นำพลศีล2011

13 มิย .11

ประมวลภาพสมโภชพระจิตและพิธีบวชพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

13 มิย .11

ค่านิยมพระวรสาร 12 ประการ : กุญแจแห่งความสุข

13 มิย .11

 คำสอนเกี่ยวกับประกาศกโมเสส

13 มิย .11

 ขอพระนางมารีย์เสนอวิงวอนพระเจ้าเพื่อพระศาสนจักรและโลกของเราด้วย

13 มิย .11

สมโภชพระจิตเจ้าพิธีบวชพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

13 มิย .11

เด็กหญิงคริสติน่า

13 มิย .11

สรรเสริญพระตรีเอกภาพ

13 มิย .11

สมโภชพระตรีเอกภาพ

11 มิย .11

สาส์นอภิบาล ของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เรื่องคริสตชนคาทอลิกสิทธิและหน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

11 มิย .11

สารคดี วันสถาปนาพระสันตะปาปา

11 มิย .11

องค์กรคริสตชนฆราวาสร่วมแบ่งปันพระวาจา ตามแนวทางวิถีชุมชนวัดกับคริสตชนวัดพระบิดาเจ้า

11 มิย .11

นานาสาระ “คำสอนพระศาสนจักรเรื่อง “พระจิตเจ้า”  

10 มิย .11

มองโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างผู้มีความเชื่อ

10 มิย .11

วิถีชุมชนวัด... เพื่อชีวิตคริสตชน และพันธกิจของชุมชนวัด

10 มิย .11

ประมวลภาพจิตอาสาศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น

10 มิย .11

ประมวลภาพสัมมนาครูกองหน้าฯ และพลศีล 2011

10 มิย .11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554

10 มิย .11

 ห้องรับแขกฯ ตอน children of the world อัลบั้มการกุศลเพื่อเด็ก

10 มิย .11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียงคุณพ่อพงศ์เทพ อาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554

9 มิย.11

สาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องสิทธิและหน้าที่ของคริสตชนกับการเลือกตั้ง

9 มิย.11

สาส์นอภิบาล ของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เรื่องคริสตชนคาทอลิกสิทธิและหน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

9 มิย.11

สิทธิและหน้าที่่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

9 มิย.11

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2011 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.catholic.or.th 

9 มิย.11

 อัญเชิญพระธาตุนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูสู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

9 มิย.11

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสนทนากับนักบินอวกาศ

8 มิย.11

 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของ คุณฉมามาศ รอดชมพู(น้องเจน)

8 มิย.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : สมโภชพระจิตเจ้า-พลังแห่งชีวิตที่พระเยซูทรงมอบให้แก่พระศาสนจักร

8 มิย.11

 พิธีปฎิญาณตนตลอดชีพและฉลอง 25ปี 50ปี ของคณะนักบวช

8 มิย.11

พิธีโปรดศีลกำลังให้กับชาวต่างประเทศ วัดพระจิตเจ้า

8 มิย.11

ประชุมชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย

8 มิย.11

สัมมนาครูกองหน้าฯ และพลศีล 2011

7 มิย.11

 รายการแสงธรรม : บ้านเด็กกำพร้า ลอเรนโซ - ออกอากาศ 5 มิ.ย. 54

7 มิย.11

สัมมนาการแต่งงานแบบต่างคนต่างถือ

7 มิย.11

สามเณรเล็กยอแซฟจัดพิธีอำลาและส่งบราเดอร์สู่บ้านเณรกลาง

7 มิย.11

สามเณรเล็กยอแซฟร่วมฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

6  มิย.11

โครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”

6  มิย.11

ฉลองวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

6  มิย.11

พระคุึณของพระจิต 7 ประการ

2 มิ.ย 11

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2011 ณ สามเณราลัย นักบุญญยอแซฟ จ.นครปฐม

2 มิ.ย 11

การแบ่งภาคของพระคัมภีร์

2 มิ.ย 11

การมีส่วนร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณของสัตบุรุษ

2 มิ.ย 11

ประชุมคณะกรรมการจิตตาภิบาล เขต 5

2 มิ.ย 11

การอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

2 มิ.ย 11

โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”

1 มิ.ย 11

โครงการลดละเลิกบุหรี่

1 มิ.ย 11

ประมวลภาพอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ฝ่ายการศึกษา ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1 มิ.ย 11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 29 พฤษภาคม 2554

1 มิ.ย 11

 พระธาตุกางเขนศักดิ์สิทธิ์

1 มิ.ย 11

 วันภาวนาเพื่อพระกระแสเรียก

 

 

เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2011

 

 

31 พค.11

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค 1   ภาค 2   ภาค 3   ภาค 4

31 พค.11

 พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์กรุงเทพฯ  

31 พค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : วันอาทิตย์ฉลองพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์-วันสิ่งแวดล้อมโลก

30 พค.11

 นานาสาระ : คุณลำดวน ชินมโนพันธ์ นายกสมาคมสตรีไทยคาทอลิก

30 พค.11

ทำไมผมถึงมาเป็นพระสงฆ์

30 พค.11

ร่วมฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ นครปฐม

27 พค.11

ขึ้นนั่งบัลลังก์เลย

27 พค.11

บทภาวนาเพื่อมวลชนวันอาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ปี A

27 พค.11

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกาปี A

26 พค.11

ประกาศสภาพระสังฆราช เรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

26 พค.11

ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑาและฉลอง 30 ปี ชีวิตสงฆ์ ซาเลเซียนและกรุงเทพฯ

26 พค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่    22 พฤษภาคม  2554

26 พค.11

 ห้องรับแขกฯ ตอน คณะพลมารีย์ในประเทศไทย

26 พค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่   22 พฤษภาคม 2554

26 พค.11

 รายการแสงธรรม : ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว - ออกอากาศ 22 พ.ค. 54

25 พค.11

ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงเทพกรีฑาและฉลอง 30 ปี ชีวิตสงฆ์ คณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทยและอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

25 พค.11

สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นที่ 131

25 พค.11

การภาวนาเพื่อคริสตชนในประเทศจีน เขียนโดยพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์

24 พค.11

รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 22 พฤษภาคม 2554

24 พค.11

ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์คุณพ่อ อิกญาซิโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวงวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่

24 พค.11

 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตคุณลำยอง เวฬุวรรณ และ คุณพิภัสสร พวงสิงห์

24 พค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : วันอาทิตย์สัปดาห์ที่5 เทศกาลปัสกา-ใจของท่านจงอย่าหวั่นไหวจงเชื่อในเราเชื่อในพระ

24 พค.11

 ตามเรามา : ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

23 พค 11

 วัดนักบุญเปโตรสักการสถานระลึกถึงพระเยซูผู้กลับคืนชีพ

23 พค 11

 มนุษย์ถูกสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า การภาวนาจึงขาดไม่ได้จากมนุษยชาติ

23 พค 11

ประมวลภาพฉลอง25ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง วัดเซนต์ร๊อค ท่าไข่

23 พค 11

สถิตินักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน 2011

23 พค 11

ถ้อยแถลง ASIPA

23 พค 11

หนังสือคำสอนเยาวชน YOUCAT

23 พค 11

เรื่องจริงที่แสนสนุกในพระคัมภีร์ (Fun Facts Found in the Bible)

23 พค 11

ถ้อยแถลงการประชุมเรื่องคำสอนครอบครัว แปลโดย พระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน์

23 พค 11

ประมวลภาประมวลภาพคอนเสิรต์เพลงประสานเสียง ฟิลิปปินส์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2554

21 พค.11

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

21 พค.11

ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระฟาติมา รอบเช้า-รอบค่ำ

21 พค.11

สามเณรเล็กแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟรับการอบรม “วิถีชุมชนวัด ( BEC.)”

21 พค.11

พิธีปฏิญาณตนและต้อนรับสามเณรใหมสามเณรเล็กแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

21 พค.11

ฟื้นฟูจิตใจ และพักผ่อนประจำปีสามเณรเล็กแห่งสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ณ บ้านมารีอา จ.จันทบุรี

21 พค.11

สามเณรเล็กร่วมฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

20 พค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2554

20 พค.11

สถิติสามเณร (ปัจจุบัน) ปีการศึกษา  2554/ 2011 บ้านเณรยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม

20พค.11

รายชื่อสามเณร ม.1-ม.6 และ มาสเตอร์เณรปปี 1 -2  บ้านเณรยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม

19 พค.11

ผู้เคลื่อนคือพระองค์

19 พค.11

ฉลอง25ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง, คุณพ่อศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ และคุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัศนา บ้านเณรยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม

18 พค.11

เก้าอี้ชีวิต

18 พค.11

เคารพตนเอง

18 พค.11

วิกฤตหรือโอกาส

18 พค.11

พระมะพร้าว

18 พค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา-นายชุมพาบาลที่ดี

18 พค.11

 แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของครอบครัว คุณสมนึก สามิภักดิ์ และ คุณสุพิชฌาย์ แสวงกิจ

18 พค.11

 ตามเรามา : พิธีเอฟฟาธา-การรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน

18 พค.11

ประมวลภาพฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง โดย คุณกุญชร

18 พค.11

วิถีชุมชนวัด… จิตตารมณ์แห่งความเป็นพี่เป็นน้องกัน

18 พค.11

รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 15 พฤษภาคม 2554

16 พค.11

ฉลองวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

16 พค.11

เทิดเกียรติบุญราศีคุณพ่อนิโลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ประจำเดือนพฤษภาคม

16 พค.11

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน และแผนกบริการ พร้อมใจฉลอง25ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง

13 พค.11

ฉลองศาสนนามพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำเดือนมิถุนายน

13 พค.11

สถิติสัตบุรุษ วัด โรงเรียน พรสะงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) สำรวจเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2010

13 พค.11

ความรักของพระเจ้าในใจฉัน

13 พค.11

ประมวลภาพ 70 ปี คุณพ่อชาร์ลส์ เอ็ดเวิร์ด โกแตนท์ C.SS.R และ 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย

13 พค.11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์

13 พค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่    15 พฤษภาคม  2554

13 พค.11

 ห้องรับแขกฯ ตอน กระบวนการแต่งตั้งนักบุญ

13 พค.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่   15 พฤษภาคม 2554

12 พค.11

ประมวลภาพมิสซาอำลาคุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะและคุณพ่อเอกชัยโสรัจจกิจ

12 พค.11

ประมวลภาพสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระปากลัด

12 พค.11

13 พฤษภาคม แม่พระแห่งฟาติมา

12 พค.11

แม่พระประจักษ์มาทำไม ??

12 พค.11

บทสรุปมิสซาสถาปนา “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” (8 พฤษภาคม 2011)

10 พค.11

แผนกวิถีชุมชนวัดขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้นำ และ โครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ วิถีชุมชนวัด

10 พค.11

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ฉบับเดือนพฤษภาคม “สัมภาษณ์พระสงฆ์ใหม่ ปี ค.ศ. 2011”

10 พค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 8 พฤษภาคม 2554

10 พค.11

 พิธีสถาปนาบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่2 ออกอากาศ: วันที่ 8 พฤษภาคม 2554/2011

10 พค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา-ภาพลักษ์ของพระเยซูเจ้าหลังกลับคืนพระชมน์ชีพ

10 พค.11

 นานาสาระ : บทภาวนาใหม่-คุณพ่ออันโตนีโอ วาลแช็กกี

10 พค.11

 พิธีรับศีลกำลังนักเรียนคำสอน เขต 3

10 พค.11

 การสร้างโลกมีจุดกำเนิดจากพระเจ้าองค์ความรัก พระองค์จะรักษาโลกให้รอด

10 พค.11

 กางเขนคือความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

10 พค.11

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงร้องขอสันติภาพด้วยการหยุดการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

9 พค.11

พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของ ซิสเตอร์ มาเรีย โรซา มิสติกา

9 พค.11

 รายการแสงธรรม : พระภารกิจของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 - ออกอากาศ 8 พ.ค. 54

9 พค.11

 รายการบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2011

9 พค.11

ประมวลภาพพิธีรับศีลกำลังนักเรียนคำสอน เขต 3

9 พค.11

โครงการพัฒนาผู้นำ 1 แผนกวิถีชุมชนวัด อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

9 พค.11

ประมวลภาพแผนกวิถีชุมชนวัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อบรมผู้นำ ครั้งที่ 1

9 พค.11

ประมวลภาพอบรมวิถีชุมชนวัด เขต 4 ศูนย์อบรมงานอภิบาลคามิลเลียน

9 พค.11

ประมวลภาพพิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของ ซิสเตอร์ มาเรีย โรซา มัสติกา คณะซิสเตอร์ กลาริส กาปูชิน สามพราน จ.นครปฐม

9 พค.11

ฉลองพระเมตตา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน

9 พค.11

ประวัติพระสงฆ์ใหม่ปี ค.ศ. 2011

6 พค.11

พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฏิญาณตนตลอดชีพ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

6 พค.11

ประมวลภาพ พัชรสมโภช สุวรรณสมโภช หิรัญสมโภช และปฏิญาณตนตลอดชีพ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

6 พค.11

ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตร-เกียรติบัตรแ่ก่นักศึกษาที่สำเร็จการอบรมคำสอนในภาคฤดูร้อนที่ซีซี รุ่นที่ 24

6 พค.11

ลูกวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยาร่วมใจส่งคุณพ่อธีระ กิจบำรุงเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น

6 พค.11

พิธีมิสซาอำลาคุณพ่อธีระ กิจบำรุง สมโภชปัสกาวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

6 พค.11

ปิดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนและล้างบาปเด็กวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

6 พค.11

รายการแสงธรรม : ค่ายยุวสิทธิมนุษยชน - ออกอากาศ 24 เม.ย. 54

4 พค.11

ประมวลภาพพิธีรับศีลกำลังนักเรียนคาทอลิกเขต1 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

4 พค.11

นักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนเขต 4 รับศีลกำลัง

4 พค.11

นักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนเขต 5 รับศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก

4 พค.11

มิสซาอำลาคุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะและคุณพ่อเอกชัยโสรัจจกิจเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่

3 พค.11

 ความศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตคริสตชนที่บรรลุถึงความสมบูรณ์

3 พค.11

 พระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ทรงเป็นผู้อุทิศตนเพื่อผู้อื่น

3 พค.11

 อัศจรรย์การกลับฟื้นคืนชีพของลาซารัส

3 พค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 1 พฤษภาคม 2554

3 พค.11

รับศีลกำลังเขต 1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3 พค.11

ฉลองวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค และฉลอง50ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส

3 พค.11

พิธีปฎิญาณตนตลอดชีพ หิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชของ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

3 พค.11

สวดสายประคำพระเมตตา

3 พค.11

เบื้องหลังการสถาปนา “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” (1 พฤษภาคม 2011)

3 พค.11

ประมวลภาพฉลองพระเมตตา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธาน

3 พค.11

ประมวลภาพพิธีปฎิญาณตนตลอดชีพ หิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ลาคุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย สังฆานุกร นัฎฐวี กังก๋ง

1 พค.11

 รับชมถ่ายทอดสดย้อนหลัง พิธีปฎิญาณตนตลอดชีพ หิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภชของคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

1 พค.11

พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์คณะภคินีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ 16 เมษายน 2011

1 พค.11

ประกาศหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2554 ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแขวงประเทศไทย

 

 

 เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2011

29 เม.ย 11

ประมวลภาพสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

29 เม.ย 11

สมโภชปัสกา วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

29 เม.ย 11

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีนมัสการกางเขน วัดนักบุญเปาโล บ้านนนา

29 เม.ย 11

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ พิธีระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท และพิธีล้างเท้าอัครสาวก วัดพระคริสตกษัตริย์

29 เม.ย 11

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ อาสนวิหารอัสสัมชัญอาสนวิหารอัสสัมชัญ

29 เม.ย 11

ประชุมผู้แทนองค์กรคริสตชนฆราวาส

29 เม.ย 11

อาทิตย์ใบลานอาสนวิหารอัสสัมชัญ

29 เม.ย 11

ฉลองศาสนนาม “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” วันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี

28 เม.ย 11

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีตื่นเฝ้าและสมโภชปัสกาวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

28 เม.ย 11

พิธีนมัสการกางเขนวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

28 เม.ย 11

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ พิธีระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท และพิธีล้างเท้าอัครสาวกวัดนักบุญเปโตร

28 เม.ย 11

ประมวลภาพสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ จากวาติกัน ภาพจาก Pope Report

28 เม.ย 11

อัฐมวารปัสกา หรือที่เรียกว่า สัปดาห์อาภรณ์ขาว

28 เม.ย 11

ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อเอดูอาร์โด โดมิเกซ ซุเรีย

28 เม.ย 11

ฉลองศาสนนาม “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2” วันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี

28 เม.ย 11

ประกาศหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2554 ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรแขวงประเทศไทย

28 เม.ย 11

ประมวลภาพสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

28 เม.ย 11

คณะกลาริส กาปูชิน อุดรธานี จัดทำประวัติสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 84 ปีแห่งชีวิต 26 ปีแห่งองค์ผู้แทนพระคริสตเจ้าในโลกนี้ นำมาลง youtube ให้ได้ชมกันครับ

28 เม.ย 11

สมโภชปัสกา วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

28เม.ย 11

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีนมัสการกางเขน วัดนักบุญเปาโล บ้านนนา

28 เม.ย 11

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ พิธีระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิท และพิธีล้างเท้าอัครสาวก วัดพระคริสตกษัตริย์

27 เม.ย 11

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ อาสนวิหารอัสสัมชัญอาสนวิหารอัสสัมชัญ

27 เม.ย 11

ประชุมผู้แทนองค์กรคริสตชนฆราวาส

27 เม.ย 11

อาทิตย์ใบลานอาสนวิหารอัสสัมชัญ

27 เม.ย 11

พิธีปฏิญาณตนครั้งแรกของซิสเตอร์คณะภคินีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ 16 เมษายน 2011

27 เม.ย 11

Pope BXVI ตรัสอวยพรภาษาไทย นาทีที่ 6.21-6.25 ครับ

27 เม.ย 11

มิสซาสมโภชปาสกา และ การประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) ณ ลานหน้ามหา่วิหารนักบุญเปโตร วาติกัน / ภาพ AFP

27 เม.ย 11

สมโภชปัสกาวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์นักเรียนคำสอนรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

27 เม.ย 11

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีตื่นเฝ้าและสมโภชปัสกาวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

26 เม.ย 11

พิธีนมัสการกางเขนวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์

26 เม.ย 11

 ชมย้อนหลังการถ่ายทอดสดพิธีเสกน้ำมัน 25 ปี ชีวิตสงฆ์ รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

26 เม.ย 11

ประมวลภาพสมโภชปัสกา อาสนวิหารอัสสัมชัญ

26 เม.ย 11

ประมวลภาพวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีตื่นเฝ้าและสมโภชปัสกา อาสนวิหารอัสสัมชัญ

26 เม.ย 11

ประมวลภาพสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์วัดนักบุญอันนา ท่าจีน วันที่17,21-24 เมษายน 2545

25 เม.ย 11

ประมวลภาพพิธีนมัสการกางเขนและแห่พระศพพระเยซูเจ้าวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

25 เม.ย 11

ประมวลภาพวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์พิธีระลึกถึงการตั้งศีลมหาสนิทและพิธีล้างเท้าอัครสาวกอาสนวิหารอัสสัมชัญ

25 เม.ย 11

ประมวลภาพวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 25 ปีชีวิตสงฆ์รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

21 เม.ย 11

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต “ พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์”  วันที่ 21-23 เมษายน 2011 ทางเว็บไซต์ www.catholic.or.th

21 เม.ย 11

 ชมย้อนหลัง เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 3 "ทำไมเราถึงรักพระสันตะปาปา"

21 เม.ย 11

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ ฉลอง25ปีชีวิตสงฆ์ รื้อฟื้นคำสัญญาแห่งการเป็นพระสงฆ์ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

21 เม.ย 11

พิธีแต่งตั้งบิชอปศจ.ดร.บรรจบ กุสาวดี สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย

21 เม.ย 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  24 เมษายน 2554

21 เม.ย 11

ห้องรับแขกฯ ตอน เบื้องหลังเสวนาโต๊ะกลมทำไมเราถึงรักพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่  2

21 เม.ย 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่   24 เมษายน 2554

20 เม.ย 11

วันอาทิตย์ใบลานวัดแม่พระฟาติมา และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

20 เม.ย 11

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์โดยคุณอิทธิ รัชชะกิตติ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

20 เม.ย 11

ประมวลภาพวันอาทิตย์ใบลานและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวัดแม่พระฟาติมา

20 เม.ย 11

 รายการแสงธรรม : คนสู้ชีวิต - ออกอากาศ 10 เม.ย. 54

19 เม.ย 11

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน วัดนักบุญเปโตร สามพราน

19 เม.ย 11

 คุณนวลทิพย์ ทรัพย์เจริญ และ คุณทิพยา เลิศถาวรกิจ-เยาวชนที่เคยต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่2 ในประเทศไทย ออกอากาศ: วันที่ 17 เมษายน 2554/2011

19 เม.ย 11

จากเทศกาลมหาพรต สู่ พิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

18 เม.ย 11

พิธีระลึกถึงพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า(พิธีถอดพระ)วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์วัดซางตาครู้ส

18 เม.ย 11

พิธีถอดพระรูปพระมหาเยซูเจ้าวัดแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล (คอนเซ็ปชัญ)

18 เม.ย 11

พิธีระลึกถึงพระมหาทรมาน และแห่พระศพของพระเยซูเจ้าวัดกาลหว่าร์

18 เม.ย 11

วิถีชุมชนวัด จากเป้าหมาย... และจะเดินไปด้วยกัน

18 เม.ย 11

นักศึกษาซีซี ศึกษาดูงานจิตตาภิบาล โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน

18 เม.ย 11

ประชุมศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์และรดน้ำขอพรวันสงกรานต์

18 เม.ย 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : วันอาทิตย์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ออกอากาศ: วันที่ 17 เมษายน 2554/2011

18 เม.ย 11

เอกอัครสมณทูตรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และคณะมุขนายกเข้าเยี่ยมคำนับมหาเถรสมาคม

12 เม.ย 11

คณะแสวงบุญจากวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญเยี่ยมเยียนศูนย์คาทอลิกเข็กน้อย

12 เม.ย 11

ประชุมผู้ประสานงานคณะพลมารีย์

12 เม.ย 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  17 เมษายน 2554

12 เม.ย 11

 ห้องรับแขกฯ ตอน ความรวดเร็วในการสถาปนา พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศี

12 เม.ย 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ  อาทิตย์ที่   17 เมษายน 2554

12 เม.ย 11

รับชมย้อนหลังการถ่ายทอดสด  เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 3 “ทำไมเรารักพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2”  

12 เม.ย 11

รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต

11 เม.ย 11

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ต “ พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์”  วันที่ 21-23 เมษายน 2011 ทางเว็บไซต์ www.catholic.or.th

11 เม.ย 11

มองต่างวัยในชีวิตพระพรในบ้าน ผ่านทางผู้สูงอายุ

11 เม.ย 11

ตารางมิสซาสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

11 เม.ย 11

ร่วมยินดี โอกาส ฉลอง 25 ปี ชีวิตสงฆ์ บาทหลวงอิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง บาทหลวงโยเซฟ ศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ และ มงซินญอร์อันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์ 

11 เม.ย 11

 ความศรัทธาที่มีต่อ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่2 ของ พระคุณเจ้าสังวาลย์ ศุระสรางค์ ออกอากาศ: วันที่ 10 เมษายน 2554/2011

11 เม.ย 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : สัปดาห์ที่5ในเทศกาลมหาพรต-พระเยซูเจ้าทรงทำให้ลาซาลัสกลับเป็นขึ้นมา ออกอากาศ: วันที่ 10 เมษายน 2554/2011

9  เม.ย 11

คำสอนภาคฤดูร้อนวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

9  เม.ย 11

ค่ายคำสอนปี ค.ศ. 2011 วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

9  เม.ย 11

คำสอนภาคฤดูร้อนวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

9  เม.ย 11

16 เมษายน วันคล้ายวันสมภพสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

8  เม.ย 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  10 เมษายน 2554

8  เม.ย 11

 ห้องรับแขกฯ ตอน สื่อเกี่ยวกับพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

8  เม.ย 11

ประวัติพระสงฆ์ใหม่ ปี ค.ศ. 2011

4 เม.ย 11

ขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของ ซาบีนา สร้อย กิจเจริญ มารดาคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ

4 เม.ย 11

ประกาศกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

4 เม.ย 11

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบอุทกภัยเขตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

4 เม.ย 11

 ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าย่อมแสวงหาหนทางและทำทุกสิ่งเพื่อสันติภาพเสมอ

4 เม.ย 11

 การจำแลงรุ่งโรจน์ของพระเยซู เผยแสดงให้เห็นถึงความเป็นพระเจ้า

4 เม.ย 11

 ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

2 เม.ย 11

สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทย วันที่ 10-11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984

2 เม.ย 11

การจัดบทอ่านและพระวรสารวันอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต ปี A

1 เม.ย 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554

1 เม.ย 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม อาิทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554

1 เม.ย 11

 ห้องรับแขกตอน แรงศรัทธา พยานชีวิต สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

 

 

เดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2011

31 มี.ค.11

ประวัติพระสงฆ์ใหม่ ปี ค.ศ. 2011

31 มี.ค.11

บันทึกจากใจ คนไปท่าแร่ ร่วมพิธี “อาชีแอส” เพื่อให้กำลังใจผู้ร่วมงานคณะพลมารี

30 มี.ค.11

สัมมนาฟื้ืนฟูชีวิตครอบครัว ขั้นที่ 1 (ฟฟ.1) รุ่นทีี่ 130

30 มี.ค.11

รายการแสงธรรม : ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ตอน 2 - ออกอากาศ 27 มี.ค. 54

30 มี.ค.11

สถานการณ์อุทกภัยเขตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี แนวทางช่วยเหลือ จากฝ่ายสังคม 1 เม.ย 54

29 มี.ค.11

สังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศพม่า

29 มี.ค.11

 พระวาจาวันอาทิตย์ ปี A เดือนเมษายน 2554

28 มี.ค.11

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น

28 มี.ค.11

การประชุมแผนอภิบาล “จากเป้าหมาย สู่การปฏิบัติ”ร่วมกับสภาภิบาลของวัดต่างๆในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

28 มี.ค.11

ฉลองสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

28 มี.ค.11

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปีที่ 20

28 มี.ค.11

ติดตามข่าวสถานการณ์วัดพระมารดาพระศาสนจักร และ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

28 มี.ค.11

 พระศาสนจักร ยังต้องแสวงหาหนทางในการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากในด้านวัตถุ ด้วยความรักและการแบ่งปัน

28 มี.ค.11

 พิพิธภัณฑ์ Flagellation รวบรวบศิลปวัตถุทางประวัติศาสาตร์ที่คุณค่าทางศาสนา

28 มี.ค.11

 พระเจ้าทรงเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ในพ้นจากการเป็นทาสของบาป  

28 มี.ค.11

ประมวลภาพการประชุมแผนอภิบาล "จากเป้าหมาย สู่การปฏิบัติ"ของสภาภิบาลวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

28 มี.ค.11

ประมวลภาพเปิดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน ปีที่ 20

26 มี.ค.11

wallpaper เทศกาลมหาพรต

26 มี.ค.11

screensaver เทศกาลมหาพรต

26 มี.ค.11

พิธีพิจารณาความตั้งใจครั้งแรกของการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

25 มี.ค.11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  27 มีนาคม 2554

25 มี.ค.11

ห้องรับแขกฯ ตอน ศาสนสัมพันธ์ และ คริสตสัมพันธ์

25 มี.ค.11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงษ์เทพ  อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554

24 มี.ค 11

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่องการให้ความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่น

24 มี.ค 11

การอบรม "การเประเมินคุณภาพภายใน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

23 มี.ค 11

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

23 มี.ค 11

มหาพรตวาระแห่งการระลึกถึง “ศีลล้างบาป”และปลุกจิตสำนึกการเป็น “คริสตชน”

22 มี.ค 11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 20 มีนาคม 54 - พิธีเลือกสรรผู้สมัครเป็นคริสตชน

22 มี.ค 11

ค่ายปัสกา สัมผัสชีวิต 2011

22 มี.ค 11

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2010 ณวัดคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

21 มี.ค 11

 พิธีเลือกสรรผู้สมัครเป็นคริสตชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

21 มี.ค 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : การเริ่มต้นประวัติศาสตร์แห่งความรอด

21 มี.ค 11

 สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนบ้านเณรใหญ่ของสันตะสำนักเพื่อร่วมสวดโอกาสฉลองพระนางมารีย์แห่งความวางใจ

21 มี.ค 11

 เทศกาลมหาพรตให้เราทุกคนหันมาหาพระเจ้า ด้วยการทำบุญให้ทาน การถือศีลอดอาหาร และการสวดภาวนา

21 มี.ค 11

 การเป็นพระสงฆ์คือการอุทิศตนเพื่อพระเจ้าและรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยว

21 มี.ค 11

 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงพบปะผู้แสวงบุญวันพุธรับเถ้า

21 มี.ค 11

 งานอภิบาลนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กับคุณพ่อมหาโซโน และ คุณนริศ มณีขาว

18 มี.ค 11

ประกาศจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น

18 มี.ค 11

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 15

18 มี.ค 11

ประมวลภาพพลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่15 วันที่ 11-13 มีนาคม 2554

17 มี.ค 11

รายการแสงธรรม : ศูนย์นักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น - ออกอากาศ 13 มี.ค. 54

17 มี.ค 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554

17 มี.ค 11

 ห้องรับแขกตอนคุยร่วมศาสนาและครอบครัว ณ สถาบันรามจิตติ

17 มี.ค 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ โดย คุณพ่อพงษ์เทพ ประมวลพร้อม อาทิตย์ที่ 20 มีันาคม 2554

16 มี.ค 11

ประกาศจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศญี่ปุ่น

16 มี.ค 11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 13 มีนาคม 54 - คุณพ่อการ์โลส โรดริเกช ไซซ์ สงฆ์คณะเบธาราม

16 มี.ค 11

ประชุมสามัญแผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส

16 มี.ค 11

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวกรุงเทพฯจัดประชุมเรื่องการอภิบาลด้านครอบครัว

15 มี.ค 11

 การอบรมวัฒนธรรม และพุทธศาสนา โดยคุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก

15 มี.ค 11

 การอบรมเรื่องศาสนากับวัฒนธรรมโดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

15 มี.ค 11

พลิกหน้าใหม่ของสมุดทุกวัน

15 มี.ค 11

ต้นแอปเปิ้ลไม่ออกลูก

15 มี.ค 11

เมล็ดน้อย

15 มี.ค 11

หญิงผู้ขยันไปโบสถ์

15 มี.ค 11

การอบรมเรื่องศาสนากับวัฒนธรรมโดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

15 มี.ค 11

พลิกหน้าใหม่ของสมุดทุกวัน

15 มี.ค 11

ต้นแอปเปิ้ลไม่ออกลูก

15 มี.ค 11

19 มีนาคม สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีย์มารีย์

15 มี.ค 11

ขอคำภาวนาสำหรับวิญญาณของคุณพ่อ เปาโล เมธี  วรรณชัยวงศ์ พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี
กำหนดพิธีสวดและพิธีปลงศพ

15 มี.ค 11

 นานาสาระ: ภราดาทินรัตน์ คมกฤส กับวิถีชุมชนของวัดตอนที่ 2

15 มี.ค 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : เทศกาลมหาพรตสัปดาห์ที่ 1

15 มี.ค 11

 นักบวชร่วมเสวนากับพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชในวันนักบวชสากล

15 มี.ค 11

 การทำแท้งไม่ใช่ทางออกของปัญหา

15 มี.ค 11

ไม่มีใครสามารถรับใช้นายสองคนในเวลาเดียวกันได้ ต้องเลือกระหว่างพระเจ้ากับเงินตรา

15 มี.ค 11

 จิตตารมณ์แห่งสันติภาพ

15 มี.ค 11

 ตามเรามา : พิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่อการโลส โรดริเกซ ไชซ์ สงฆ์คณะเบธาราม

15 มี.ค 11

การฟื้นฟูการรับพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาปช่วงมหาพรต

14 มี.ค 11

รู้จักบ้านเณรในประเทศไทย กับหอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

14 มี.ค 11

ขอคำภาวนาสำหรับวิญญาณของคุณพ่อ เปาโล เมธี  วรรณชัยวงศ์ พระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี
กำหนดพิธีสวดและพิธีปลงศพ

14 มี.ค 11

 การทำแท้งไม่ใช่ทางออกของปัญหา

14 มี.ค 11

ไม่มีใครสามารถรับใช้นายสองคนในเวลาเดียวกันได้ ต้องเลือกระหว่างพระเจ้ากับเงินตรา

14 มี.ค 11

 จิตตารมณ์แห่งสันติภาพ

14 มี.ค 11

 ตามเรามา : พิธีมิสซาปลงศพ คุณพ่อการโลส โรดริเกซ ไชซ์ สงฆ์คณะเบธาราม

14 มี.ค 11

ประมวลภาพพิธีเสกสุสาน วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน 13 มีนาคม 2011 พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

14 มี.ค 11

ฟาติมาสาร - อย่าโทษชาวยิว + อย่าสำนึกผิดแบบจูดาส (13 มีนาคม 2011)

12 มี.ค 11

 นานาสาระ : ภราดาทินรัตน์ คมกฤส เรื่องวิถีชุมชนของวัด

12 มี.ค 11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : หนังสือธรรมบัญญัติของพระเจ้า

12 มี.ค 11

 ตามเรามา: คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร ความหมายของวันพุธรับเถ้าและเทศกาลมหาพรต

11 มี.ค 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  13 มีนาคม 2554

11 มี.ค 11

ห้องรับแขกฯ ตอน อุชเชนี...กวีคาทอลิก

11 มี.ค 11

คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงษ์เทพ  อาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554

10 มี.ค 11

การจัดพิธีกรรมและบทอ่านในวันอาทิตย์เทศกาลมหาพรต ปี A

10 มี.ค 11

ประชุม-สัมมนาบุคลากรแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

9  มี.ค 11

มรคาศักดิ์สิทธิ์ จัดทำโดย เว็บไซต์อาสนวิหารอัสสัมชัญ

9  มี.ค 11

มรคาศักดิ์สิทธิ์ ฉบับ The Passion (ยาว 28 นาที)

8 มี.ค 11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : วันพุธรับเถ้า และ เทศกาลมหาพรต - ออกอากาศ 27 กุมภาพันธ์ 54

7 มี.ค 11

บ้านหทัยการุณย์...รำลึกคุณ 17 ปี

7 มี.ค 11

สร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด”

7 มี.ค 11

ประมวลภาพสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์ “วิถีชุมชนวัด” ณ บ้านผู้หว่าน

7 มี.ค 11

ประมวลภาพงานบ้านหทัยการุณย์..รำลึก 17 ปี

7 มี.ค 11

ข้อกำหนดพระศาสนจักรว่าด้วยเรื่องการจำศีล อดอาหาร ( วันพุธรับเเถ้า เริ่มเทศกาลมหาพรต วันพุธที่ 9 มีนาคม )

7 มี.ค 11

 มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ กับงานศาสนสัมพันธ์

7 มี.ค 11

 ฉลองวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตรและพิธีโปรดศีลกำลังเขต3

7 มี.ค 11

 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลืมข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงละทิ้งข้าพเจ้าเสียแล้ว

7 มี.ค 11

รายการเจาะใจ

5 มี.ค 11

สารพระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยราประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2011  

5 มี.ค 11

ดาววน์โหลดบทภาวนาเพื่อมวลชนวันสตรีสากล

5 มี.ค 11

สารมหาพรต สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 “เมื่อรับศีลล้างบาป ท่านทั้งหลายถูกฝังพร้อมกับพระคริสตเจ้าและกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์” (คส 2:12)

4 มี.ค 11

คริสตชนควรเตรียมตัวอย่างไร ในเทศกาลมหาพรต

4 มี.ค 11

การจำศีลอดอาหาร

4 มี.ค 11

“มหาพรต”   มีหลายสิ่งหลายอย่าง หรือเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์ ที่พาให้เราคิดถึง

4 มี.ค 11

เส้นทางแห่งไม้กางเขน ... เส้นทางรักแห่งเทศกาลมหาพรต

4 มี.ค 11

วิถีชุมชนวัดกับการก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน

3 มี.ค 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบอาทิตย์ที่  6 มีนาคม 2554

3 มี.ค 11

 ห้องรับแขกฯ ตอน สงครามและสันติภาพ

3 มี.ค 11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงษ์เทพ  อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554

2 มี.ค 11

 รายการแสงธรรม : การสัมผัสชีวิตของนักเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ ร.ร.บ้านลำปี จ.พังงา - ออกอากาศ 27 ก.พ. 54

1 มี.ค 11

แผนกวิถีชุมชนวัด จัดอบรมและเสริมทักษะภาวะผู้นำ

1 มี.ค 11

โครงการศึกษา - ดูงาน การอภิบาล ตามแนว “วิถีชุมชนวัด” ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ และวัดพระหฤทัยคู่ สกลนคร

1 มี.ค 11

พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ได้เข้าเคารพสรีระของหลวงตามหาบัว ณ วัดป่าบ้านตาด

1 มี.ค 11

 ขุมทรัพย์ในภาชนะดินเผา ตอน "คิดเชิงบวก"  เสียงบรรยายโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2011

28 กพ.11

ชมรมคนหูหนวกคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

28 กพ.11

ประมวลภาพชมรมคนหูหนวกคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านสวนยอแซฟ

28 กพ.11

อบรมเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

28 กพ.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ “ สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่”  วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554

28 กพ.11

 “บทความจากสารวัดเซนต์หลุยส์” คนค้นคิด คิดดีแต่...ไม่คิดดัง โดย คนข้างวัด

28 กพ.11

 รายการ "ห้องรับแขกสภาคาทอลิกฯ" ตอน ดนตรีหลอมรวมชีวิตคริสตชน

25 กพ.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียงพระวาจาวันอาทิตย์ ปี A  วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2011 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมด า ดยคุณพ่อพงษ์เทพ ประมวลพร้อม

24 กพ.11

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ BEC

24 กพ.11

พระวาจาวันอาทิตย์ ปี A ( 2011 ) โดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

24 กพ.11

พิธีเลือกสรรผู้สมัครเป็นคริสตชน

24 กพ.11

สื่อการสอนคำสอน โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม

23 กพ.11

ประมวลภาพฉลองวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร และพิธีโปรดศีลกำลังนักเรียนคาทอลิกเขต 3

23 กพ.11

ดาวน์โหลด บทภาวนาของคริสตชนฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2010 เป็น powerpoint ครับ

23 กพ.11

เซนาตุสร่วมแสดงความยินดีสภาคูเรียของพลมารีย์ ท่าแร่ จัดตั้งคูเรียใหม่

23 กพ.11

พิธีวางศิลาฤกษ์ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ห้วยทรายเหนือ นครไทย พิษณุโลก

23 กพ.11

พลมารีย์เยาวชนคูเรียมารีสมภพ ประชุมรายงานประจำเดือนพร้อมเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ใหม่

23 กพ.11

ประชุมผู้แทนองค์กรคริสตชนฆราวาส

23 กพ.11

ผู้บริหารโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ การศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

22 กพ.11

23 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงนักบุญ โปลีการ์ป พระสังฆราชและมรณสักขี

22 กพ.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 20 กุมภาพันธ์ 54 - วันนักบวชสากล

21 กพ.11

ฉลองวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร และพิธีโปรดศีลกำลังนักเรียนคาทอลิกเขต3

21 กพ.11

 ตำแหน่งมงซินญอร์ มีความหมายอย่างไร กับ มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์

21 กพ.11

 วันนักบวชสากล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

21 กพ.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

21 กพ.11

 สานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าถูกเรียกให้เป็นรสชาติใหม่ของโลก

21 กพ.11

 พวกท่านถูกเรียกให้กางแห อวน แห่งพระวรสารลงในท้องทะเลของโลกปัจจุบัน

21 กพ.11

 พระศาสนจักรใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่คำสอน

21 กพ.11

22 กุมภาพันธ์  ฉลองธรรมาสน์ ของนักบุญเปโตร อัครธรรมทูต

17 กพ.11

ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

17 กพ.11

ฟาติมาสาร - THE RITE … ฅนไล่ผี

17 กพ.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ “ ค่านิยมตามแบบพระวรสารบุญลาภ 8 ประการ ” อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554

17 กพ.11

 ห้องรับแขก ตอน ประชุมผู้นำศาสนาคริสต์คาทอลิก และสภาคริสตจักรโลก

17 กพ.11

 พระคัมภีร์อาทิตย์ที่ 20 กพ. บุญลาภ 8 ประการ โดยคุณพ่อพงษ์เทพ ประมวลพร้อม

17 กพ.11

เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ร่วมสัมมนาบุคลากรเชียงใหม่

17 กพ.11

ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางสะแก

17 กพ.11

 รายการแสงธรรม : การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี - ออกอากาศ 13 ก.พ. 54

17 กพ.11

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์...ครอบครัวคริสตชน

16 กพ.11

สารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ “วิถีชุมชนวัด ณ วันนี้”

16 กพ.11

ประมวลภาพฉลองวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางสะแก

16 กพ.11

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมาแบ่งปันประสบการณ์โดยคุณวศิน มานะสุรางกูล

16 กพ.11

ประมวลภาพเทิดเกียรติแม่พระฟาติมาและแบ่งปันประสบการณ์โดยคุณวศิน มานะสุรางกูล

16 กพ.11

 รายการแสงธรรม : การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี - ออกอากาศ 13 ก.พ. 54

16 กพ.11

 นักบวช ต้องเป็นประจักษ์พยานของพระเจ้าก่อนอื่นใด

16 กพ.11

 เวลาที่ใช้ในการสวดภาวนาไม่ได้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์

16 กพ.11

 บุญลาภ 8 ประการ การดำเนินชีวิตตามค่านิยมอย่างแท้จริง

16 กพ.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 13 กุมภาพันธ์ 54 - ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีเพื่อสนองแผนอภิบาล

16 กพ.11

ต้องการน้อยลง กลับอิ่มมากขึ้น  

16 กพ.11

 ประวัติของคณะศรีชุมพาบาลในประเทศไทย

16 กพ.11

 การเจริญชีวิตอย่างมีปรีชาญาณจากหนังสือบุตรสิรา

16 กพ.11

 ชมรมนักธุรกิจจัดสัมนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อสนองแผนอภิบาล 5 ปี 2011-2015

15 กพ.11

ผู้สร้าง App "คู่มือแก้บาปบนไอโฟน" ร่วมย้ำไม่เคยบอกว่า App นี้แทนการแก้บาปกับสงฆ์ได้

15 กพ.11

มุสลิมหัวรุนแรงบุกถล่มโบสถ์คริสต์ในอินโดนีเซีย

15 กพ.11

โป๊ปชี้ชีวิตคริสตชนเโตไม่ได้ถ้าขาดการหล่อเลี้ยงจากมิสซาและศีลมหาสนิท

15 กพ.11

วาติกันย้ำ App ไอโฟนดีมากๆ แต่การแก้บาปทำผ่านไอโฟนไม่ได้

15 กพ.11

คาทอลิกบริจาคอวัยวะได้หรือไม่

15 กพ.11

เปิดเสกอาคาร "พญาสามองค์"และงานไตรราชสัมพันธ์

15 กพ.11

ประมวลภาพเปิดเสกอาคาร "พญาสามองค์" โรงเรียนไตรราชวิทยาและงานไตรราชสัมพันธ์

15 กพ.11

ฉลองวัน ตรุษญวน ตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ที่ วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

15 กพ.11

ประมวลภาพ มิสซาตรุษจีน 2011 วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

15 กพ.11

มิสซาวันตรุษจีน ปี 2011  วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ

15 กพ.11

ประมวลภาพการมอบถุงยังชีพ จาก Caritas Thailand และองค์กรภาคี ในคริสตศาสนา

15 กพ.11

ประมวลภาพการจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชายแดนไทย - กัมพูชา

15 กพ.11

คู่มืออบรมผู้อ่านพระคัมภีร์

15 กพ.11

สื่อการสอนคำสอน เรื่องปีพิธีกรรม

15 กพ.11

สื่อการสอนคำสอนเรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์

14 กพ.11

ประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554

14 กพ.11

14 กุมภาพันธ์ 2011 ระลึกถึงนักบุญ ซีริล ( ฤาษี ) นักบุญเมโทดีอุส ( พระสังฆราช )และ นักบุญวาเลนไทน์

12 กพ.11

พระพรพิเศษ 90 ปีคณะพลมารีย์

11 กพ.11

 ภารกิจแห่งรัก " เกลือและแสงสว่าง " แสดงตนเป็นพยาน อาทิตย์ที่ 6 กพ.2554

11 กพ.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ "สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี" 6 กพ.2011

11 กพ.11

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ  “ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน และ แสงสว่างส่องโลก” โดย คุณพ่อพงษ์เทพ   อาทิตย์ที่  6 กุมภาพันธ์ 2554

11 กพ.11

 คุยกันเจ็ดวันหน “ จงอย่ายกตน อย่าอวดรู้เลย ”

11 กพ.11

 ห้องรับแขกฯ สภาคาทอลิก ตอน เยาวชนไทยไปเยาวชนโลก

11 กพ.11

 ห้องรับแขกฯ สภาคาทอลิก ตอน วันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 19

11 กพ.11

 ดาวน์โหลด พระคัมภีร์เสียงเดือนกุมภาพันธ์

11 กพ.11

11 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด

10 กพ.11

สาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 วันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 19

10 กพ.11

สาส์นของประธานกรรมาธิการฝ่ายสังคม พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา  โอกาสวันผู้ป่วยสากล 11 กุมภาพันธ์ 2011

10 กพ.11

ความหมายของการแต่งงานในมุมมองของประมวลกฎหมายพระศาสนจักร

10 กพ.11

วิถีชุมชนวัด ณ วันนี้

10 กพ.11

รักแล้วต้องทำอะไรบ้าง

10 กพ.11

ถ้าทุกคนรักกันจริง

10 กพ.11

รายงานสถานการณ์ไทย - กัมพูชากับชุมชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานี

10 กพ.11

ฝ่ายสังคมสภาพระสังฆราช ร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ร่วมกับสังฆมณฑลอุบลราชธานี

10 กพ.11

พิธีโปรดศีลกำลังนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

9 กพ.11

 นานาสาระ:งานสังคมสงเคราะห์สตรีของคณะศรีชุมพาบาล

9 กพ.11

 ตามเรามา : พิธีปิดการประชุมสมณกระทรวงศาสนสัมพันธ์แห่งวาติกันกับสภาคริตสจักรโลกครั้งที่ 3

9 กพ.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : ความสว่างหรือความประพฤติของชีวิต

8 กพ.11

โป๊ปย้ำอินเตอร์เน็ทคือเครื่องมือล้ำค่าในการประกาศพระวรสาร

8 กพ.11

โป๊ปเชิญภาวนาเพื่อความสงบในอียิปต์

8 กพ.11

พระสันตะปาปาอภิเษกพระอัครสังฆราชใหม่ 5 องค์

8 กพ.11

"YouCat" หนังสือคำสอนประจำงานเยาวชนโลก 2011

8 กพ.11

App คู่มือแก้บาปบน iPhone, iPad และ iPod Touch

7 กพ.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 6 กุมภาพันธ์ 54 - การประชุมของ สมณกระทรวงศาสนสัมพันธ์แห่งนครรัฐวาติกันและ สภาคริสตจักรโลก ครั้งที่ 3

7 กพ.11

 การเสวนาเพื่อคริสตสัมพันธ์ หนทางแห่งการไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

7 กพ.11

 สรรเสริญนักบุญโยน ออฟ อาร์ค วีรสตรีต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประชาชน

7 กพ.11

 อาทิตย์แห่งการภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน

7 กพ.11

ประมวลภาพวันนักบวชสากล ฉลองการปฏิญาณตนเป็นนักบวชครบ60ปี 50 ปี และ25ปี

7 กพ.11

ประมวลภาพรับศีลกำลังเขต 1 วัดเซนต์หลุยส์

7 กพ.11

วันนักบวชสากล ฉลองการปฏิญาณตนเป็นนักบวชครบ60ปี 50 ปี และ25ปี

5กพ.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 6 กุมภาพันธ์ 54 - การประชุมของ สมณกระทรวงศาสนสัมพันธ์แห่งนครรัฐ วาติกันและ สภาคริสตจักรโลก ครั้งที่ 3

5 กพ.11

 เมื่อเราซื่อสัตย์ อดทน แล้วพระเจ้าจะช่วยเราเอง คุณพิสิฐ นวชาตโฆษิต 2

4 กพ.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : ประกาศกอิสยาห์ กล่าวถึง ความสดชื่นของชีวิต  

4 กพ.11

เสกสุสานวัดนักบุญอันนา ท่าจีน

2 กพ.11

การประชุมของสมณกระทรวงศาสนสัมพันธ์แห่งนครรัฐวาติกันกับสภาคริสตจักรโลก ครั้งที่ 3 วันที่ 25-28 มกราคม 2011 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

2 กพ.11

ประวัติศาสตร์ของคาทอลิกชาวโปรตุเกสในประเทศไทย  500 ปี ( ค.ศ. 1511 - 2011 ) ความสัมพันธ์ไทย - โปรตุเกส

2 กพ.11

คำศัพท์ที่สำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิก

2 กพ.11

ความหมายของสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์

2 กพ.11

สุขสันต์วันตรุษจีน

2 กพ.11

มโนทัศน์เรื่องสีสันของชาวจีน

2 กพ.11

ประกาศ เรื่อง การยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการเกษียณของพระสงฆ์

2 กพ.11

ตารางถ่ายทอดสดทีวีคาทอลิกอิตาลีและัวาติกัน เดือนกุมภาพันธ์ 2011 (เวลาประเทศไทย)

2 กพ.11

ข้าฯมีอายุมากขึ้น พระเจ้าข้า

2 กพ.11

ตรุษจีนกับทุกกิจกรรมเพื่อทำให้เฮง ๆ

1 กพ.11

ประมวลภาพมิสซาระลึกถึงทหารผ่านศึก วัดแม่พระฟาติมา

1 กพ.11

วาติกันประกาศตารางเวลาพระสันตะปาปาเดือนก.พ.-เม.ย.

1 กพ.11

 ความประทับใจในองค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2

1 กพ.11

 วันเพื่อผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัย

1 กพ.11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ ( ชุดที่ 1 )

1 กพ.11

ประมวลภาพฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ ( ชุดที่ 2 )

1 กพ.11

2 กุมภาพันธ์ ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

1 กพ.11

พระพรสืบเนื่องจากแซยิด

 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2011

31 มค.11

รับศีลกำลังเขต 1 วัดเซนต์หลุยส์

31 มค.11

ฉลองวัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ  

31 มค.11

งานชุมนุมยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2

31 มค.11

รายการแสงธรรม : วิถีชีวิตแรงงานข้ามชาติและศูนย์การเรียนรู้เด็กพม่า สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี - ออกอากาศ 30 ม.ค. 54

31 มค.11

พิธีปิดการประชุมของสมณกระทรวงศาสนสัมพันธ์ แห่งนครรัฐวาติกัน กับสภาคริสตจักรโลก ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

31 มค.11

ประมวลภาพพิธีปิดการประชุมของสมณกระทรวงศาสนสัมพันธ์แห่งนครรัฐวาติกันกับสภาคริสตจักรโลก ครั้งที่3

28 มค.11

วาติกันจัดพิธีคืนตื่นเฝ้าก่อนมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2"

28 มค.11

28 มกราคม ระลึกถึงนักบุญโทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

27 มค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 23 มกราคม 54 - งานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก ครั้งที่ 1

27 มค.11

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ร่วมประชุมคณะธรรมทูตไทย

27 มค.11

จับชายชาวมอลตาสงบสติหลังพยายามปีนรั้วยื่นจดหมายแม่พระประจักษ์ให้โป๊ป

27 มค.11

โป๊ปยก "น.โจน ออฟ อาร์ก" แบบอย่างนักการเมืองคริสตชน

27 มค.11

โป๊ปชี้เอกภาพคริสตชนเป็นแนวทางที่ทุกคนต้องปฏิบัติ

27 มค.11

27 มกราคม ระลึกถึงนักบุญ อันเยลา เมริซี  พรหมจารี

26 มค.11

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯขอร่มแสดงความเสียใจกับคณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ที่ได้สูญเสีย ซิสเตอร์ เทเรซา พัชรี ถาวรพยัคฆ์ สมาชิกของคณะฯ

26 มค.11

งานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู

26 มค.11

ประมวลภาพงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู  

26 มค.11

พิธีโปรดศีลกำลังนักเรียนคาทอลิก เขต 2

26 มค.11

พระสันตะปาปาร่วมอาลัยเหตุระเบิดสนามบินมอสโก

26 มค.11

พระสันตะปาปาชี้อย่าติดสังคมออนไลน์จนลืมการพูดคุยกับคนในสังคม

26 มค.11

พระสันตะปาปามั่นใจการเสวนาเทวศาสตร์จะนำไปสู่เอกภาพคริสตชน

26 มค.11

26 มกราคม ระลึกถึงนักบุญ ทิโมธี และทิตัส พระสังฆราช

25 มค.11

 นานาสาระ: คุณพิสิฐ นวชาตโฆษิต ออกอากาศ: วันที่ 23 มกราคม

25 มค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : ประกาศกอิสยาห์ ออกอากาศ: วันที่ 23 มกราคม

25 มค.11

 ตามเรามา : งานชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลกครั้งที่1 ออกอากาศ: วันที่ 23 มกราคม  2554/2011

25 มค.11

ประมวลภาพโครงการแบ่งรักปันน้ำใจ เขต5 ร.ร.เซนต์แอนดรูว์

25 มค.11

โครงการแบ่งรักปันน้ำใจ เขต 5

25 มค.11

25 มกราคม ฉลองการกลับใจของนักบุญ เปาโล อัครสาวก

24 มค.11

 นักบุญแคทเธอลีน แห่งเจนัว เป็นผู้ที่ได้รับนิมิตเกี่ยวกับไฟชำระอย่างชัดเจน

24 มค.11

 วาติกันเตรียมพิธีสถาปนาพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 เป็นบุญราศี

22 มค.11

ประชุมสัมมนาวิถีชุมชนวัดระดับชาติ

22 มค.11

โครงการครูดีเด่น และผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553

22 มค.11

ฉลองวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

22 มค.11

ประมวลภาพจัดประชุมสัมมนาวิถีชุมชนวัดระดับชาติให้กับ พระสงฆ์/นักบวช/ฆราวาส ทั่วประเทศ ณ บ้านผู้หว่าน

22 มค.11

พระสันตะปาปาย้ำผู้นำประเทศต้องมีศีลธรรม-ชี้สังคมแยกแยะดีชั่วไม่เป็น

22 มค.11

พระสันตะปาปาอวยพรแกะที่เตรียมนำขนมาทำ "ปัลลิอุม"

22 มค.11

รัฐสภายุโรปร่วมประณามการฆ่าคริสตชนในอียิปต์และอิรัก

21 มค.11

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย อนุมัติให้เพิ่ม "บทภาวนาอธิษฐานขอชดเชยบาป"
ในบทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2010

21 มค.11

ฟาติมาสาร - 1 พฤษภาคม สถาปนา “บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2”

20 มค.11

สัมมนาบุคลากรฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

20 มค.11

เทิดเกียรติแม่พระฟาติมาและแบ่งปันประสบการณ์จากบราเดอร์ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์

20 มค.11

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมชีวิตครอบครัว สชค. ครั้งที่1 / 2554

20 มค.11

สมโภชพระคริสตสมภพ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

20 มค.11

ประมวลภาพเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา และแบ่งปันประสบการณ์บราเดอร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554

20 มค.11

ประมวลภาพวันพระคริสตสมภพ วัดแม่พระฟาติมา

20 มค.11

พระสันตะปาปาแบ่งปันหลัก 4 ข้อเอกภาพคริสตชน

20 มค.11

พระสันตะปาปาเตือนเยาวชนขับรถด้วยความระมัดระวัง

20 มค.11

21 มกราคม  ระลึกถึงนักบุญ อักแนส พรหมจารี และมรณสักขีี

19 มค.11

แถลงการณ์สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรื่อง การทำแท้ง

19 มค.11

พระสมณสาร “ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน” ของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2

19 มค.11

บัญญัติ 10 ประการเสริมสร้างความรักในครอบครัว

19 มค.11

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ วันผูกจิต ผูกใจครอบครัวผู้ปกครองคาทอลิก ครั้งที่7

19 มค.11

บทภาวนาวอนขอพระหรรษทานผ่านคำเสนอวิงวอนของผู้รับใช้ของพระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

19 มค.11

สัมมนาเจ้าหน้าที่คอมิเซียม / คูเรีย คณะพลมารีย์ ทั่วประเทศ

19 มค.11

"ซิสเตอร์ซิมง-ปิแอร์" บอกเหมือนเกิดใหม่หลังสวดขอพระผ่านโป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2

19 มค.11

ฟาติมาสาร : อัศจรรย์จากโป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2 ที่วาติกันรับรอง

19 มค.11

คาดสัตบุรุษอย่างต่ำ 2 ล้านคนมาร่วมมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2"

18 มค.11

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 16 มกราคม 54 - การเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2 เรื่อง ความรัก กับการทำแท้ง (ในมุมมองคริสตชน)

18 มค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : เทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่2 ประชากรของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

18 มค.11

 นานาสาระ: คุณพ่อภควี เส็งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

18 มค.11

 ตามเรามา : การเสวนาโต๊ะกรมครั้งที่2 เรื่องความรักกับการทำแท้ง(ในมุมมองคริสตชน)

18 มค.11

 เรามนุษย์ควรเชื่อฟังพระเจ้า และให้พระองค์นำทางชีวิตเรา

18 มค.11

 การฉลองพระคริสตแสดงองค์ ได้รับการเสนอให้เป็นวันสำหรับเด็ก ๆ

18 มค.11

 สมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จเยือนแผนกกุมารเวช ดูแลเด็กที่ประสบปัญหาเรื่องกระดูกสันหลัง

18 มค.11

 กว่าจะถึงวันนี้...ที่ชุมชนหนองแขม

17 มค.11

ประชุมประธานสภาพระสังฆราชของประเทศต่างๆ ในสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (FABC)

17 มค.11

พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชเยี่ยมเยียนบรรดาผู้สูงอายุ ณ ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุและเด็ก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  บ้านพระวิสุทธฺวงส์ ปทุมธานี

17 มค.11

ร่วมเป็นกำลังใจในพิธีมิสซาแด่อันนาตร่องคุณยายของคุณพ่อพิริยะ ชัยมุกดาสกุล

17 มค.11

แสดงความงามของคุณด้วยความรักและความเมตตา

17 มค.11

เด็กชายผู้เดินไม่ได้

17 มค.11

ความหวัง เป็นพลังชนะ ความล้มเหลว

17 มค.11

ความรักที่น่ายกย่องของแม่

17 มค.11

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ร่วมยินดี "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นบุญราศี

17 มค.11

พระสันตะปาปาขอคำภาวนาเพื่อผู้อพยพและเอกภาพคริสตชน

17 มค.11

สเปนเพิ่ม "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นองค์อุปถัมภ์งานเยาวชนโลก

17 มค.11

วิถีชุมชนวัด... เพื่อพระคริสตเจ้า... โดยพระศาสนจักรของพระองค์ 

17 มค.11

ก้าวเดินไปในวิถีชีวิต “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” “บี.อี.ซี.”

15 มค.11

แม่จะอยู่กับเจ้าตลอดไป

15 มค.11

ชมรมฆราวาสเขต1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานเดินการกุศล

15 มค.11

วาติกันแจงเหตุจัดมิสซาสถาปนา "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" ในวันที่ 1 พฤษภาคม

15 มค.11

ด่วน!! พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ลงนามแต่งตั้ง "บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2" แล้ว

15 มค.11

พระสงฆ์จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 8 ท่าน เข้าอบรมเข้มชีวิตธรรมทูตของสงฆ์นักบวช

14 มค.11

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ คุณพ่อเปโตร บุญยง  วรศิลป์ พระสงฆ์ สังฆมณฑลจันทบุรี

14 มค.11

ตารางอบรมคู่แต่งงาน ปี 2011  update แล้วครับ

14 มค.11

เตรียมย้ายหลุมศพ "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นบุญราศี

14 มค.11

ฟาติมาสาร - STATE OF THE WORLD (16 มกราคม 2011)

14 มค.11

A Summary of the 10th General Meeting of the Asian Conference of Secular Institutes (ACSI)

14 มค.11

พลมารีย์เยาวชน แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส และ คณะพลมารีย์อาวุโส พูดคุยเรื่องโครงการและแนวทางการทำงานปี ค.ศ. 2011

13 มค.11

แนวความคิดการแบ่งปันพระวาจา แก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการสัมมนาเจ้าหน้าที่คูเรียทั่วประเทศ

13 มค.11

ผู้ประสานงานเซนาตุสคณะพลมารีย์ ร่วมประชุมกับเปรสิเดียมมารดาพระผู้ไถ่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม

13 มค.11

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาส  ฝ่ายงานธรรมทูต  จัดการประชุมร่วมกันศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแผนงานอภิบาลอัครสังฆมณฑล ค.ศ 2011-2015

13 มค.11

ฉลองสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

13 มค.11

เดินรูปพ่อนิโคลาส มิสซาศีลเจิมผู้ป่วยให้แก่ผู้สูงอายุ

13 มค.11

ฉลองภายในสักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง

13 มค.11

ประมวลภาพฉลองภายในสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

13 มค.11

ประมวลภาพเดินรูปคุณพ่อนิโคลาส และพิธีมิสซาผู้สูงอายุ

13 มค.11

ประมวลภาพฉลองสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

13 มค.11

ชมย้อนหลังการถ่ายทอดสด เสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 2 หัวข้อ "ความรัก กับการทำแท้ง"

13 มค.11

ด่วน! สมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญลงมติให้ "โป๊ป จอห์น ปอล ที่ 2" เป็นบุญราศีแล้ว

13 มค.11

13 มกราคม ระลึกถึงนักบุญ ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์

12 มค.11

รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 9 มกราคม 54 - พิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตครูคำสอน รุ่น 6-7

12 มค.11

บทภาวนาขอบพระคุณและขอพรพระเจ้า เนื่องในโอกาสการสถาปนาบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

12 มค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

12 มค.11

 ตามเรามา : พิธีประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตครูคำสอน รุ่น6-7

12 มค.11

 นานาสาระ: คุณบริพัตร ดอนมอญ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

12 มค.11

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 เนื่องในวันสันติภาพสากล 16 มกราคม 2011

11 มค.11

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอร่วมยินดีกับคณะซาเลเซียนที่ได้เจ้าคณะแขวงองค์ใหม่ คุณพ่อเปาโล ประเสริฐ สมงาม

11 มค.11

พระสันตะปาปาประณามการนำศาสนาบังหน้าการก่อการร้ายและการทำให้ศาสนาเป็นส่วนเกินของสังคม

11 มค.11

ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์...ครอบครัวคริสตชน

10 มค.11

 พระพรประการแรกคือความเชื่อ

10 มค.11

 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ส่งสารโอกาสคริสตมาสผ่านทางวิทยุ BBC

10 มค.11

พระสันตะปาปาย้ำพ่อแม่ต้องปลูกฝังความเชื่อในพระเจ้าให้กับลูก

10 มค.11

พระสันตะปาปาแนะคริสตังดู 3 ปัญญาจารย์เป็นแบบอย่างให้แสงสว่างนำทางชีวิต

10 มค.11

 สักการสถานบุญราศีนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง ภาษาไทย

10 มค.11

การสถาปนาคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี

10 มค.11

พิพิธภัณฑ์บุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

10 มค.11

12 มค. บุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

7 มค.11

 สักการสถานบุญราศีนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง ภาษาไทย

7 มค.11

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : พระคริสตเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่นานาชาติ

7 มค.11

 ตามเรามา : พิธีต้อนรับพระสมณทูตพระอัครสังฆราชโจวานนี คามีเอลโล และChrismas Celebration2010

7 มค.11

 นานาสาระ: ค.พ.บรรจง สันติสุขนิรันดร์ สื่อมวลชนคาทอลิกซาเลเซียน

7 มค.11

ดาวน์โหลดบทภาวนาเพื่อมวลชน โอกาสเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากล  ( 16 มกราคม 2554 / 2011 ) “เสรีภาพในการนับถือศาสนา  คือหนทางสู่สันติภาพ”

7 มค.11

สาสน์วันครู ของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 201

7 มค.11

เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ความรัก กับ การทำแท้ง” (ในมุมมองคริสตชน)

6 มค.11

ประมวลภาพพิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ก๊กเม้ง แซ่ลี้ บิดาคุณพ่อศุภกิจและคุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา

6 มค.11

พิธีมิสซาปลงศพ เปาโล ก๊กเม้ง แซ่ลี้  บิดาคุณพ่อศุภกิจและคุณพ่อเชิดชัย เลิศจิตรเลขา

6 มค.11

หนังสือ “คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย”

6 มค.11

มิสซาคำนับพระสงฆ์โอกาสปีใหม่และเกษียณผู้อาวุโสฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต

6 มค.11

บทสวดวันปีใหม่ 2011

5 มค.11

 รายการแสงธรรม : งานอภิบาลสังคมของศูนย์พัฒนาสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี - ออกอากาศ 2 ม.ค. 54

5 มค.11

 คริสตมาสจากเบธเลเฮม

5 มค.11

 พิธีเปิดไฟต้นคริสตมาสกลางจตุรัสนักบุญเปโตร

5 มค.11

ตารางถ่ายทอดสดจากทีวีคาทอลิกอิตาลีและวาติกันเดือนมกราคม 2011 (เวลาประเทศไทย)

5 มค.11

ฉลอง 25 ปี วัดเซนต์จอห์น

5 มค.11

ประมวลภาพวันพระคริสตสมภพวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระปากลัด

5 มค.11

ประมวลภาพมิสซาคำนับพระสงฆ์โอกาสปีใหม่และเกษียณผู้อาวุโสฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต

5 มค.11

ประมวลภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูตกิจกรรมส่งท้ายปี 2010

4 มค.11

เสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ความรัก กับ การทำแท้ง” (ในมุมมองคริสตชน)วันพุธที่ 5 มกราคม 2011 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ สื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ถ่ายทอดสดทาง www.catholic.or.th

4 มค.11

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ
คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา ที่ได้สูญเสียบิดา เปาโล ก๊กเม้ง  แซ่ล
ี้

4 มค.11

คริสต์มาสปีใหม่กับกลุ่มชาวไทยในกรุงโรม

4 มค.11

Pastoral Plan of the Catholic Church in Thailand for the years 2010-2015

4 มค.11

การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนที่ศูนย์ซีซี ปี 2011  

4 มค.11

9 มกราคม ฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้าง ( วันผู้อพยพ )