ข่าวปี 2013 | ข่าวปี 2012 | ข่าวปี 2011 | ข่าวปี 2010

เดือนกันยายน 2013

6 กย.13

เอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ เดือนกันยายน “วิถีชุมชนวัด”

6 กย.13

บทภาวนาเพื่อมวลชนประจำวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2013 อาทิตยที่ 23 เทศกาลธรรมดา

6 กย.13

ข้อคิดสอนใจประจำวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2013 อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

6 กย.13

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556

6 กย.13

 คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ 8 กันยายน  2556

6 กย.13

 ห้องรับแขกสภาคาทอลิก อาทิตย์ที่ 8 กันยายน  2556 ตอน บ้านพักผู้สูงอาคามิลเลียน โดยคุณพ่อปิยะศักดิ์ ว่องไว

5 กย.13

อีกมุมมอง - เสนอเรื่อง "หากจะแก้ปัญหา"

5 กย.13

โครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก เขต 5 ชั้น ม.4-ม.5

5 กย.13

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 1 กันยายน 2556

5 กย.13

 พระวาจาวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 8 กันยายน 2556

5 กย.13

โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556”

4 กย.13

คณะกรรมการพระเมตตาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจประจำปี 2013 ของสังฆมณฑลจันทบุรีและกลุ่มพระเมตตาจันท์

4 กย.13

 อธิบายเกี่ยวกับการประกาศข่าวดี ตอนที่ 19

4 กย.13

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : ลูกเอ๋ยเจ้าจะทำสิ่งใดจงคิดถึงพระเจ้า ออกอากาศ : วันที่ 1 กันยายน 2556/2013

4 กย.13

 ตามเรามา : งานฉลอง ความเชื่อกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ออกอากาศ : วันที่ 1 กันยายน 2556/2013

4 กย.13

 นานาสาระ : ตัวแทนเยาวชนจากงานชุมนุมเยาวชนโลก บราซิล ออกอากาศ : วันที่ 1 กันยายน 2556/2013

3 กย.13

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมอบเวลาพักร้อนออกมาพบเด็กนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น 200 คน

3 กย.13

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอบใจผู้วาดภาพเหมือนถวายแด่พระองค์

3 กย.13

 ทำอย่างไรจึงมีบัตรอนุญาตเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาและเข้าร่วมพิธี

 

 

เดือนสิงหาคม 2013

29 สค.13

อบรมการนำข่าวดีเข้าสู่วัฒนธรรม เทศกาลวันวาเลนไทน์และฮาโลวีน

29 สค.13

โครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก เขต 5 ชั้น ม.1-ม.3 ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

29 สค.13

กิจกรรมปีแห่งความเชื่อของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา วันที่ 25 ส.ค. 2013

29 สค.13

 อีกมุมมอง - เสนอเรื่อง "ยิ้มเริ่มจากใจ"

29 สค.13

 พระวาจาวันอาทิตย์ อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา ประจำวันที่ 1กันยายน 2556

29 สค.13

โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตเยาวชนยุคนี้ว้าวุ่นเหมือนนักบุญออกัสตินตอนหนุ่มๆ"

29 สค.13

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 25 สิงหาคม 2556

28 สค.13

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : เรารู้การกระทำและความคิดทั้งหลาย ออกอากาศ : วันที่ 25 สิงหาคม 2556/2013

28 สค.13

 นานาสาระ : ค.พ.สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ ออกอากาศ : วันที่ 25 สิงหาคม 2556/2013

28 สค.13

 ตามเรามา : แนวทางการดำเนินชีวิตคริสตชนในปีแห่งความเชื่อ โดย พณฯเกรียงศักดิ์

28 สค.13

 อธิบายความหมายปีแห่งความเชื่อ ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ประกาศปีแห่งความเชื่อ 2012-2013 ตอนที่ 27

27 สค.13

 เดือนสิงหาคม 1978: ฤดูร้อนที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของการประชุมคอนเคล็ฟ

27 สค.13

 ภาพยนตร์ที่เล่าว่าพระมารดามารีย์ทรงนำผู้คนกลับมาสู่ความเชื่อ

27 สค.13

 เขตวัดกว่า50แห่งในประเทศอียิปต์ถูกโจมตีในช่วง2-3วันที่ผ่านมา

27 สค.13

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องคาทอลิกให้สวดภาวนาสายประคำเพื่อต่อสู้กับปิศาจ

27 สค.13

 อยากให้ชมครับ อีกหนึ่งความประทับใจ ATTRACTION (SHADOW THEATRE GROUP) ON BRITAIN'S

26 สค.13

ฉลองวัดเซนต์หลุยส์ สาทร วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2013

26 สค.13

ฉลองวัดนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก  ดอนตาล  

26 สค.13

 รายการแสงธรรม : "คณะภราดาลาซาลกับกิจการแห่งรัก" ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556

23 สค.13

พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม สมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย และผู้แทนจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ไปเคารพศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว) ในวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา

23 สค.13

แม่ดีเป็นศรีของชาติคุณแม่อันนาสุวรรณี มธุรสสุวรรณ

23 สค.13

 นานาสาระ : แบ่งปันประสบการณ์/คุณเพิ่มจิตต์ นิ่มสมบูรณ์

23 สค.13

 ตามเรามา : ข้อความเชื่อเรื่องแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ออกอากาศ : วันที่ 18 สิงหาคม 2556/2013

23 สค.13

กิจกรรมภาวนาด้วยใจสู่ดวงพระทัยพระเยซู ประจำปี ค.ศ. 2013 ครั้งที่ 3

23 สค.13

คณะ กศน. ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด สามพราน แสวงบุญที่สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

22 สค.13

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : สมโภชแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ออกอากาศ : วันที่ 18 สิงหาคม 2556/2013

22 สค.13

 ชาวบราซิลต้องใช้พลังมากแค่ไหนในการทำผืนธงขนาดยักษ์ถวายแด่สมเด็จพระสันตะปาปา

22 สค.13

 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้มีการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างคริสตชนและมุสลิม ช่วงภาวนาบท ฑูตสวรรค์แจ้งข่าวฯ

22 สค.13

 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้ครอบครัวชาวบราซิลได้ส่งมอบความเชื่อของพวกเขาแก่ลูกๆต่อไป

21 สค.13

ประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการหนังสือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา

21 สค.13

ประมวลภาพวจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา

21 สค.13

ประมวลภาพการสัมมนาวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ชุด 1

21 สค.13

ประมวลภาพการสัมมนาสภาการศึกษาวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ชุด 2

21 สค.13

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 18 สิงหาคม 2556

20 สค.13

Workshop for Deepening SCC Animation skill for Thailand

20 สค.13

โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556”หัวข้อ “การภาวนา และ ชีวิตจิตครูจิตตาภิบาล”

20 สค.13

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยจัดอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งาน Web Conference

20 สค.13

ดาวน์โหลดเพลงพลมารีย์

20 สค.13

แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสจัดประชุมผู้แทนองค์กร เดือนสิงหาคม

20 สค.13

 ขอเชิญชมภาพและรับฟังเพลงไพเราะ "ประกาศรักที่ยิ่งใหญ่ วันเกิดอาสาโคเออร์ 12 ส.ค. 2556


เดือนมิถุนายน 2013

27 มิุย.13

อธิบายเกี่ยวกับการประกาศข่าวดี ตอนที่ 15

27 มิุย.13

โครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก เขต 5 สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

27 มิุย.13

ประมวลภาพโครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่3 ปีการศึกษา2556

27 มิุย.13

โครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556

27 มิุย.13

 รายการ พระเจ้าสถิตกับเรา : ออกอากาศ 16 มิถุนายน 2556

27 มิุย.13

 เปิดโลกพระคัมภีร์ : เรื่องของกษัตริย์ดาวิด

27 มิุย.13

 นานาสาระ : คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช/BEC 2

27 มิุย.13

 ตามเรามา : การศึกษาพระคัมภีร์ ด้วยรูปแบบ บีบลีโอดรามา (Bibliodrama)

27 มิุย.13

 สมัชชาพระสังฆราช : หนังสือใหม่พิจารณางานของพระศาสนจักร 5 ทวีป

27 มิุย.13

 “ความเห็นต่าง” การพบปะบนโลกออนไลน์ของคาทอลิกและผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า

27 มิุย.13

 พิธีมิสซาฉลอง “ชีวิตแห่งพระวรสาร” : ชีวิตเป็นของประทาน จงพูด “ได้ครับ” ต่อชีวิต และ “ไม่เอา” ต่อคว ามตาย

27 มิุย.13

พระวาจาวันอาทิตย์ สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2556

26 มิุย.13

ทีมคำสอนสัญจร ร่วมจัดสัมมนาคณะภคินีผู้รับใช้ฯ เรื่อง "อิทธิพลของสื่อและประโยชน์ของสื่อในการส่งเสริมความเชื่อคริสตชน”

26 มิุย.13

ทีมคำสอนสัญจร ร่วมจัดสัมมนาฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

26 มิุย.13

ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ เดือนกรกฎาคม 2013

26 มิุย.13

ดาวน์โหลดเอกสารกระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ เดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2013

26 มิุย.13

ฝ่ายสังคมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯประชุมประชาคมโครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา